1GB BẰNG BAO NHIÊU BYTE

Trang chủ » cũng có thể chúng ta không biết? » 1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bằng từng nào gb, mb, kb, byte, bit


Các ký kết hiệu dung lượng như TB, GB, MB, KB, BYTE.. hơi thân thuộc trên những thiết bị như bộ lưu trữ Smartphone, bộ nhớ sản phẩm hình ảnh, thẻ ghi nhớ, USB… Vậy các thông số này có ý nghĩa gì, giải pháp quy thay đổi 1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bằng từng nào gb, mb, kb, byte, bit ra sao?


*
1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bởi từng nào gb, mb, kb, byte, bit

Đơn vị TB, GB, MB, Kb, Byte, Bit là gì?

Trong nội dung bài viết này ta vẫn thuộc khám phá về các đơn vị chức năng đo dung lượng theo thiết bị từ bỏ từ bỏ nhỏ tuổi tới lớn: Bit -> Byte -> Kilobytes -> Megabytes -> Gigabytes -> Terabytes -> Petabytes -> Exabytes -> Zettabytes -> Yottabytes -> Brontobytes.

Bạn đang xem: 1gb bằng bao nhiêu byte

1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bởi bao nhiêu


*
Bảng thay đổi thân những đơn vị chức năng đo dung lượng

1 bit bằng bao nhiêu?

Bit là viết tắt của Binary Digit – đơn vị cơ bản, nhỏ dại nhất để lưu trữ báo cáo. Bit chỉ có thể lưu trữ 1 trong các 2 trạng thái gồm hoặc không (1 hoặc 0)

1 byte bằng từng nào bit?

Byte là đơn vị tàng trữ báo cáo béo trang bị nhỏ thứ 2 sau bit, 1 byte có thể mô tả 256 tâm trạng của thông tin.

1byte tương đương cùng với 8 bit

1Kb bằng từng nào bytes?

Kb là ký kết hiệu của Kilobyte

1Kb = 1024 bytes = 8192 bit

Theo một phương pháp định nghĩa khác, 1 byte = 1000 byte. Tại sao lại có sự khác biệt này mình đã trình bày ở trong phần cuối bài viết.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Syslog Là Gì, Syslog Là Gì

1Mb bằng bao nhiêu Kb, bytes?

Mb là ký kết hiệu của Megabyte

1Mb = 1024 Kb = 2trăng tròn bytes

1Gb bởi bao nhiêu Mb, Kb, bytes

Gb là ký hiệu của Gigabytes

1Gb = 1024 Mb = 220 = 230 bytes

1Tb bằng bao nhiêu Gb, Mb, Kb, bytes?

Tb là cam kết hiệu của Terabyte

1Tb = 1024 Gb = 2đôi mươi Mb = 230 Kb = 240 bytes

1Pb bởi bao nhiêu Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Pb là ký hiệu của Petabyte

1Pb = 1024 Tb = 2trăng tròn Gb = 230 MB = 240 Kb = 250 bytes

1Eb bằng bao nhiêu Pb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Eb là cam kết hiệu của đơn vị chức năng Exabyte

1Eb = 1024 Pb = 220 Tb = 230 Gb = 240 Mb = 250 Kb = 260 bytes

1Zb bằng bao nhiêu Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Zb là ký kết hiệu của đơn vị chức năng Zetabyte

1Zb = 1024 Eb = 220 Pb = 230 Tb = 240 Gb = 250 Mb = 260 Kb = 270 bytes

1Yb bằng bao nhiêu Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Yb là ký kết hiệu đơn vị chức năng đo dung tích Yottabyte

1Yb = 1024 Zb = 2đôi mươi Eb = 230 Pb = 240 Tb = 250 Gb = 260 Mb = 270 Kb = 280 bytes

1Bb bởi bao nhiêu Yb, Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Bb là ký kết hiệu đơn vị Brontobyte

1Bb = 1024 Yb = 2đôi mươi Zb = 230 Eb = 240 Pb = 250 Tb = 260 Gb = 270 Mb = 280 Kb = 290 bytes

1 Geopbyte bằng từng nào Bb, Yb, Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Geopbyte cũng có thể có ký hiệu là GB giống Gigabyte

1 Geopbyte = 1024 Bb = 2đôi mươi Yb = 230 Zb = 240 Eb = 250 Pb = 260 Tb = 270 Gb = 280 Mb = 290 Kb = 2100 bytes

Tại sao mãi mãi 2 phương pháp quy đổi duy trì những đơn vị chức năng đo dung lượng

Lúc này đã vĩnh cửu 2 bí quyết quy đổi đơn vị đo dung lượng. lấy một ví dụ 1Gb bởi 1024 Mb (210 Mb) nhưng mà 1Gb cũng bằng 1000 (103 Mb).

Nguyên ổn nhân là do gồm 2 Hệ đếm ảnh hưởng tới giải pháp quy đổi này


*
Quy ước của hệ đếm Nhị phân
*
Hệ đếm thập phân quy ước 1Gb = 103 Mb = 1000 Mb

Từ điển máy tính xách tay IBM viết rằng: khi sử dụng để mô tả về kỹ năng lưu trữ của ô đĩa thì 1Gb = 1000 Mb vào ký hiệu thập phân. Nhưng khi dùng Gb nhằm tàng trữ thì lại áp dụng 1Gb = 103 Mb = 1000 Mb trong ký kết hiệu nhị phân

Từ điển máy tính xách tay của Microsoft nhận định rằng 1Gb tương tự 1000 Mb hoặc xấp xỉ 1048 Mb (1048576 bytes)

Từ điển New tin tặc lại nhận định rằng 1Gb luôn tương tự dao động 1048 Mb

Kết luận: Cả 3 lập luận trên đều được chấp nhận, mặc dù trong cuộc sống đời thường hàng ngày khi nhắc tới tương đối nhiệm 1Gb tuyệt 1Mb tín đồ ta thường xuyên chấp nhận rộng rãi giải pháp quy đổi của hệ số nhị phân. Tức là 1Gb = 1024 Mb.