đoàn kết tiếng anh là gì

Ngày Quốc tế liên hiệp nhân loại (20/12) là dịp dành riêng nhằm thông báo họ về tầm quan trọng của lòng tin liên hiệp trong quá trình tiến hành và đã có được những phương châm quốc tế, nlỗi công tác hành động của các hội nghị quốc tế với những hiệp định đa pmùi hương.

United (v) /juːˈnaɪt/ Đoàn kết

Unity is strength /juːˈnaɪt, ɪz, əz, streŋθ/: Đoàn kết là mức độ mạnh

National unity: Đoàn kết dân tộc

Solidarity: Tinc thần đoàn kết

The United: Sự đoàn kết

Loss of unity: Mất đoàn kết

Từ vựng giờ Anh qua thành ngữ, slogan về đoàn kết

Ngày Quốc tế câu kết thế giới (20/12) là ngày dành riêng nhằm kỷ niệm sự thống độc nhất và tính phong phú và đa dạng của họ, nâng cao dìm thức của cộng đồng về tầm đặc biệt của tinh thần liên kết, Hãy thuộc HocHay.com tìm hiểu một số trong những câu thành ngữ, khẩu hiệu giờ anh tức thì nhé!

Từ vựng giờ anh qua thành ngữ đoàn kết

*

United we stand, divided we fall :

Đoàn kết thì sống, phân chia rẽ thì chết

A swallow can’t make a summer:

Một cánh én ko làm ra mùa xuân

Where there is unity there is always victory:

Nơi nào bao gồm liên minh, khu vực kia tất cả chiến thắng

Together we can change the world:

Một cây làm cho chẳng phải non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

The leaves protect tattered ones: Lá lành đùm lá rách

United we st&, divided we fall: Đoàn kết họ đứng, phân chia rẽ bọn họ ngã

All for one, và one for all: Mọi fan do một bạn, một bạn vị đông đảo người

Từ vựng tiếng anh qua khẩu hiệu đoàn kết

*

Unity is strength: Đoàn kết là mức độ mạnh

we are one: Chúng ta là một

Together we can: Cùng nhau, bạn cũng có thể làm được

Impossible is nothing: Không gì là không thể

Unite never die: Đoàn kết ko khi nào chết

We are a family: Chúng bản thân là 1 trong gia đình

Strength, successful connection: Kết sức khỏe, nối thành công

A pile of dead is better than living alone: Chết 1 đống còn hơn sinh sống 1 mình

Ứng dụng học giờ anh theo chủ đề ngày Quốc tế liên kết quả đât – App HocHay mang lại Android và iOS


*

*

#TuVungTiengAnhTheoChuDe #TuVungTiengAnhNgayQuocTeDoanKetNhanLoai vệ #HocHay #HocTuVung #HocTiengAnh #AppHocTiengAnh #AppHoctuyệt #UngDungHocHay #UngDungHocTiengAnh #VyHocHay #VietNam


Chuyên mục: Công Nghệ