Branch Là Gì

branch tức thị gì, khái niệm, các thực hiện với ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phân phát âm branch giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của branch.

Bạn đang xem: Branch là gì


Từ điển Anh Việt

branch

/brɑ:ntʃ/

* danh từ

cành cây

nhánh (sông); ngả (đường)...

a branch of a river: một nhánh sông

bỏ ra (của một chiếc họ...); chi nhánh (ngân hàng...); ngành (sản xuất; mậu dịch...)

root and branch

(xem) root

* nội động từ

((thường) + out, forth) đâm cành, đâm nhánh

phân cành, chia ngã

the road branches here: ở vị trí này đường chia ra nhiều ngã

khổng lồ branch off (away)

tách ra, phân nhánh

lớn branch out

để nhiều vốn ra ghê doanh; không ngừng mở rộng những chi nhánh

branch

(Tech) nhánh (rẽ), cành; ngành; đại lý; rẽ nhánh (đ)

branch

nhánh, cành

b. of a curve nhánh của một con đường cong

b. es of knownledge các ngành trí thức, những ngành khoa học

analytic b. nhánh giải tích

linear b. nhánh con đường tính

positive b. nhánh dương

principal b. nhánh chính


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

branch

* gớm tế

bỏ ra cục

bỏ ra điểm

chi nhánh

đơn vị chi nhánh

ngành

phân bộ

phân hãng

tổ chức cơ sở

* kỹ thuật

cành

cành (cây)

chia nhánh

điểm rẽ nhánh

ngành (chuyên môn)

nhánh

nhánh (sông)

nhánh sông

mạch nhánh

mạch quặng

ống nhánh

ống nối

ống nối phân nhánh

phân nhánh

rẽ nhánh

sự phân nhánh

sự rẽ nhánh

toán và tin:

cảnh

đưa ra nhánh

rẽ nhánh (cmùi hương trình)

xây dựng:

cánh nếp uốn

mối nối nối ống

ống phụ

điện:

đưa ra nhánh (điện)

ổ nối

ống nối rẽ

giao thông & vận tải:

ngả đường

hóa học và vật liệu:

vỉa mạch


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và soát sổ.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 trường đoản cú.

Xem thêm: What Does ' Manners Maketh Man…, What Does 'Manners Maketh Man' Means


*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm tìm và để ra khỏi.Nhập trường đoản cú cần tìm vào ô tra cứu kiếm cùng coi các từ được gợi nhắc hiển thị bên dưới.Khi con trỏ vẫn nằm trong ô kiếm tìm tìm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời thân những tự được lưu ý.Sau kia nhấn (một lần nữa) giúp xem cụ thể trường đoản cú kia.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tìm tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập tự yêu cầu tra cứu vào ô kiếm tìm tìm với coi những tự được gợi ý hiển thị dưới.Nhấp con chuột vào từ bỏ hy vọng coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa thừa nlắp bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu search trong danh sách nhắc nhở,lúc đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo nhằm chỉ ra từ bỏ đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*