Apply Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Apply là gì

*
*
*

apply
*

apply /ə"plai/ nước ngoài động từ đã nhập vào, áp vào, ghnghiền vào, đính vào, đắp vào, tra vàokhổng lồ plaster to the wound: đắp dung dịch vào lốt thươngto apply one"s ear to lớn the wall: áp tai vào tườngto lớn apply the brake: bóp nhanh; giẫm nhanh cần sử dụng áp dụng, dùng áp dụngto apply a new method: áp dụng một cách thức mớito lớn apply pressure on: gây (dùng) mức độ xay đối với (ai...) chăm chú, siêng tâmkhổng lồ apply oneself to a task: chuyên vai trung phong vào nhiệm vụ; tận tâm hết sức làm nhiệm vụto lớn apply one"s mind to something: chú ý vào Việc gì nội cồn từ xin, thỉnh cầukhổng lồ apply for a post: xin câu hỏi làm có thể áp dụng vào, thích ứng với, đúng theo vớithis applies to lớn my case: vấn đề này ưng ý ứng với trường phù hợp của tôi apply lớn, at hỏiyou must apply lớn the secretary: anh nên hỏi bạn thư kýapply at the ofice: anh hãy mang đến hỏi nghỉ ngơi sởáp dụngapply a method: áp dụng một phương thơm phápapply a theorem: áp dụng một định lýapply design: áp dụng đẳng cấp thiết kếapply object style: vận dụng kiểu đối tượngformats lớn apply: các dạng áp dụngđặtđặt lêngắnghépthi hànhứng dụngapply name: tên ứng dụngLĩnh vực: xây dựngáp đặtapply a forceđến lực tác dụngapply a loadcho mua trọng tác dụngapply the braketriển khai hãmprint và apply labelling machineđồ vật in cùng áp nhãnlớn applytác dụngto put on or apply the brakesđạp phanháp dụngsử dụng (vào việc gì ...)ứng dụngapply forthỉnh cầu (một vấn đề có tác dụng ...)apply forxinapply for advertisement examinationxin chất vấn quảng cáoapply for collectionnhờ thuapply for collection (to...)nhờ thuapply for remittancenhờ vào trảapply for remittance (khổng lồ...)xin gửi tiềnapply to lớn (lớn...)hỏi nghỉ ngơi (ai)apply to lớn the customsknhị hải quanright khổng lồ apply for new sharesquyền nhận tải cổ phần mới

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): applicant, application, apply, reapply, applicable, applied


*

*

Xem thêm: Download Tiêu Chuẩn Astm Archives, Tải Bộ Tiêu Chuẩn Astm Tiếng Việt Ngay

*

apply

Từ điển Collocation

apply verb

1 be relevant

ADV. equally These principles apply equally in all cases.

PREP.. to lớn These restrictions vì chưng not apply to us.

PHRASES the same applies British companies are subject to lớn international laws và the same applies to lớn companies in Europe.

2 put/spread on a surface

ADV. directly | evenly | freely | sparingly Apply the insecticide sparingly.

PREP.. over Apply the glue evenly over both surfaces. | to lớn Never apply the cleaning liquid directly to lớn the surface.

Từ điển WordNet


v.

ask (for something)

He applied for a leave of absence

She applied for college

apply for a job

refer (a word or name) lớn a person or thing

He applied this racial slur to lớn me!

apply oneself to

Please apply yourself to lớn your homework


English Synonym & Antonym Dictionary

applies|applied|applyingsyn.: administer ask petition put on request