Expression là gì

expression tức là gì, định nghĩa, những thực hiện cùng ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phân phát âm expression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của expression.

Bạn đang xem: Expression là gì


Từ điển Anh Việt

expression

/iks"preʃn/

* danh từ

sự nỗ lực, sự xay, sự bóp

sự biểu hiện (cảm tình...), sự diễn cảm; sự biểu lộ (nghệ thuật...); sự diễn đạt (ý nghĩ về...)

to read with expression: phát âm diễn cảm

lớn give sầu expression lớn one"s feelings: thể hiện tình cảm

đường nét, vẻ (mặt...); giọng (nói...)

thành ngữ, trường đoản cú ngữ

(toán học) biểu thức

(y học) sự ấn (mang lại thai ra)

expression

biểu thức

algebrai e. biểu thức đại số

alternating e. biểu thức nỗ lực phiên

canonical e. biểu thức chính tắc

differential e. biểu thức vi phân

general e. biểu thức tổng quát

mixed e. biểu thức lếu láo tạp

numerical e. biểu thức bằng số


Từ điển Anh Việt - Chulặng ngành

expression

* gớm tế

sự vắt sự ép

* kỹ thuật

biểu thức

sự biểu diễn

sự biểu hiện

sự biểu thị

sự thể hiện

hóa học và vật liệu:

chiết suất bằng nén khí/ cơ học

cơ khí và công trình:

sự diễn tả


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng khám nghiệm.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 trường đoản cú.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sửa Lỗi Ghost Xong Không Vào Được Win Sau Khi Ghost


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang bé trỏ vào ô kiếm tìm kiếm với nhằm ra khỏi.Nhập tự phải tra cứu vào ô tra cứu tìm cùng coi các từ được lưu ý hiện ra bên dưới.lúc bé trỏ sẽ phía bên trong ô tìm kiếm,thực hiện phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> nhằm di chuyển thân các từ bỏ được gợi ý.Sau kia dìm (một lần nữa) để thấy cụ thể từ bỏ kia.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tra cứu kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập tự yêu cầu kiếm tìm vào ô tìm kiếm tìm cùng xem các từ được gợi nhắc hiển thị bên dưới.Nhấp loài chuột vào trường đoản cú ước ao coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ ko nhìn thấy từ bạn muốn kiếm tìm vào danh sách nhắc nhở,khi ấy bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau nhằm hiển thị từ bỏ đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*