Cook Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Cook là gì

*
*
*

cook
*

cook /kuk/ danh từ người nấu bếp ăn uống, fan làm cho nhà bếp, cung cấp, anh nuôitoo many cooks spoil the broth (tục ngữ) lắm thầy thối ma nước ngoài đụng từ nấu nướng, nấu nướng chín (thông tục) hàng fake, ăn lận, knhì gian (phần lớn khoản đầu tư...)to cook an election: ăn gian trong cuộc bầu cử (từ lóng) ((thường) động tính từ thừa khứ) làm kiệt mức độ, làm mệt phờ (một đi lại viên chạy...)khổng lồ be cooked: bị kiệt sức nội động từ nhà nấu nhà bếp, nấu nướng ăn chín, nấu nhừthese potatoes vì not cook well: khoai tây này khó nấu nhừto cook off rét thừa bị nổ, nổ vị lạnh thừa (đun...)khổng lồ cook up bịa ra, tưởng tượng ra, bày đưa ra (mẩu truyện...) dự trù, ngấm ngầm, bày (mưu)to lớn cook somebody"s goose (từ lóng) giết ai, khử ai đinấuconvenient to lớn cook: dễ nấuconvenient to cook: một thể nấu bếp nướngcook the books (to...): xào nấu nướng sổ sách kế toánngười nấusự nấucook ratioTỷ Lệ cookcook the books (khổng lồ...)làm mang sổ sáchcook up a report (to...)đơm đặt report o nung Quá trình tác dụng nhiệt trong tim đất để vật chất hữu cơ vào đá trầm tích hình thành dầu thô và/hoặc khí.

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): cook, cooker, cookery, cooking, cook, cooked, uncooked

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): cook, cooker, cookery, cooking, cook, cooked, uncooked


*

*

Xem thêm: Quy Đổi Từ M Đổi Ra Cm ) Sang Mét (M), Chuyển Đổi Centimét (Cm) Sang Mét (M)

*

cook

Từ điển Collocation

cook noun

ADJ. excellent, good He"s a very good cook | amateur, professional She wants to lớn become a professional cook. More information about JOB
JOB: be, work as ~
She"s a well-known writer. Her father, a trained chef, now works as a bus driver.

study to be, train as, train to lớn be ~ She trained as a painter và sculptor.

start (work) as ~ He started work as a trainee chef.

become, qualify as ~ She qualified as a vet last year.

employ (sb as), have sầu The company employs more than 1500 engineers.

engage (sb as), get, hire (sb as), recruit, take on ~ They have sầu recruited a new designer.

appoint, appoint sb (as), make sb ~ are usually used with academic, official or highly responsible jobs: He was appointed Professor of Law at Yale. At 39 she was made chairman of the board.

dismiss, fire, saông xã ~ The club have sầu sacked their coach.


n.

someone who cooks food

v.

prepare a hot meal

My husb& doesn"t cook

transform and make suitable for consumption by heating

These potatoes have lớn cook for đôi mươi minutes

transsize by heating

The apothecary cooked the medicinal mixture in a big iron kettle


English Idioms Dictionary

play good jazz, play music with skill và inspiration The quái thú Brass was cookin" last night. What a great band!

English Synonym and Antonym Dictionary

cooks|cooked|cookingsyn.: prepare