Estimate là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

estimate
*

estimate /"estimit - "estimeit/ "estimeit/ danh từ sự Review, sự ước lượng con số ước đoán phiên bản kê Ngân sách (thầu khoán)the Estimates dự thảo ngân sách nước ngoài hễ từ đánh giá; ước lượngtiến công giáheating load estimate: Review tải trọng nhiệtpessimistic time estimate: sự Đánh Giá ảm đạm về thời gian (sơ đồ gia dụng mạng)preliminary estimate: đánh giá sơ bộdự đoánultimate estimate: dự đoán cuối cùngdự toánanalysis of estimate fulfillment: sự so với thực hiện dự toánconstruction estimate: dự toán xây dựngconstruction estimate: dự toán thù thi côngconstruction work cost estimate: dự tân oán thi côngcost estimate: ngân sách dự toáncost estimate: dự toán giá chỉ thànhcost estimate: lập dự toáncosts estimate: dự tân oán tài chínhestimate probable expenditure (& income): dự toán đưa ra phífinancial estimate: dự tân oán tài chínhgeneral cost estimate: tổng dự toánmajor estimate: dự tân oán thừa cấpparagraph of cost estimate: mục giá dự toánparagraph of estimate: mục dự toánproject estimate: dự toán của dự ánprovisional estimate: dự toán sơ bộrough estimate: bản dự toán thù sơ bộsummary cost estimate: tổng giá dự toánsupplementary estimate: dự tân oán xẻ sungtotal summary cost estimate: tổng giá bán dự toán thù toàn bộultimate estimate: dự toán cuối cùngsự tấn công giápessimistic time estimate: sự reviews bi quan về thời gian (sơ đồ dùng mạng)sự ước lượngsự ước tínhcost estimate: sự dự trù giá chỉ thànhpreliminary estimate: sự dự trù sơ bộước đoánước lượngadmissible estimate: ước lượng gật đầu đồng ý đượcconsistent estimate: ước lượng vữngestimate for the number of zeros: ước chừng số điểm Zêroinvariant estimate: ước lượng bất biếnmaximum likelihood estimate: ước lượng phải chăng cực đạiminimax estimate: ước chừng minimaxminimax estimate: ước lượng minimacoverall estimate: ước tính đầy đủregression estimate: khoảng chừng hồi quystandard error of estimate: độ không đúng tiêu chuẩn chỉnh của ước lượngunbiased estimate: ước tính không chệchupper estimate: ước tính trênước tínhcost estimate: sự dự tính giá chỉ thànhgeneral estimate: dự trù chungpreliminary estimate: sự ước tính sơ bộprogress estimate: dự tính về tiến độcost estimatedự toáncosts estimatekhái toánestimate of costssự dự đoán bỏ ra tiêufinal estimatesự kết toánfinancial estimatekhái toángeneral estimatedự trù chungmake out an estimatelập bảng dự tínhđánh giáconservative estimate: Review thận trọngconservative sầu estimate: sự Review thận trọngcurrent working estimate: review quá trình hiện nay thờifirst (flash) estimate: sự reviews sơ bộflash estimate: sự Review mau chóngocular estimate: sự Review bằng mắtReview lượng giádự kếdự tínhestimate premium: mức giá bảo hiểm dự tínhestimate revenue: thu nhập cá nhân doanh nghiệp dự tínhlượng giásale estimate: ước chừng giá bán bánsự tiến công giáconservative estimate: sự đánh giá thận trọngfirst (flash) estimate: sự Đánh Giá sơ bộflash estimate: sự reviews mau chóngocular estimate: sự Reviews bằng mắtsự ước lượngcrop estimate: sự khoảng chừng số thu hoạch (của một vụ)hard estimate: sự ước chừng chắchard estimate: sự ước lượng cứng cáp chắnocular estimate: sự khoảng chừng bởi mắtsafe estimate: sự ước tính thận trọngsự ước tínhcost estimate: sự dự tính chi phí tổnspending estimate: sự dự tính đưa ra tiêutentative estimate: sự dự tính tạm thời, thửước lượngcrop estimate: sự ước lượng số thu hoạch (của một vụ)hard estimate: sự khoảng chừng chắchard estimate: sự ước lượng Chắn chắn chắninterval estimate: ước tính khoảngocular estimate: sự ước tính bởi mắtpreliminary estimate: bạn dạng knhì giá chỉ ước lượngrough estimate: bạn dạng khai giá ước lượngsafe estimate: sự ước tính thận trọngsale estimate: ước lượng giá bánstandard error of estimate: không nên số tiêu chuẩn chỉnh của ước lượngước tínhaccounting estimate: dự trù kế toánanalytical estimate: ước tính phân tíchbook of estimate: sổ ước tínhcost estimate: sự dự tính giá thành tổnestimate amount of damage: tổng thể tổn định thất hứa tínhestimate error: sai sót ước tínhestimate tare: trọng lượng suy bì ước tínhestimate value: quý hiếm ước tínhgeneral estimate: tổng ước tínhplanning estimate: ước tính kế hoạchspending estimate: sự dự trù chi tiêutentative sầu estimate: sự dự tính trong thời điểm tạm thời, thửbill of estimatesolo tính giábill of estimate. đối kháng ước giábook of estimatesổ tính nhápcost estimatebạn dạng ước giá bán tổn định phíestimate assignationkhoản cung cấp dự toánestimate cost price, projected priceChi tiêu dự toánestimate documentscác bệnh từ bên trên bạn dạng dự toánestimate errorkhông đúng sót dự toánestimate limitgiới hạn mức dự toánestimate of expendituredự toán chi phíestimate of expendituresố dự loài kiến đầu tư (mặt hàng năm)estimate of net incomelãi ròngestimate of revenuedự toán thù thu nhập cá nhân sản phẩm nămestimate on demandbuôn bán ước giá chỉ theo yêu thương cầuestimate on demandbản ước giá chỉ theo yêu cầuestimate pricegiá để tham dự toánestimate sheetbản tách tínhestimate sheetphiên bản ước giá chỉ o đánh giá

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): estimate, estimation, estimate, overestimate, estimated, underestimate

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): estimate, estimation, estimate, overestimate, estimated, underestimate