CHỢ BÌNH KHÁNH

Chợ Bình Khánh (cho-binh-khanh-2) là vị trí ở ở địa chỉ Đường A, Bình Khánh, Quận 2, TPTP HCM được tương đối nhiều fan đánh giá trải đời