CANTILEVER LÀ GÌ

* danh từ - (kiến trúc) mút chìa đỡ bao lơn *Chulặng ngành kỹ thuật -cần máy trục -cánh -cánh dầm -côngxon -dầm chìa -dầm hẫng -dầm treo -giá chìa -giá đỡ -giá treo -lá đỡ -mái bịt -mái đua -ô văng -tkhô cứng đỡ -xà ngang *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -cần (máy khoan) -tay với cần cẩu *Lĩnh vực: xây dựng -hẫng -nhịp hẫng -mút thừa -phần hẫng

Cụm Từ Liên Quan :


Bạn đang xem: Cantilever là gì

balanced cantilever erection //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -sự lắp hẫng cân bằng


cable cantilever bridge //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -mong mút thừa kiểu dây cáp


cantilever arch bridge //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -ước côngxon -mong hẫng


cantilever arch truss //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -giàn vòm có mút thừa


cantilever arched bridge //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -mong vòm có mút thừa


cantilever arched girder //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -dầm cong có mút thừa -dầm vòm có mút thừa


cantilever arm //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí và công trình -dầm công son *Lĩnh vực: xây dựng -dầm tay treo -đoạn mút thừa


cantilever beam //

*Chuim ngành kỹ thuật -dầm chìa -dầm có mút thừa -dầm công xôn -dầm côngxon -dầm hẫng -rầm côngxon -rầm hẫng *Lĩnh vực: giao thông vận tải & vận tải -xà công son


cantilever beam bridge //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -ước dầm côngxon -mong dầm mút thừa


cantilever brake //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: hóa học và vật liệu -pkhô cứng kiểu cánh tay đòn


Xem thêm: Gõ Đúng Pass Nhưng Không Vào Được Máy Tính Win 10, Không Mở Được Password Máy Tính

cantilever bridge //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -mong (dầm) côngxon -ước (dầm) hẫng -ước côngxon -cầu côngxon chạy bên trên -ước dầm hẫng -ước hẫng


cantilever concreting //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -sự đổ bêtông kiểu hẫng


cantilever crane //

*Chulặng ngành kỹ thuật -cần trục cánh *Lĩnh vực: xây dựng -cần trục côngxon


cantilever dam //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -đập trụ chống kiểu giàn


cantilever dechồng dam //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -đập kiểu bản công xôn -đập kiểu trụ chống đầu tròn


cantilever erection //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -lắp hẫng -sự lắp kiểu côngxon -sự lắp kiểu treo


cantilever form //

*Chuim ngành kỹ thuật -ván khuôn trượt *Lĩnh vực: xây dựng -ván khuôn hẫng


cantilever frame //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -form có mút thừa -size côngxon *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -khung côngxôn


cantilever method of frame design //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phương thơm pháp tính form côngxon


cantilever portion of transverse beam //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phần công xon của dầm ngang


cantilever retaining wall //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -tường chắn côngxon -tường chắn đất kiểu công xôn


cantilever roof //

*Chuim ngành kỹ thuật -mái đua *Lĩnh vực: xây dựng -mái công xôn -mái côngxon -mái nhô