Cho Mạch Điện Như Hình Vẽ

Câu 359864: Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình mẫu vẽ, biết (E = 24,,V;,,r = 1,,Omega ), những điện trở: (R_1 = 1,,Omega ;,,R_2 = 4,,Omega ;,,R_3 = 3,,Omega ;,,R_4 = 8,,Omega ). Tính:

a. Cường độ chiếc năng lượng điện ngơi nghỉ mạch chính với độ mạnh cái năng lượng điện qua những điện trở? b. Công suất của mối cung cấp với công suất mạch ngoài? c. Nhiệt lượng tỏa ra trên (R_2) vào thời hạn (10) phút? d. Hiệu năng lượng điện cố giữa hai điểm (M) và (N)


Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ

Phương thơm pháp giải:

a) Áp dụng định luật pháp Ôm mang lại toàn mạch (I = fracER + r) với R là năng lượng điện trsinh sống tương tự mạch xung quanh cùng định mức sử dụng Ôm cho đoạn mạch Ui = Ii.Ri

b) Công suất nguồn (P.. = E.I); năng suất mạch quanh đó (Phường. = U.I)

c) Nhiệt lượng (Q = I^2.R.t)

d) (U_MN = V_M - V_N)


Giải bỏ ra tiết:

a) Cấu tạo thành mạch ngoài: (R1 nt R3) // (R2 nt R4)

Điện trlàm việc mạch ko kể là: (R_ng = fracR_13.R_24R_13 + R_24 = 3Omega )

Cường độ mẫu năng lượng điện trong mạch thiết yếu :

(I = fracER_ng + r = frac243 + 1 = 6A)

Hiệu điện gắng : (U_AB = U_13 = U_24 = I.R_ng = 6.3 = 18 m V)

Cường độ chiếc năng lượng điện qua R1 cùng R3là :

(I_13 = fracU_ABR_13 = frac184 = 4,5A)

Cường độ chiếc năng lượng điện qua R2 với R4là: 

(I_24 = fracU_ABR_24 = frac1812 = 1,5A)

b) Công suất nguồn là: 

(P_nguon = E.I = 24.6 = 144 m W)

Công suất mạch kế bên là: 

(P_ngoai = U.I = 18.6 = 108 m W)

c) Nhiệt lượng tỏa ra bên trên năng lượng điện trlàm việc R2là: 

(Q = I_2^2.R_2t = 1,5^2.4.600 = 5400 m J)

d) Hiệu điện thế:

(U_MN = V_M-V_N = U_AN-U_AM = 6-4,5 = 1,5 m V)


Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Lý vày report vi phạm?
Spam
Bình luận ko liên quan
Bình luận đựng links, quảng bá tới các trang web khác
Bình luận cất nội dung tục tằn, kích rượu cồn, bạo lực
Khác

Gửi những hiểu biết Hủy


*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Physique Là Gì, Nghĩa Của Từ Physique, Giải Đấu Này Ở Đâu Tại

Câu hỏi trước Câu tiếp sau


Hỗ trợ - Hướng dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

sumuoi.mobi

Đăng nhập

Đăng cam kết tài khoản

Nạp tiền vào tài khoản


Đăng ký nhấn tư vấn
*

*

Cơ quan liêu công ty quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - Hotline: 1800.6947

sumuoi.mobi

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - CG cầu giấy - Hà Nội