Fine là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ sumuoi.mobi.

Bạn đang xem: Fine là gì

Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


I understood in general what she was talking about, but some of the finer details/points were beyond me.
Copying cash is a federal offense & carries prison terms of up to lớn 15 years and up lớn $5,000 in fines.

Xem thêm: Bảng Ngọc Quinn Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ, Quinn Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ


Bank officers said the decision lớn pay the fine would not affect its plans to lớn pay off the loans within two years.
be subject to/face a fine Employers can face fines và other sanctions for hiring any of the 8 to 10 million illegal immigrants who are estimated khổng lồ live sầu in this country.
be fined £100/$75,000, etc. (for sth) Individuals can be charged interest & fined up to lớn £1,000 for late submission of their tax return.
*

a character in a film or story who has special strength và uses it khổng lồ vì chưng good things and help other people

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn sumuoi.mobi English sumuoi.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message