BỘ MÔN TIẾNG ANH LÀ GÌ

Quy đinch đặt thương hiệu giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của ĐHQGTP Hà Nội, các 1-1 vị thành viên và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo vào ĐHQGHN

Quy định để thương hiệu giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội là Vietphái nam National University, Hanoi (viết tắt là sumuoi.mobi).

Bạn đang xem: Bộ môn tiếng anh là gì


Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đối chọi vị thành viên và trực thuộc được quy định thống nhất theo Phụ lục “Hướng dẫn đặt thương hiệu giao dịch quốc tế của các đơn vị thành viên, đối chọi vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo trong ĐHQGHN” kèm theo Quyết định này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Game X - Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt X


Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) theo quyết định này được áp dụng đối với hầu như các tài liệu, vnạp năng lượng bản giao dịch quốc tế, khẩu hiệu, biển tên, danh thiếp.
Các trường đại học thành viên, các đối chọi vị trực thuộc để tên giao dịch quốc tế của các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý và các chức danh chưa có vào phụ lục Hướng dẫn của Quyết định này và ban hành dưới dạng văn uống bản để sử dụng vào đối ngoại.
Hướng dẫn để thương hiệu giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đối kháng vị thành viên, solo vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo vào Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
1.     Tên giao dịch quốc tế của ĐHQGThành Phố Hà Nội và chức danh của Ban giám đốc ĐHQGHN
2.     Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của Vnạp năng lượng phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN
3.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trường Đại học thành viên của ĐHQGHN
4.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Viện nghiên cứu của ĐHQGHN
5.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các khoa trực thuộc ĐHQGHN
6.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trung trung ương nghiên cứu và dịch vụ và các đơn vị trực thuộc khác tại ĐHQGHN

sumuoi.mobi Media - Ban Quan hệ Quốc tế
*
In nội dung bài viết
*
Gửi cho chính mình bè
*
Xem tin bài theo thời gian :
*

*
*
*
*

*

Khoa Quản trị Kinc doanh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học tập Xã hội cùng Nhân vnạp năng lượng Trường Đại học tập Ngoại ngữ Trường Đại học tập Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Trường Đại học giáo dục và đào tạo Khoa Luật Khoa Quốc tế Khoa Y Dược

Trang diễn bầy | Diễn bầy Học sinh - Sinh viên | Diễn bầy Đoàn Tkhô cứng niên cộng sản Sài Gòn | Diễn lũ Phụ huynh Học sinh - Sinc viên