Enctype= multipart/form-data là gì

Trong quy trình thao tác cùng với API, bản thân chạm chán một chút ít vụ việc cùng với thứ hạng mã hóa tài liệu Khi submit form cùng gửi tài liệu mang lại VPS. Sau lúc khám phá, bạn muốn share lại kiến thức và kỹ năng này cũng đông đảo người, mong muốn nó để giúp các bạn đọc phần như thế nào.

Bạn đang xem: Enctype= multipart/form-data là gì

1. Giới thiệu

Bây tiếng, ta đã đi sâu vào các các loại này hơn nhé.

2. URL Encoded Form

Ví dụ:

Ở phía trên, thủ tục đước áp dụng là cách làm POST, những điều đó tài liệu sẽ sở hữu được vào toàn thân của request. Kiểu mã hóa được sử dụng làm việc đây là mẫu mã URL Encoded. Hiểu đơn giản dễ dàng thì dữ liệu được biểu diễn bên dưới dạng (key, value), nối với nhau bằng cam kết hiệu & thành một chuỗi (long string). Trong từng cặp (key, value), key với value tách bóc nhau bnghỉ ngơi vệt =.

Ví dụ: key1=value1&key2=value2

Với form nlỗi trong ví dụ thì tài liệu trình lên sẽ là: username=sidthesloth&password=slothsecret.

Bên cạnh đó, chú ý nằm trong tính action của form có /urlencoded?firstname=sid&lastname=sloth. Dữ liệu này cùng dữ liệu truyền lên tự khung giống nhau về đẳng cấp mã hóa.

*
Ta thấy, làm việc ngôi trường Content-Type trên header của request bao gồm xác minh kiểu mã hóa là application/x-www-form-urlencoded.

3. Multipart Forms

Xem công bố của request:

*
Crúc ý ngôi trường Content-Type với payload của request.

Xem thêm: Cách Tách Ngày Tháng Năm Sinh Thành 3 Cột Thành Từng Cột Riêng

Content-Type Header

Ngoài cực hiếm multipart/form-data, sống Content-Type còn tồn tại cực hiếm boundary. Giá trị này vị trình xem xét tạo thành, nhưng lại nếu như phải thì ta vẫn có thể xác minh nó.

Request Body

Mỗi cặp (key, value) được biểu diễn bên dưới dạng:

-->Content-Disposition: form-data; name=">">Kết thúc payload đã là giá trị của boundary nối với kí hiệu --.

-->Content-Disposition: form-data; name=">">-->Content-Disposition: form-data; name=">">-->--do đó, với dạng hình mã hóa application/x-www-form-urlencoded, mỗi cặp (key, value) được phân cách cùng nhau bằng lốt & mang lại chép hệ thống biết nơi ban đầu với hoàn thành của một ttê mê số. CÒn với hình dạng multipart/form-data, những quý hiếm boundary triển khai các bước này.

Ví dụ, nếu đặt boundary=XXX thì

Content-Type: multipart/form-data; boundary=XXXpayload tất cả dạng:

--XXXContent-Disposition: form-data; name="username"sidthesloth--XXXContent-Disposition: form-data; name="password"slothsecret--XXX--Vậy nên, trình chú ý đang phát âm được bắt đầu với chấm dứt của các quý giá.

4. Text/plain Forms

Kiểu mã hóa này gần giống với đẳng cấp URL encoded forms, ko kể vấn đề các ngôi trường của form ko được mã hóa lúc gửi lên hệ thống. Kiểu này không được dùng thoáng rộng vày kiểu định dạng này rất có thể hiểu được cùng kém bảo mật thông tin. Để gọi rộng, chúng ta cũng có thể hiểu trên trên đây.

Xem thêm: Adobe Acrobat Pro Dc 2021 With Working Key Full Version Is Here!

5. Tổng kết

Trên đó là một số trong những khám phá của chính bản thân mình về các nhiều loại HTML Form Encoding. Tuy không thiệt sự hoàn chỉnh tuy thế mong muốn rằng có thể giúp chúng ta phát âm với phân biệt cơ bạn dạng. Cảm ơn các bạn.

Tài liệu tđê mê khảo

https://dev.to/sidthesloth92/understanding-html-form-encoding-url-encoded-and-multipart-forms-3lpa#:~:text=application%2Fx-www-size,user wants lớn upload files

https://stackoverflow.com/questions/4007969/application-x-www-form-urlencoded-or-multipart-form-data


Chuyên mục: Công Nghệ