Chợ hòa hưng

Chợ Hòa Hưng (cho-hoa-hung) là địa điểm nằm ở khu vực 539A Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10 được tương đối nhiều người Reviews trải nghiệm