CHỮ HIẾU TRONG TIẾNG HÁN

1. (Tính) Tốt, lành, rất đẹp, tốt, giỏi, khéo, đúng. ◎Như: “hảo phong cảnh” 好風景 phong cảnh đẹp mắt, “hảo nhân hảo sự” 好人好事 bạn tốt vấn đề tuyệt.2. (Tính) Thân, hữu ái. ◎Như: “hảo bởi hữu” 好朋友 bạn bè, “tương hảo” 相好 đùa thân với nhau.3. (Tính) Không hỏng hư, hoàn chỉnh. ◎Như: “hoàn hảo như sơ” 完好如初 hoàn toàn nlỗi new.4. (Tính) Khỏe bạo phổi, khỏi (bệnh). ◎Như: “bệnh hảo liễu” 病好了 khỏi dịch rồi.5. (Phó) Rất, lắm, vượt. ◎Như: “hảo cửu” 好久 lâu lắm, “hảo lãnh” 好冷 giá quá.6. (Phó) Xong, xong, hoàn toàn. ◎Như: “giao đãi đích công tác tố hảo liễu” 交待的工作做好了 công tác làm việc phó thác đã làm kết thúc, “cảo tử tả hảo liễu” 稿子寫好了 bản thảo viết xong rồi.7. (Phó) Dễ. ◎Như: “giá chỉ vấn đề hảo giải quyết” 這問題好解決 vấn đề này dễ dàng xử lý.8. (Phó) Đặt trước trường đoản cú số lượng hoặc từ thời hạn để chỉ số các hoặc thời gian dài. ◎Như: “hảo đa đồng học” 好多同學 nhiều bạn học tập, “hảo kỉ niên” 好幾年 đã mấy năm rồi.9. (Thán) Thôi, được, thôi được. ◎Như: “hảo, bất dụng sảo lạp” 好, 不用吵啦 thôi, đừng bào chữa nữa, “hảo, tựu giá chỉ ma biện” 好, 就這麼辦 được, cđọng làm cho như thế.10. Một âm là “hiếu”. (Động) Yêu ham mê. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Na nhân bất thậm hiếu độc thư” 那人不甚好讀書 (Đệ duy nhất hồi 第一回) Người kia (Lưu Bị 劉備) không thích xem sách.11. (Phó) Hay, thường giỏi. ◎Như: “hiếu ngoạn” 好玩 hay chơi, “hiếu cật” 好吃 tốt ăn uống, “hiếu tiếu” 好笑 hay cười, “hiếu khốc” 好哭 giỏi khóc.

Bạn đang xem: Chữ hiếu trong tiếng hán

① Tốt, giỏi.② Cùng thân. Quý Khách bè đùa thân với nhau gọi là tương hảo 相好.③ Xong. Tục cho làm hoàn thành một việc là hảo.④ Một âm là hiếu, nghĩa là mến mộ.
① Thích, hiếu, đam mê, ưa thích: 嗜好 Ưa thích; 好學 Hiếu học; 好走 Thích đi; ② Hay, thường xuyên hay: 小孩病了,所以好哭 Đứa tthấp dịch, buộc phải xuất xắc khóc. Xem 好 .

Xem thêm: Học Nhanh Cách Dùng Cấu Trúc ' In The Event Of Là Gì ? In The Event Of Something


ái hiếu 愛好 • ái hiếu 爱好 • giao hiếu 交好 • máu chiến 好战 • hiếu chiến 好戰 • hiếu danh 好名 • hiếu hễ 好動 • hiếu giao 好交 • hiếu học tập 好學 • hiếu kì 好奇 • tò mò 好奇 • hiếu sắc đẹp 好色 • hiếu sinc 好生 • hiếu sự 好事 • hiếu chiến hạ 好勝 • khiếu hảo 叫好 • nhu cầu 嗜好
• Chỉ tửu - 止酒 (Đào Tiềm)• Đề Lý tôn sư “Tùng thú cphía tử” ca - 題李尊師松樹障子歌 (Đỗ Phủ)• Độc “Sơn hải kinh” kỳ 01 - 讀山海經其一 (Đào Tiềm)• Lữ cửa hàng - 旅館 (Hồ Chí Minh)• Mộc qua 3 - 木瓜 3 (Khổng Tử)• Nhạc lấp tân thi - 樂府新詩 (Từ Ngưng)• Pthảng hoặc ái bọn chúng - 泛愛眾 (Lý Dục Tú)• Thủ 37 - 首37 (Lê Hữu Trác)• Tiếu đỗ vũ - 誚杜宇 (Nguyễn Tử Thành)• Vọng hành nhân - 望行人 (Lưu Cơ)