Batch Là Gì

batch tức thị gì, có mang, các sử dụng và ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phát âm batch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của batch.

Bạn đang xem: Batch là gì


Từ điển Anh Việt

batch

/bætʃ/

* danh từ

mẻ (bánh)

dịp, chuyển; khoá (học)

a batch of books from London: một cuốn sách từ bỏ Luân đôn tới

of the same batch

và một loạt, cùng một giuộc

batch

(Tech) lô; mẻ, lứa; nhóm

batch

một nhóm, một tân oán, một mẻ


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

batch

* gớm tế

lô (hàng)

loạt (sản xuất)

mẻ

mớ

* kỹ thuật

chuyến hàng

công việc theo lô

đỉnh lò

đong

đợt

hỗn hợp

khối

lô hàng

loạt

ngâm

nhào trộn

nhóm

mẻ

mẻ (giấy)

mẻ liệu

mẻ trộn

một mẻ/đợt

phần mẻ

sự định lượng

sự định lượng lô

sự pha trộn

tải trọng

trộn

dệt may:

cuộn (vải)

mẻ ngâm (đay)

xây dựng:

định liều lượng

định mẻ

mẻ (trộn) định lượng

một mẻ

hóa học và vật liệu:

hỗn hợp nmong cái

cơ khí & công trình:

mẻ bê tông

một đợt vận hành

sự đong

ô tô:

một đợt

một lượt

toán và tin:

một mớ

một nhóm

một toán


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và khám nghiệm.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh cùng với tổng số 590.000 tự.

Xem thêm: Fame Là Gì? Bú Fame Là Gì ? Bú Fame, Bú Trend, Hám Fame Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tìm tìm với nhằm thoát ra khỏi.Nhập trường đoản cú cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm cùng xem các trường đoản cú được lưu ý chỉ ra dưới.Lúc bé trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,áp dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển thân các trường đoản cú được gợi nhắc.Sau kia thừa nhận (một lần nữa) để thấy chi tiết tự đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tra cứu tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ bỏ đề xuất tra cứu vào ô kiếm tìm tìm và xem các tự được nhắc nhở chỉ ra dưới.Nhấp loài chuột vào tự hy vọng coi.
Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa quá ngắn thêm bạn sẽ không thấy được trường đoản cú bạn muốn tìm trong danh sách lưu ý,khi ấy bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau nhằm hiện ra từ bỏ đúng chuẩn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*