Dư nợ tiếng anh

Tiếp tục với cỗ từ bỏ vựng tiếng Anh tài thiết yếu bank phần 1 , sumuoi.mobi xin chia sẻ phần 2 với 38 từ thường xuyên gặp nhất lúc chúng ta thực hiện cùng giao dịch thanh toán cùng với các bank. Các bạn thuộc quan sát và theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): tự tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu giữ thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh toán thù bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): đồng ý thanh toán

6. Refer lớn drawer (n): (R.D) “Tkiểm tra lại tín đồ ký phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện đi lại tkhô cứng toán không cần sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give sầu credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không phát âm được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: đổ vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): ký kết phân phát, viết (Séc)

19.


Bạn đang xem: Dư nợ tiếng anh


Xem thêm: Top 3 Phần Mềm Chống Keylogger Tốt Nhất Để Bảo Vệ Bạn Khỏi KeyloggerXem thêm: Hướng Dẫn Chơi Ryze Top Mùa 7 Và Cách Combo Ryze Mùa 7, Ryze Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Ryze

Banker /’bæɳkə/ (n): người của ngân hàng

đôi mươi. Place of cash: địa điểm cần sử dụng chi phí mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút ít chi phí mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền nhựa (những nhiều loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: các loại thẻ

27. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh khô toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank thẻ /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): công ty thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): sản phẩm công nghệ rút ít chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, chi tiền (sinh hoạt Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút chi phí mặt

Hình như, những bạn cũng có thể truy vấn vào trang web của sumuoi.mobi trên phía trên để nâng cao cùng bổ sung kiến thức và kỹ năng giờ đồng hồ Anh của bản thân mình nhé! Chúc chúng ta thành công


*
“Tiếng Anh bồi” tất cả tương xứng cùng với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường công sở còn trường thọ khá nhiều. Dù bị...


Chuyên mục: Công Nghệ