Cấu Tạo Ngoài Của Thân

BÀI 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Thân là một cơ quphúc lợi an sinh dưỡng của cây, gồm chức năng vận chuyển các chất vào cây với đưa đường tán lá

I. Lý thuyết

1. Cấu chế tạo ko kể của thân

- Thân cây gồm: thân thiết yếu, cành, chồi ngọn gàng và chồi nách

*

- Những điểm giống nhau thân thân và cành

+ Giống nhau: đều phải sở hữu chồi ngọn, có lá,kẽ lá có chồi nách

+ Khác nhau:

.) Thân chính: vị chồi ngọn trở nên tân tiến, thường mọc đứng

.) Cành: mọc xiên, vì chồi nách phát triển cùng được xem như là thân phụ

- Chồi ngọn: nằm ở đầu cành, đầu thân, góp thân và cành dài ra

*

- Chồi nách: nằm ở nách lá, dọc thân với cành

*

+Chồi nách gồm: chồi lá với chồi hoa:

.) Giống nhau đều phải có mầm lá bao bọc

.) Khác nhau: chồi lá tất cả tế bào phân sinc ngọn, chồi hoa tất cả mầm hoa

*

+ Vai trò:

*

*Kết luận

Cấu tạo quanh đó của thân gồm:

*

- Thân gồm: thân chủ yếu, cành, chồi ngọn và chồi nách.

Bạn đang xem: Cấu tạo ngoài của thân

- Chồi nách cách tân và phát triển thành cành có lá, hoặc cành có hoa, hoặc hoa.

- Chồi ngọn góp thân, cành dài ra.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Mainstream Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

2. Các nhiều loại thân

Theo vị trí của thân xung quanh khu đất, chia thân có tác dụng 3 loại:

- Thân đứng bao gồm 3 dạng: + Thân gỗ: cứng, cao, có cành

+ Thân cột: cứng, cao, không cành

+ Thân cỏ: mượt, tốt, yếu

*

- Thân leo: leo bằng rất nhiều cách nhỏng bẳng thân cuốn, tua cuốn nắn …

*

- Thân bò: mềm yếu, trườn lan cạnh bên đất

*

II. Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi SGK

Câu 1:Thân cây có gần như bộ phận nào

Hướng dẫn trả lời:

Thân gồm: thân chính, cành, chồi ngọn với chồi nách.

- Thân chính: vị chồi ngọn gàng phát triển, thường mọc đứng

- Cành: mọc xiên, vì chồi nách trở nên tân tiến cùng được xem như là thân phụ

- Chồi ngọn: nằm ở đầu cành, đầu thân, góp thân cùng cành lâu năm ra

- Chồi nách tất cả chồi lá và chồi hoa:trở nên tân tiến thành cành với lá, hoặc cành có hoa, hoặc hoa.