Tải Về Game Facerig

*

*

*

*

简体中文 (Hán giản thể)繁體中文 (Hán phồn thể)日本語 (Nhật)한국어 (Hàn Quốc)ไทย (Thái)Български (Bungari)Čeština (Séc)Dansk (Đan Mạch)Deutsch (Đức)English (Anh)Español - España (Tây Ban Nha - TBN)Español - Latinoamérica (Tây Ban Nha cho Mỹ Latin)Ελληνικά (Hy Lạp)Français (Pháp)Italiano (Ý)Magyar (Hungary)Nederlands (Hà Lan)Norsk (Na Uy)Polski (Ba Lan)Português (Bồ Đào Nha)Português - Brasil (Bồ Đào Nha - Brazil)Română (Rumani)Русский (Nga)Suomi (Phần Lan)Svenska (Thụy Điển)Türkçe (Thổ Nhĩ Kỳ)Українська (Ukrainia)Hãy giúp chúng tôi dịch Steam
*

Vật phẩm này bị xóa vì đã vi phạm Hướng dẫn cộng đồng và nội dung Steam. Bạn là người duy nhất có thể nhìn thấy vật phẩm này. Nếu bạn tin rằng vật phẩm của mình bị xóa nhầm thì xin vui lòng liên hệ đội hỗ trợ Steam.

Bạn đang xem: Tải về game facerig


Vật phẩm này không tương thích với FaceRig. Hãy xem trang hướng dẫn để biết nguyên nhân tại sao vật phẩm này có thể không dùng được trong FaceRig.

Xem thêm: Bài Học Về Quãng Là Gì - Có Bao Nhiêu Quãng 8 Trong Thang Âm Đầy Đủ


How to download an item from FaceRig Workshop?Choose an itemClick the green Subscribe buttonClose FaceRig if it was already running. The new content will be downloaded, progress should be dispayed in Steam Client.NOTE: It may take a few minutes depending on your internet connection. If the download does not start, you may restart the Steam Client and try again.Start FaceRig. The subscribed content will be available in the corresponding dropdown list.NOTE: It may take a while to load the Workshop Item for the first time.
Download the FaceRig Workshop Utility Kit (FRWUK) from Steam Client > Library > ToolsHow to upload a new item http://youtu.be/P-4AfoSvmL8Additional Notes: The selected Data Folder can take any name and path, and it must contain the content folders. You can upload several FaceRig items (avatars and props) with a single Steam workshop item (just like a package of FaceRig items) Example: You have a Data Folder C:\My Workshop Folder\ , and you want to upload a prop and an avatar. You should place the prop and avatar folders in your Data Folder. You will then have C:\My Workshop Folder\avatarTest\ and C:\My Workshop Folder\accesories\propTest\. In the FRWUKb program you must choose C:\My Workshop Folder\ as Data Folder. A Preview Picture File path will be chosen by default as \preview.jpg. You can change the path to a different file, place a preview.jpg file at the path generated, or leave the field blank.How to update an existing item http://youtu.be/nM5DwNGMwtkAdditional Notes:You can also update an existing workshop item you previously added by accessing its page on WorkshopEvery time you update an existing item with the FRWUKb you must specify a Data Folder and Preview Picture File, even if you only change the title or description. When updating, make sure your Data Folder contains all FaceRig items the workshop items holds, even if you update just one of them.As a reminder: a steam workshop item can hold one or more FaceRig items (props and avatars)Have fun! :D