Density Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Density là gì

*
*
*

density
*

mật độ trùng lặp từ khóa /"densiti/ danh từ tính dày đặc sự đông nghịt, sự trù mật độ dày, mật độ, độ chặtmolecular density: mật độ phân tử (đồ lý) tỷ trọng tính dở hơi độn, tính đần đầnmật độapparent density: tỷ lệ thay đổi kiếnconditional probability density function: hàm tỷ lệ Xác Suất gồm điều kiệncritical density: mật độ tới hạnmật độ trùng lặp từ khóa function: hàm số tỷ lệ (trong thống kê)density of population: tỷ lệ dân sốfreight density: tỷ lệ siêng chnghỉ ngơi sản phẩm & hàng hóa (đường bộ)high- density economy: nền kinh tế tỷ lệ caolow density cargo: hàng chsinh hoạt mật độ thấppeak density: mật độ cao điểmpopulation density: tỷ lệ dân sốrelative sầu density: tỷ lệ tương đốispecific density: tỷ lệ riêng biệt phầnstacking density: mật độ xếp sản phẩmtraffic density: mật độ kháchvolume density: mật độ trong một đơn vị thể tíchtỷ trọngdensity recorder: vật dụng ghi tỷ trọngspecific density: tỷ trọng riêngbulk densitytrọng lượng riêngcolour densityđộ mạnh màumật độ trùng lặp từ khóa bottlebình chất thủy tinh trọng kếmật độ trùng lặp từ khóa meterloại đo độ đặcdensity meterloại đo độ sệtdough density meterchiếc đo độ đặc bột nhàojuice densitymật độ nước quảlime milk densitymật độ sữa vôilow density cargophân phối phá giá ngoại tệ yếusaccharate milk densitynồng độ sữa đường<"densiti> o mật độ, khối lượng riêng biệt Khối lượng trên đơn vị thể tích. Mật độ khối gồm mật độ của đá và của các chất lỏng trong số lỗ rỗng. Mật độ size đá là mật độ riêng rẽ của đá. Mật độ thường được cần sử dụng cụ mang đến khối lượng riêng rẽ. Tỷ trọng là mật độ chia cho mật độ nước tinh khiết. o tỷ trọng, độ dày § abosolute density : mật độ tuyệt đối § apparent density : mật độ biểu kiến, tỷ trọng biểu kiến § bulk density : mật độ khối, tỷ trọng thể tích § critical mật độ trùng lặp từ khóa : mật độ tới hạn § customer density : mật độ người tiêu dùng (dầu khí ở một khu vực vực nhất định hoặc tính theo chiều dài đường ống) § filling density : tỷ trọng độ dày (của khí dầu hóa lỏng) § natural density : độ dày tự nhiên § relative mật độ trùng lặp từ khóa : mật độ tương đối, tỷ trọng § relative sầu vapour density : tỷ trọng hơi § surface density : mật độ trên mặt § vapour density : mật độ hơi nước, tỷ trọng hơi nước § well density : mật độ giếng (bên trên một diện tích mỏ) § density current : loại nặng Dòng chảy trọng lực mặt sườn của một chất lỏng nặng chảy trong một chất lỏng nhẹ hơn § mật độ trùng lặp từ khóa log : log mật độ § density order : cấp điều hành Một ủy ban tất cả trách nát nhiệm về định vị các giếng khoan

Từ điển siêng ngành Môi trường

Density: A measure of how heavy a specific volume of a solid, liquid, or gas is in comparison to water. Depending on the chemical.

Tỷ trọng: Số đo trọng lượng riêng của một hóa học rắn, lỏng, khí so với cân nặng riêng biệt của nước. Prúc nằm trong vào hóa học hoá học tập.


*

Xem thêm: Bảng Ngọc Master Yi Mùa 11 Và Cách Lên Đồ Cho Master Yi Di Rung

*

*

density

Từ điển Collocation

density noun

ADJ. high, low | average an average density of 2.4 people per hectare | population, traffic The population mật độ trùng lặp từ khóa in this đô thị is very high.

VERB + DENSITY calculate, measure

DENSITY + VERB change, vary | increase, rise | decrease, fall

Từ điển WordNet


Oil & Gas Field Glossary

Absolute Density|Bulk DensityAbsolute: Mass per unit volume. Absolute mật độ trùng lặp từ khóa considers only the actual volume occupied by the material expressed in pounds per gallon (ppg) or pounds per cubic foot (lb/cu. ft. Bulk: Mass per unit volume. Bulk density is a mass per unit bulk volume which includes the actual volume of the material plus the volume of trapped air.

English Synonym and Antonym Dictionary

densitiessyn.: compactness concentration denseness tightness