Blame Là Gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTthánh thiện Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
blame
*
blamedanh tự (blame for something) trách nhiệm về một cái gì đang làm không đúng hoặc hư to bear/take/accept/get the blame for something chịu đựng, gật đầu đồng ý, lãnh đem, bị sự khiển trách (về chiếc gì) where does the blame for this failure lie ? ai Chịu đựng trách nhiệm về việc thất bại này?, trách nát nhiệm về sự thất bại này là do đâu? to lay the blame on somebody; khổng lồ lay the blame at somebody"s door; lớn shift the blame on sometoàn thân quy trách nát nhiệm về ai; đỗ lỗi cho ai khổng lồ lay the blame at the right door (on the right shoulders) quy trách nát nhiệm đúng vào tín đồ nên Chịu trách rưới nhiệm sự khiển trách; lời trách nát mắng khổng lồ deserve blame đáng bị khiển trách nát he incurred much blame for his stubborn attitude anh ta bị khiển trách rưới rất nhiều vị thái độ ngoan cầm cố của bản thân mình nước ngoài hễ trường đoản cú (lớn blame somebody for something; to lớn blame something on somebody) khiển trách nát, đổ lỗi I don"t blame you tôi chẳng chê trách anh đâu the young wife blames her sterility on her old husbvà cô bà xã tphải chăng đổ lỗi cho ông ông chồng già về chứng trạng vô sinc của cô ý he blamed me for his joblessness, he blamed his joblessness on me ông ấy đổ lỗi đến tôi về bài toán ông ấy thất nghiệp, ông ấy nhận định rằng vì chưng tôi mà ông ấy thất nghiệp to be khổng lồ blame for something xứng đáng bị khiển trách nát về điều gì she was in no way lớn blame cô ta không tồn tại gì để tín đồ ta yêu cầu khiển trách nát which driver was lớn blame for the accident? tài xế như thế nào đề xuất Chịu trách rưới nhiệm về tai nạn thương tâm này? a bad workman blames his tools thợ dsinh sống đổ lỗi mang đến thứ nghề, vụng về múa chê đất lệch
*
/bleim/ danh từ sự khiển trách; lời trách rưới mắng to deserve blame đáng khiển trách lỗi; trách nát nhiệm where does the blame lie for this failure? ai chịu đựng trách nát nhiệm về sự thất bại này?, trách rưới nhiệm về sự việc thất bại này là làm việc đâu? lớn bear the blame Chịu đựng lỗ, Chịu đựng trách rưới nhiệm to lay the blame on somebody; to lớn lay the blame at somebody"s door quy trách nát nhiệm về ai; đỗ lỗi cho ai lớn lay the blame at the right door (on the right shoulders) quy trách nát nhiệm đúng vào fan cần chịu đựng trách rưới nhiệm to shift the blame on somebody toàn thân đỗ lỗi mang đến ai
*