Extract là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Extract là gì

*
*
*

extract
*

extract /"ekstrækt - iks"trækt/ iks"trækt/ danh từ đoạn trích (hoá học) phần chiết (dược học) cao ngoại đụng từ trích (sách); chxay (trong khúc sách) nhổ (răng...) bòn rút, moi hút ít, bóp, nặn đúc rút (chế độ, sự ham mê thú) (toán thù học) khai (căn) (hoá học) chiếtphân tách rahút raknhì cănextract a root of a number: knhị cnạp năng lượng một sốdìm chiếtphần chiếtfluid extract: phần phân tách lỏngliquid extract: phần chiết lỏngmalt extract: phần chiết mầm mạchsolid extract: phần phân tách rắnrútsự chiếtsự táchbóc raLĩnh vực: hóa học và vật liệuchất phân tách rachất trích lyLĩnh vực: y họctách xuấtLĩnh vực: tân oán & tinkhai (căn)absolute extracttách phđộ ẩm tốt đốiacid extractphân tách phẩm axitanimal extractcao đụng vậtextract airkhí thảiextract airkhông gian thải ra ngoàiextract air systemhệ không khí thảiextract air systemkhối hệ thống không gian thảiextract ductống xả khói không khíextract fanquạt đẩy thảiextract fanquạt hútextract fanquạt thải khíextract grilleghi gió thảiextract grilleghi không gian thảiextract instructionlệch tríchextract instructionlệnh tríchextract systemhệ thống hút gióextract the root (of number)khai cănextract ventilationsự thông gió hútextract ventilatorthứ hút ít gióliver extractcao ganmalternative text extractcao thạch nhamalt extracttách mạch nharoof extract unitđồ vật thông gió hút trên máiroof extract ventilatorthiết bị thông gió hút ít trên máismoke extractlỗ thoát khóisoil-water extract sampletách nướcphần chiếtbarley extract: phần chiết của đại mạchbeef extract: phần chiết của giết bòbitter almond extract: phần phân tách phân tử hạnh nhâncoffee extract: phần chiết cà phê tanmalt extract: phần tách mầm mạchtea extract: phần chiết nước chèsự bóc raacid extractsự trích ly axitalcoholic extractsự trích ly rượuapparent extractsự tách biểu kiếnapparent extractsự tách thấy rõclam extractbột xúp chaiclam extractxúp cnhì cô đặcextract contenthàm lượng hóa học phân tách lyextract cubesthỏi bột canhextract of accounttrích yếu hèn tài khoảnfluid beef extractdịch tách giết mổ bòhop extractdịch chiết húplôngleaf extractdịch tách lá câymalt extract bathnồi mặt đường hóa (trong công nghiệp bia)meat extractdịch thịtmeat extractnước thịtnitroren miễn phí extractchất chiết không nitơrennet extractdịch chiết men đông sữarennet extractdịch chiết renminspice extractdịch phân tách hương liệu gia vị. tanning extractdịch chiết tanintea extracttrà hòa tantrue extractcác chất thực của dịch phân tách (bia)vegetable extractdịch chiết rau xanh quảvinegar extractdịch phân tách giấm danh từ o chất chiết Vật chất hữu cơ chiết ra từ các vật liệu trầm tích hoặc đá trầm tích bằng các dung môi hữu cơ. o phần chiết, chất chiết ra, chất trích ly động từ o chiết, trích ly § dry extract : phần chiết thô § Edeleanu extract : phần chiết Edecleanu § hemloông chồng bark extract : phần chiết từ vỏ thông Canada (cần sử dụng mang đến bùn khoan)
*

*

Xem thêm: Onmyoji - Kamaitachi

*

extract

Từ điển Collocation

extract noun

1 passage from a book/piece of music

ADJ. brief, short | long | literary

VERB + EXTRACT read | publish

EXTRACT + VERB be from, be taken from The extract is taken from a long essay.

PREPhường. ~ from He read out a brief extract from his book.

2 substance taken from another substance

ADJ. natural conditioners made from natural plant extracts | herbal, malt, meat, plant, vanilla, yeast Add a few drops of vanilla extract.

PREP.. ~ of extract of apricot

Từ điển WordNet


n.

v.

get despite difficulties or obstacles

I extracted a promise from the Dean for two new positions

separate (a metal) from an orecalculate the root of a number

Microsoft Computer Dictionary

vb. 1. To remove or duplicate items from a larger group in a systematic manner. 2. In programming, lớn derive sầu one mix of characters from another by using a mask (pattern) that determines which characters to remove sầu.

English Synonym & Antonym Dictionary

extracts|extracted|extractingant.: incorporate replace restore