Chest là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Chest là gì

*
*
*

chest
*

chest /tʃest/ danh từ rương, săng, tủ, kéta medicine chest: tủ thuốca carpenter"s chest: áo quan vật thợ mộc tủ com kiểu mốt ((cũng) chest of drawers) ngựcto get something off one"s chest nói không còn điều gì ra không để bụngbụng lòbuồnggiấystock chest: bột giấy vẫn phối hận trộnhòmcold-storage chest: hòm bảo quản lạnhfrozen food chest: thùng đựng thực phẩm kết đôngfrozen food chest: cỗ áo đựng thực phđộ ẩm đông lạnhice chest: hậu sự (nước) đáice chest: quan tài đáinsulated chest: quan tài biện pháp nhiệtlow-temperature chest: hậu sự nhiệt độ thấprefrigerated food chest: hậu sự bảo quản lạnhhộpbleaching chest: vỏ hộp tẩy trắngblending chest: vỏ hộp pha trộnmixing chest: vỏ hộp trộn trộnsmoke chest: vỏ hộp khóisteam chest: vỏ hộp hơisteam chest: vỏ hộp van hơisteam chest: hộp hơi nướcvalve sầu chest: vỏ hộp van hơivalve sầu chest: hộp vanvỏ hộp dụng cụngựcchest drill: khoan tỳ ngựcphòngLĩnh vực: cơ khí và công trìnhtủ kétchest frosterđồ vật ướp lạnh dân dụngchest frosterrương ướp lạnh dân dụngchest harnessesáo giáp bảo vệinsulated chesttủ cách nhiệtrefrigerated food chesttủ thực phẩm được gia công lạnhsteam cheshãng apple hơistoông chồng chestbể chứa bộtstuff chestbể bột lên lướitomb chestphần trước của mộtool chesttủ (đựng) dụng cụtool chesttủ dụng cụbuồngsteam chest: phòng chế tạo hơivapour chest: buồng chế tác hơithùngsteam chest: thùng chế tạo hơitea chest: thùng chètủsmoke chest: tủ hun khóichest cavitykhoang ngựccommunity chestquỹ cứu giúp tế cùng đồngwar chestquỹ cuộc chiến tranh o hộp; buồng, ngăn, chống § smoke chest : hộp sương § steam chest : ống thu hơi nước; buồng hơi nước § valve sầu chest : hộp van

Xem thêm: Academia Là Gì - Bóc Term: Dark Mà Tràn Ngập Instagram Và Tiktok

*

*

*

chest

Từ điển Collocation

chest noun

ADJ. broad, manly, massive sầu, muscular, muscled, powerful, strong | narrow, puny | flat She wears loose clothes to hide her flat chest. | bare, naked | hairy, hairless | bad, weak, wheezy | lower, upper

VERB + CHEST clutch (at) Clutching his chest in agony, he fell khổng lồ the ground. | thump ‘You"ve got khổng lồ have sầu courage, ’ he said, thumping his chest.

CHEST + VERB expvà, heave sầu, rise & fall | puff (out/up), swell His chest puffed out with indignation at the suggestion. His chest swelled with pride as he accepted the award. | tighten Her chest tightened with fear. | ache She ran until her chest ached.

CHEST + NOUN pain, tightness | injury | ailment, complaint, condition, disease, infection, problems, trouble | radiograph, X-ray | muscles | hair | cavity

PREPhường. in the/your ~ She was hit in the chest by two of the bullets. | on the/your ~ the hairs on his chest | to lớn the/your ~ He suffered burns khổng lồ the chest and neông xã. She clutched her baby tightly lớn her chest.