Academic affairs là gì

*
Đặt làm cho Home


Bạn đang xem: Academic affairs là gì

*

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh)

Viết tắt (nếu có)

Trường Đại học Kinh tế

VNU University of Economics and Business

VNU-sumuoi.mobi

Hiệu trưởng

Rector

Phó Hiệu trưởng

Vice Rector

2. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của những Phòng, Ban


Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế Đang sử dụng (tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Phòng chức năng

Office
Xem thêm: Các Cấu Hình Sniper Ghost Warrior 3 Cấu Hình Yêu Cầu, Cấu Hình Sniper: Ghost Warrior 3

Trưởng Phòng

Head of Office


Phó Trưởng Phòng

Deputy Head of Office
Xem thêm: Tải Muvik For Android - Tải Muvik Cho Ios, Iphone Ipad

Phòng Hành chủ yếu Tổng hòa hợp

Office of General Administration


Phòng Tổ chức Nhân sự

Office of Human Resources

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Office of Finance & Planning

Phòng Nghiên cứu giúp Khoa học tập và Hợp tác Phát triển

Office of Research và Partnership Development

Phòng Đào tạo

Office of Academic Affairs

Ban Tkhô nóng tra

Office ofInspection

3. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của những Khoa, Bộ môn

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Khoa

Faculty

Chủ nhiệm khoa

Dean

Phó Chủ nhiệm khoa

Associate Dean

Bộ môn

Department

Chủ nhiệm bộ môn

Head of Department

Phó chủ nhiệm bộ môn

Deputy Head of Department

Khoa Quản trị Kinh doanh

Faculty of Business Administration

Sở môn Quản trị Chiến lược

Department of Strategic Management

Bộ môn Marketing

Department of Marketing

Sở môn Quản trị Nguồn nhân lực

Department of Human Resources Management

Sở môn Văn hóa Doanh nghiệp

Department of Corporate Culture

Sở môn Quản trị công nghệ

Department of Technology Management

Khoa Kinch tế Phát triển

Faculty of Development Economics

Sở môn Kinch tế học

Department of Economics

Bộ môn Chính sách công

Department of Public Policy

Sở môn Kinch tế Tài nguyên Môi trường

Department of Natural Resources & Environmental Economics

Khoa Kinc tế với Kinh doanh Quốc tế

Faculty of International Business và Economics

Bộ môn Kinc tế Thế giới với Quan hệ Kinch tế Quốc tế

Department of World Economy and International Economic Relations

Bộ môn Kinc doanh Quốc tế

Department of International Business

Khoa Tài thiết yếu - Ngân hàng

Faculty of Finance và Banking

Sở môn Ngân mặt hàng

Department of Banking

Bộ môn Tài chính

Department of Finance

Sở môn Kế toán - Kiểm toán thù

Department of Accounting và Auditing

Khoa Kinc tế Chính trị

Faculty of Political Economics

Sở môn Lý luận Kinh tế Chính trị

Department of Theories of Political Economics Theory

Sở môn Lịch sử Tư tưởng kinh tế tài chính với Lịch sử Kinch tế

Department of History of Economic Thoughts & Economic History

Bộ môn KTCT Thế giới

Department of World Political Economy

Sở môn Quản lý Kinch tế

Department of Economic Management

4. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Trung vai trung phong, Sở phận


Chuyên mục: Công Nghệ