Chair là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Chair là gì

*
*
*

chair
*

chair /tʃeə/ danh từ ghếto take a chair: ngồi xuống ghế chức GS đại học chức thị trưởngpast (above) the chair: trước sẽ làm thị trưởngbelow the chair: chưa làm thị trưởng bao giờ ghế nhà toạ, ghế quản trị (buổi họp); (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) quản trị (buổi họp)khổng lồ address the chair: nói cùng với chủ tịch buổi họplớn take the chair: cai quản toạ buổi họp; knhị mạc buổi họplớn sit (be) in the chair: điều khiển và tinh chỉnh cuộc họpto leave sầu the chair: bế mạc cuộc họp (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) ghế điệnto go to lớn the chair: bị lên ghế điện (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) ghế ngồi của nhân hội chứng (sống toà án) (ngành con đường sắt) gối mặt đường raychair! chair! trơ thổ địa tự! trật tự! ngoại rượu cồn từ cử thống trị tịch, chọn quản lý tịch đặt trên kiệu rước, đặt vào ghế rồi khiêng bổng (tín đồ chiến thắng cuộc vào trận chiến hoặc được bầu vào một cuộc tuyển chọn cử) thống trị toạ (buổi họp)cái (ghế)dòng đệmghếbamboo chair: ghế trebatch chair: ghế lănbath chair: ghế tắmbedroom chair: ghế phòng ngủboatswain"s chair: ghế thủ thủ trưởngcane chair: ghế mâychair lift: con đường chũm máy hình trạng ghếeasy chair: ghế bànhelectric chair: ghế điệnfolding chair: ghế xếphigh-backed chair: ghế tựaplastic chair: ghế nhựarevolving chair: ghế xoayrocking chair: ghế lậtrocking chair: ghế đurolling chair: ghế bao gồm bánh xegối tựaLĩnh vực: xây dựngmẫu bệLĩnh vực: cơ khí và công trìnhgối (đường) raychair foundationmóng dạng chậuchair railtay vịnfish chairgối có tnóng ốpfoundation chairbệ móngheel chairđế đỡ gót ghijoint chairgối tiếp giápreinforcement chairđệm dưới cốt thépstairway chair liftthang lắp thêm hình trạng ray đỡswitch rail chairđế tựa ray ghilựa chọn làm chủ tịchcông ty trìchair a meeting (khổng lồ...): chủ trì một cuộc họpcử cai quản tịchquản lý tọachair liftghế treotake the chair (at a meeting)chủ tọa (một phiên họp)
*

Xem thêm: Nghĩa Của " Từ Từ Là Gì - Những Biện Pháp Tu Từ Và Tác Dụng

*

*

chair

Từ điển Collocation

chair noun

1 piece of furniture

ADJ. comfortable, comfy, cushioned, padded, plush, soft, upholstered | hard, uncomfortable | deep, low | high-backed, straight-backed, wing-backed, winged | rush-seated, tubular | rickety | reclining, swivel He lay back in the reclining chair and went lớn sleep. She returned to lớn the swivel chair behind her desk. | folding | matching a dining table and four matching chairs | empty ‘Please, be my guest.’ He gestured towards an empty chair. | antique | mahogany, plastic, steel, wooden | dining, fireside, kitchen

QUANT. row | mix a set of antique mahogany dining chairs

VERB + CHAIR draw up, pull up ‘Can I join you?’‘Yes, pull up a chair.’ | pull out He pulled out a chair for her. | have sầu, take Come in and take a chair. | give sb He gave her his chair. | push baông chồng He pushed baông chồng his chair and got lớn his feet. | collapse into/onkhổng lồ, flop (back/down) in/into/on/onto lớn, lower yourself inkhổng lồ, settle (back) in/into/on, sink (back/down) into, slump (back/down) in/inlớn, sit (down) in/on She dropped her bags & flopped down into lớn the nearest chair. | lean baông xã in, lie baông chồng in, lounge (back) in, recline (back) in, relax (back) in, sprawl/be sprawled in He put his feet up on the desk và lay bachồng in his chair. | lean forward in | straighten (up) in They straightened in their chairs when the manager burst in. | get out of, get up from/off, jump (up) from/out of, leap out of/from, rise from He got up from his chair to address the meeting. | rochồng backwards & forwards in/on, shift (about) in, tip back He was shifting about uneasily in his chair. She tipped her chair baông xã và fixed her gaze full upon hyên ổn. | swivel (on), swivel (round) in She swivelled round in her chair và picked up the phone.

CHAIR + VERB be placed, stvà A chair stood facing the window. | swivel | fall over, tip up, topple over | creak The chair creaked every time I moved.

CHAIR + NOUN arm, bachồng, leg, seat | cover, frame | lift A chair lift carried us to lớn the top of the ski run.

PREP.. inkhổng lồ a/the ~ He sank into his chair và opened the letter. | in a/the ~ She leaned baông chồng in her chair & lit a cigarette. | on a/the ~ A cat was asleep on the chair.

PHRASES the arm/back/edge/leg of a chair She gripped the arm of her chair as she spoke. He sat nervously on the edge of his chair. > See ARMCHAIR

2 person controlling a meeting

ADJ. acting, deputy

VERB + CHAIR occupy, take Anne took the chair (= was chairperson) in Carol"s absence. | address (sth to) Please address your questions to lớn the chair. | appoint sb (as), elect sb (as)

PREP. in the ~ Paul Ryan was in the chair (= was chairman) at today"s meeting.

3 position of university professor

ADJ. professorial

VERB + CHAIR hold, occupy He held the Chair of Botany at Cambridge University for thirty years. | appoint sb lớn | relinquish, resign | endow, establish A private benefactor endowed the new Chair of Japanese Literature.

Từ điển WordNet


n.

a seat for one person, with a support for the back

he put his coat over the bachồng of the chair and sat down