COUNTER LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

counter
*

counter /"kauntə/ danh từ quầy mặt hàng, quầy thu tiềnto serve sầu behind the counter: ship hàng làm việc quầy mặt hàng, phân phối hàng ghi sê (ngân hàng) bàn tính, máy tính bạn đếm thẻ (nhằm đánh bạc gắng tiền) ức ngực (hàng hải) thành đuôi tàu miếng đệm lót giày tính từ trái lập, cản lại, trái lại, ngược lại sao để đối chiếu (bạn dạng văn kiện) phó từ trái chiều, ngăn chặn lại, trái lại, ngược lạikhổng lồ act counter lớn someone"s wishes: hành vi hạn chế lại y mong muốn của một bạn nàoto lớn go counter đi ngược lại, làm trái lại cồn từ phản bội đối, ngăn chặn lại, có tác dụng trái ngược lại, nói ngược lại ngăn chặn cùng tấn công trả, phản nghịch công (đấu kiếm, quyền Anh)ghi- sê (ngân hàng)thiết bị đếmsachồng counter: vật dụng đếm baothiết bị tínhmultiple counter: máy tính đa dụngquầy giao dịchquầy hàng, quầy thu tiềnquầy thu ngâncounter (flow) heat exchangervẻ bên ngoài ống ngược chiềucounter (flow) heat exchangerthiết bị hội đàm nhiệtcounter agentnhân viên cấp dưới quầy vécounter bidgiá đổi lạicounter checkphiếu rút chi phí ngân hàngcounter checkséc tại quầycounter claimkiện lạicounter claimphân tốcounter clerkbạn trực sinh hoạt quầycounter clerknhân viên cấp dưới ghi-sêcounter displaysự bày bán quầy hàngcounter handnhân viên phân phối hàngcounter indemnitygiấy bảo vệ thay đổi lạicounter inflationarykháng lạm phátcounter mark (countermark)cam kết mã hiệu đóng góp thêm (của ký kết mã hiệu xếp chnghỉ ngơi mặt hàng hóa)counter mark (countermark)cam kết mã hiệu phụcounter marketingchiến dịch phản tiếp thịcounter marketingcuộc đi lại tiếp thị đối lậpcounter offertrả giá chỉ xin chào. counter proposalsự ý kiến đề nghị lạicounter purchasecài đặt đối lưucounter purchase (counterpurchase)sở hữu đối lưu lại (một trong những phần của thích hợp đồng tiêu thụ)counter purchase (counterpurchase)việc mua bù trừcounter reactionphản ứng thuận nghịchcounter samplemẫu mã đốicounter samplemẫu mã đối ngang (của mặt bán)counter samplemẫu sản phẩm tương đươngcounter sharecổ phiếu không giao thương mua bán trên Sngơi nghỉ giao dịchcounter tariffthuế quan lại đối khángcounter trade countertradetmùi hương mại đối lưu o sản phẩm công nghệ tính; ống đếm; mạch oắt qua § revolution counter : vật dụng đếm số vòng xoay, tốc kế vòng § speed counter : thiết bị đếm tốc độ, tốc kế
*

*

*

counter

Từ điển Collocation

counter noun

1 long flat surface

ADJ. bar, delicatessen/deli, display, post office, reception, shop | kitchen | glass, mahogany, wooden, zinh

VERB + COUNTER serve sầu at/behind, work at/behind Mary served behind the counter at Bacon"s for a few hours a week. | wipe (down) The barman wiped down the counter in silence.

COUNTER + NOUN staff post office counter staff

PREP. across a/the~ He pushed the money across the counter to her. | at/behind a/the ~ The assistant behind the counter gave a curt nod. | on a/the ~ all the goods on the counter

2 action used to prsự kiện sth

ADJ. effective

PREP. ~ lớn The government"s programme should be an effective sầu counter khổng lồ unemployment.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Counter là gì

table consisting of a horizontal surface over which business is transactedgame equipment used in various thẻ or board gamesa person who counts things(computer science) a register whose contents go through a regular series of states (usually states indicating consecutive integers)

v.

speak in response

He countered with some very persuasive sầu arguments

adj.

Xem thêm: Pdms Là Gì - Hướng Dẫn Sử Dụng Pdms Trong Piping Work

adv.

in the opposite direction

run counter


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In programming, a variable used to keep count of something. 2. In electronics, a circuit that counts a specified number of pulses before generating an output. 3. A device that keeps track of the number of visitors to a World Wide Web site.

File Extension Dictionary

Netobjects Fusion Components Bbscomp Message File

English Synonym và Antonym Dictionary

counters|countered|counteringsyn.: antagonistic anticipate Búp Phê comeback counterpunch foresee forestall heel counter parry rejoinder replication retort return riposte sideboard tabulator