BÀI TẬP DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung tài liệuDạng bài tập gọi tên các hợp chất hữu cơ môn Hóa học 9 dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với phần lý thuyết và các bài tập có hướng dẫn giải cụ thể và rõ ràng, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững cách gọi tên hợp chất hữu cơ.Bạn đang xem: Bài tập gọi tên hợp chất hữu cơ có đáp án

1. Tên gọi thông thường.

Bạn đang xem: Bài tập danh pháp hợp chất hữu cơ

Không tuân theo quy tắc khoa học nào, thường xuất hiện từ xưa và bắt nguồn từ nguyên liệu hoặc tên nhà bác học tìm ra, hoặc một địa điểm nào đó trong tính chất của hợp chất đó.

Ví dụ: Axit fomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm);…

2. Danh pháp hợp lý

Gọi theo hợp chất đơn giản nhất, các hợp chất khác được xem là dẫn xuất của chúng, ở đó nguyên tử H được thay thế bằng các gốc hữu cơ.

Ví dụ: CH3- OH : rượu metylic (cacbinol)

CH3- CH2- OH : rượu etylic (metyl cacbinol)

3. Danh pháp quốc tế:

Gọi theo quy ước của Liên đoàn quốc tế hoá học lý thuyết và ứng dụng (IUPAC).

a) Dựa vào bộ khung C xuất phát từ các hiđrocacbon no mạch thẳng.

* Các hợp chất cùng loại (cùng dãy đồng đẳng), cùng nhóm chức thì có đuôi giống nhau.

-Hiđrocacbon no (ankan) có đuôi an:

Ví dụ: CH3– CH2– CH3: propan

-Hiđrocacbon có nối đôi (anken) có đuôi en:

Ví dụ: CH2= CH – CH3: propen

-Hiđrocacbon có nối ba (ankin) có đuôi in:

Ví dụ: HC≡C– CH3: propin

-Hợp chất anđehit có đuôi al:

Ví dụ: CH3– CH2- CHO : propanal

-Hợp chất rượu có đuôi ol:

Ví dụ: CH3– CH2– CH2- OH : propanol

-Hợp chất axit hữu cơ có đuôi oic:

Ví dụ: CH3– CH2- COOH : propanoic.

-Hợp chất xeton có đuôi on:

Ví dụ: CH3– CHO – CH2– CH3: but – 2 - on

* Để chỉ số nguyên tử cacbon có trong mạch chính, người ta dùng các phần nền (phần đầu) sau:

Số nguyên tử C

Phần nền

1

meta

2

eta

3

propa

4

buta

5

penta

6

hexa

7

hepta

8

octa

9

nona

10

deca

………………………..

………………………..

b) Nhóm thế.

Cần chú ý rằng, trong hoá hữu cơ, tất cả những nguyên tử khác hiđro (như Cl, Br, …) hoặc nhóm nguyên tử (như – NO2, - NH2,…, các gốc hiđrocacbon CH3-, C2H5-,…) đều được coi là nhóm thế.

c) Các bước gọi tên hợp chất hữu cơ phức tạp

Bước 1:Chọn mạch C chính. Đó là mạch C dài nhất hoặc ít C nhưng chưa nối đôi, nối ba, nhóm thế, nhóm chức, …

Bước 2:Đánh số thứ tự các nguyên tử C (bằng chữ số ả rập) trong mạch chính xuất phát từ phía gần nhóm chức, nối đôi, nối ba, nhóm thế, mạch nhánh.

* Quy tắc đánh số: Ưu tiên đánh số lần lượt theo thứ tự:

Nhóm chức → nối đôi ba → mạch nhánh.

* Đối với hợp chất tạp chức thì ưu tiền lần lượt:

Bước 3:Xác định các nhóm thế và vị trí của chúng trên mạch C chính.

Xem thêm: Em Đang Sống Ở Mỹ Như Thế Nào, Cuộc Sống Ở Mỹ Bắt Đầu Như Thế Nào

Bước 4:Gọi tên.

+ Trước tiên gọi tên các nhóm thế và vị trí của chúng trên mạch C chính, cuối cùng gọi tên hợp chất với mạch C chính.

+ Nếu có nhiều nhóm thế giống nhau thì gộp chúng lại và thêm từ đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5),…

+ Theo quy tắc: Con số chỉ vị trí của nhóm thế đặt trước tên gọi của nó, con số chỉ vị trí nối đôi, nối ba và nhóm chức (ở mạch C chính) đặt ở phía sau.

II- BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1:Viết công thức cấu tạo của hợp chất có tên sau đây:

1, 1, 2, 2 – tetracloetan

Hướng dẫn:

Ta đi từ đuôi an (hidrocacbon no) → etan(có 2C), tetraclo (có 4 clo thế ở các vị trí 1, 1, 2, 2)

Do đó CTCT là : CHCl2-CHCl2

Bài 2:Cho công thức cấu tạo sau, hỏi hợp chất này tên là gì?

CH2=CH-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3

Hướng dẫn:

Ta xác định mạch chính có 6C

CTCT này mạch hở, có 1 liên kết “=”, còn lại là liên kết đơn → Anken → Vị trí nối đôi ở C đầu tiên.

Hợp chất này có 2 nhóm –CH3ở nhánh, ở vị trí C số 3 và số 4.

Vậy tên gọi của hợp chất này là: 3, 4 – dimetylhex – 1 – en.

III- BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Bài 1:Ankan X có công thức cấu tạo:


*

Tên gọi của X là

A.2—isopropylbutan

B.3—isopropylbutan

C.2,3—đimetylpentan

D.3,4—đimetylpentan

Bài 2:Hợp chất CH3CH(CH3)CH(CH3)CH=CH2có tên gọi là

A.3,4—đimetylpent—1—en

B.2,3—đimetylpent—4—en

D.2,3—đimetylpent—1—en

---(Để xem nội dung đầy đủ của tài liệu các emvui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---