DRAIN LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Drain là gì

*
*
*

drain
*

drain /drein/ danh từ ống dẫn (nước...), cống, rãnh, mương, máng (y học) ống dẫn lưu sự rút không còn, sự bòn rút ít không còn, sự tiêu hao, sự làm cho kiệt quệa drain on someone"s purse: sự bòn rút tiền giấy ai (từ bỏ lóng) hớp nhỏ dại (rượu) ngoại rượu cồn từ ((thường) + off, away) rút, tháo dỡ, tiêu (nước); có tác dụng ráo nước (áo xống giặt, chén đĩa rửa)khổng lồ drain off the water: cởi nước uống cạn (nước, rượu)lớn drain dry; to drain khổng lồ the dregs: uống cạn (y học) dẫn lưu rút không còn, bòn rút ít không còn, tiêu hao, có tác dụng kiệt quệkhổng lồ drain the wealth of a country: bòn rút không còn của cải của một nướcto lớn drain someone of his property: mang hết của cải của ai, bòn rút hết gia sản của ai nội động từ ((thường) + off, away) rã đi, thoát đi, tiêu đi (nước...) ráo nước (quần áo giặt, chén đĩa rửa) (+ through) rã ròng ròng rã, rã nhỏ dại giọt (qua...)tan đichảy máuống dẫn mángsự rút ít hếtsự tiêu haodrain on the resources: sự tiêu tốn tài nguyênthất thoátbrain drain: thất thoát chất xámdollar drain: thất bay đô labasket drainlỗ tháo có lưới chắnbrain draintung hóa học xámbrain drain (brain-drain)sự gợi cảm trí thức ra nước ngoài-CHẢY MÁU CHẤT XÁMbrain drain (brain-drain)xuất máu nãocapital drainsự xuất huyết vốncash drainsự hạn chế tạo ra tiền mặtdrain hold-overcửa tháodrain hold-overlỗ tháodrain of foreign currencysự rã nước ngoài tệ ra nước ngoài, tiêu tốn nước ngoài tệdrain of goldsự tan rubi ra quốc tế, tiêu tốn vàngdrain of moneyđào thoát bốn bảndrain of moneysự tung vốn ra nước ngoàidrain on cashsự tan tiền phương diện ra nước ngoàidrain on cashtiêu tốn tiền mặtgold drainsự tung xoàn ra nước ngoàiinternal drainluồng tiền chảy vào lưu giữ thônginternal drainsự rút ít chi phí vào lưu lại thông nội địatax drainsự trích thuế danh từ o ống hút ít nước, kênh, mương, máng; sự bòn rút, sự làm kiệt quệ động từ o túa, tiêu, có tác dụng kiệt quệ § catch drain : rãnh túa nước, kênh hút nước § counter drain : hầm chứa nước chưa lọc; kênh ngầm phụ; kênh bị rò § efficient drain : mẫu thoát nước, dòng rẽ (của một con sông) § drain sample : mẫu tháo dỡ xả, mẫu lấy ở cửa ra của thùng chứa
*

*

Xem thêm: Cut Of Beef Brisket Là Gì - Thịt Gầu Bò Mỹ (Loại Cao Cấp)

*

drain

Từ điển Collocation

drain noun

1 pipe/hole that dirty water goes down

ADJ. blocked

VERB + DRAIN block | clear, unbloông xã | lay They were busy laying the drains for the new houses.

2 sth that uses up time/money/resources

ADJ. heavy, major, serious | brain scientists joining the brain drain (= moving lớn a country where they can work in better conditions & earn more)

PREP. ~ on These losses have been a major drain on the company"s resources.

Từ điển WordNet


n.

tube inserted inkhổng lồ a body cavity (as during surgery) khổng lồ remove sầu unwanted materiala gradual depletion of energy or resources

a drain on resources

a drain of young talent by emigration

v.

deplete of resources

The exercise class drains me of energy

empty of liquid; drain the liquid from

We drained the oil tank


English Slang Dictionary

to wear out; to exhaust; to lớn annoy:"That girl had totally drained me; I wish she"d leave"

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In an FET, the electrode toward which charge carriers (electrons or holes) move from the source under control of the gate. See also FET, gate (definition 2), MOSFET, source (definition 2). 2. See current drain.

English Synonym và Antonym Dictionary

drains|drained|drainingsyn.: deprive sầu draw off dry empty exhaust filter spover use