Aggression Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Aggression là gì

*
*
*

aggressive
*

aggressive sầu /ə"gresiv/ tính từ xâm lược, xâm lăng công kích giỏi tạo sự, tạo mộc, khai hấn, hung hăng, hùng hổ (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) dỡ vát, xông xới, năng nổ danh từ sự xâm lược sự công kích sự khiến sự, sự khiến hấnto assume the aggressive: gây sự
linh hoạtxâm thựcaggressive agent: tác nhân xâm thựcaggressive sầu agent: hóa học xâm thựcaggressive condition: ĐK xâm thựcaggressive substance: chất xâm thựcaggressive sầu water: nước xâm thựcLĩnh vực: xây dựnghung hăngaggressitivity, aggressivexâm thựcaggressive sầu carbon dioxidecác bon đioxit năng độngaggressive waternước (tất cả tính) ăn uống mòncorrosive environment aggressivemôi trường nạp năng lượng mònmaterial aggressive to lớn concretechất làm mòn bê tông
*

Xem thêm: Thế Trận Bắn Bóng Màu 2 - Cách Chơi Game Bắn Bóng Màu

*

*

aggressive

Từ điển Collocation

aggressive sầu adj.

1 likely to fight/argue with other people

VERBS be, feel, look, seem, sound | become, get | make sb Watching violence on TV makes some children more aggressive.

ADV. extremely, particularly, really, very | increasingly | quite, rather | openly Her mood became openly aggressive when his name was mentioned.

PREP.. towards He warned that his dog was aggressive sầu towards strangers.

2 behaving in a determined way

VERBS be

ADV. extremely, highly, very the company"s highly aggressive sale techniques | fairly, somewhat

Từ điển WordNet


adj.

having or showing determination and energetic pursuit of your ends

an aggressive businessman

an aggressive sầu basketball player

he was aggressive sầu and imperious; positive sầu in his convictions

aggressive drivers


English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: belligerent combative sầu hostile militant offensiveant.: defensive sầu

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu