Add Me If You Use Revolt Crack Coop

*

Bạn đang xem: Add me if you use revolt crack coop

*

*

简体中文 (Simplified Chinese)繁體中文 (Traditional Chinese)日本語 (Japanese)한국어 (Korean)ไทย (Thai)Български (Bulgarian)Čeština (Czech)Dansk (Danish)Deutsch (German)Español - España (Spanish - Spain)Español - Latinoamérica (Spanish - Latin America)Ελληνικά (Greek)Français (French)Italiano (Italian)Magyar (Hungarian)Nederlands (Dutch)Norsk (Norwegian)Polski (Polish)Português (Portuguese)Português - Brasil (Portuguese - Brazil)Română (Romanian)Русский (Russian)Suomi (Finnish)Svenska (Swedish)Türkçe (Turkish)Tiếng Việt (Vietnamese)Українська (Ukrainian)Help us translate Steam


Xem thêm: Blog Của Tiencpt - Tạo Usb Boot Với One

nop, my friend... :v :v :v... this is the Revolt Server... no conection with Steam :v :v :v... it isn"t Steam, So Steam can"t do anything because they don"t know that you are playing in Revolt Server. Not like Hacking money or exp in Steam games, this is just another server... no Steam control, no Steam ban... :vOriginal Player of Dying Light doesn"t see you online too, just Crack Player can... because of different Server.
Bác chỉ em cách sử dụng crack để co-op với :D len chiaseIT hoac la VOZ tai cai Revolt Crack Coop ve... past and replace... xong... :v
Ý của em là crack xong vào game rồi làm tn để chơi coop ấy =)) à... Crack xong rồi thì lập 1 acc Steam, hoặc sử dụng cái đang có... rồi add friend những ai mà chơi Dying Light Crack... :v... xong vô game, chơi qua khúc mở đầu đến khi nó cho coop... rồi pause --> Match gì gì đó --> Find... rồi xong... có người chơi thì nó sẽ hiện... và để public trong online setting thì lâu lâu sẽ có mấy thằng nước ngoài mà không trong list friend sẽ chui vào :v :v :v dân xài Revolt thì đa phần là nhìn thấy nhau hết... :v
Note: This is ONLY to be used to report spam, advertising, and problematic (harassment, fighting, or rude) posts.
*
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries.Some geospatial data on this website is provided by geonames.org.Privacy Policy | Legal| Steam Subscriber Agreement | Cookies