Atmosphere Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

atmosphere
*

atmosphere /"ætməsfiə/ danh từ quyển khíupper atmosphere: tầng quyển khí caoouter atmosphere: tầng quyển khí ngoài không gian (nghĩa đen) & bóngthe noisy atmosphere of a big city: không gian náo sức nóng của một thành thị lớntense atmosphere: bầu không khí căng thẳng Atmôfe (đối kháng vị)absolute atmosphere: atmôtfe tốt đốinormal atmosphere: atmôfe tiêu chuẩntechnical atmosphere: atmôfe kỹ thuậtkhí quyểnGiải ham mê VN: Đơn vị áp suất tương tự cùng với 760milimet tdiệt ngân.atmosphere composition: nguyên tố khí quyểnbasic reference atmosphere: khí quyển chuẩn cơ bảncarbon dioxide atmosphere: khí quyển cacboniccold air atmosphere: không khí lạnh của khí quyểncold air atmosphere: khí quyển bầu không khí lạnhcold air atmosphere (cold chamber): không không khí lạnh của khí quyểndry atmosphere: khí quyển khôefflux inlớn atmosphere: sự thoát ra bên ngoài khí quyểnexplosive atmosphere: khí quyển dễ nổexternal atmosphere: khí quyển mặt ngoàifine structure of the atmosphere: cấu tạo tinch thể của thai khí quyểnmiễn phí atmosphere: khí quyển từ bỏ dohumid atmosphere: khí quyển ẩmindustrial atmosphere: khí quyển công nghiệpinert atmosphere: khí quyển trơionized atmosphere: khí quyển điện ly hóaionized regions of the atmosphere: vùng điện ly hóa của khí quyểnlinear atmosphere: khí quyển con đường tínhlower atmosphere: khí quyển tầng thấpmiddle atmosphere: tầng khí quyển sinh hoạt giữamoisture regain in the standard atmosphere: sự hút ít ẩm lại trong khí quyển tiêu chuẩnoxyren atmosphere: khí quyển đựng nhiều oxypressure above sầu the atmosphere: áp suất quá quá áp lực khí quyểnreference atmosphere: khí quyển chuẩnrefractive sầu index of the atmosphere: chỉ số khúc xạ của khí quyểnrefractivity of the lower atmosphere: tính khúc xạ của tầng khí quyển thấprural atmosphere: khí quyển nông thônsalt-laden atmosphere: khí quyển sũng muốisoil atmosphere concentration: nồng độ khu đất vào khí quyểnsolar atmosphere: khí quyển mặt trờistandard atmosphere: khí quyển thông thườngstandard atmosphere: khí quyển tiêu chuẩnstellar atmosphere: khí quyển của saostratified atmosphere: khí quyển phân tầngsurrounding atmosphere: khí quyển xung quanhterrestrial atmosphere: khí quyển trái đấttop of the atmosphere: tầng trên cao của khí quyểnturbid atmosphere: khí quyển đụcupper atmosphere: khí quyển tầng caourban atmosphere: khí quyển đô thịkhông khíair conditioned atmosphere: atmosphe điều hòa không khíair-conditioned atmosphere: một không khí nhân tạoair-conditioned atmosphere: atmosphe điều hòa ko khíartificial atmosphere: atmosphe điều hòa không khíartificial atmosphere: bầu không khí nhân tạocold air atmosphere: ko khí lạnh của khí quyểncold air atmosphere: khí quyển không khí lạnhcold air atmosphere: atmosphe không khí lạnhcold air atmosphere (cold chamber): ko không khí lạnh của khí quyểncold air atmosphere (cold chamber): atmosphe không gian lạnhcold room atmosphere: không khí buồng lạnhcold-store atmosphere: bầu không khí vào kho lạnhcool atmosphere: bầu không khí môi trường thiên nhiên lạnhcool atmosphere: bầu không khí lạnhdry atmosphere: bầu không khí khôexternal atmosphere: không khí mặt ngoàifurnace atmosphere: bầu không khí vào lòhumid atmosphere: không khí ẩmhumid atmosphere: môi trường không khí ẩmnitroren atmosphere: không gian đựng nhiều nitơoxygen atmosphere: không gian những oxyquick-freezing atmosphere: bầu không khí kết đông nhanhstandard atmosphere: bầu không khí tiêu chuẩnmôi trườngambient atmosphere: môi trường xung quanh khí xung quanhambient atmosphere: atmosphe môi trườngartificial atmosphere: môi trường thiên nhiên khí nhân tạobath atmosphere: môi trường khí vào bểcarbon dioxide atmosphere: môi trường thiên nhiên khí cacboniccool atmosphere: không khí môi trường thiên nhiên lạnhexplosive atmosphere: môi trường gây nổexplosive atmosphere: môi trường xung quanh nổexplosive atmosphere: môi trường xung quanh dễ dàng nổexplosive atmosphere: môi trường xung quanh khí dễ dàng nổexplosive gas atmosphere: môi trường thiên nhiên khí nổexternal atmosphere: môi trường thiên nhiên bên ngoàifaint atmosphere: môi trường tạo nphân tử (mỏ)fiery atmosphere: môi trường dễ cháyfurnace atmosphere: môi trường thiên nhiên lòhumid atmosphere: môi trường thiên nhiên không khí ẩmindustrial atmosphere: môi trường xung quanh công nghiệpinert atmosphere: môi trường những chất trơinert atmosphere: môi trường thiên nhiên khí trơneutral atmosphere: môi trường thiên nhiên trung tínhprotective atmosphere: môi trường bảo vệquick-freezing atmosphere: môi trường kết đông nhanhreducing atmosphere: môi trường khửreference atmosphere: môi trường xung quanh khí chuẩnsurrounding atmosphere: atmosphe môi trườngquyển khíLĩnh vực: năng lượng điện lạnhmôi trường xung quanh (khí)absolute atmosphereáp suất xuất xắc đốiabsolute atmosphereatmotphe hay đốiair conditioned atmospherekhí hậu nhân tạoair-conditioned atmosphereatmosphe nhân tạoartificial atmosphereatmosphe ổn định khôngartificial atmosphereatmosphe nhân tạoartificial atmospherekhí hậu nhân tạoartificial atmosphere generatorphòng khí hậu nhân tạoatmosphere compositionyếu tố atmospheatmosphere compositionnguyên tố atmosphereatmosphere control apparatusđồ vật kiểm soát và điều chỉnh atmospheatmosphere control apparatusđồ vật kiểm soát và điều chỉnh atmosphere <"ætməsfiə> danh từ o khí quyển § outer atmosphere : tầng khí quyển bên cạnh § upper atmosphere : tầng khí quyển cao o không khí (nghĩa đen) & (nghĩa bóng) § tense atmosphere : bầu không khí căng thẳng o atmôtfe (đơn vị) § absolute atmosphere : atmôtfe tuyệt đối § normal atmosphere : atmôtfe tiêu chuẩn § technical atmosphere : atmôtfe kỹ thuật o môi trường § explosive atmosphere : môi trường nổ § faint atmosphere : môi trường khiến gạt (mỏ) § fiery atmosphere : môi trường dễ cháy § furmace atmosphere : môi trường lò § neutral atmosphere : môi trường trung tính § protective atmosphere : môi trường bảo vệ § reducing atmosphere : môi trường khử