Flow là gì

Flow là gì? Trong nghành kinh tế, Flow tức thị luồng, mẫu, lưu giữ lượng: dùng để chỉ sự lưu lại đưa của chi phí, sản phẩm & hàng hóa,…,


Flow là gì?

Flow là thuật ngữ giờ Anh Có nghĩa là (sự) chảy, lượng tan, lưu lượng, luồng (nước), phun ra, tràn cho tới, xuất phát, bắt mối cung cấp, …

Flow trong nghành nghề tởm tế

Trong nghành nghề dịch vụ tài chính, Flow tức là luồng, cái, lưu giữ lượng: dùng để chỉ sự lưu đưa của chi phí, sản phẩm & hàng hóa,…, bọn chúng dịch rời từ bỏ công ty, tổ chức hoặc vị trí không giống với con số mập.

Bạn đang xem: Flow là gì

Flow tức thị Luồng: chỉ sự đi lại của chi phí, hàng hóa,…theo một chiều hướng cố định.

Ví dụ: Capital flow – Luồng vốn

Cash flow – Luồng tiền khía cạnh thu vào

Circular flow of income – Luồng luân chuyển thu nhập

Flow statement – Báo cáo luồng tài chính

Money out flow – Luồng chi phí rã ra nước ngoài

Flow tức thị dòng: Chỉ sự dịch chuyển của tiền, sản phẩm & hàng hóa,…

Ví dụ: The money flowing inkhổng lồ online advertising today is largely from direct kinh doanh companies. – Dòng chi phí đổ vào quảng cáo trực đường thời nay phần nhiều đến từ các đơn vị tiếp thị thẳng.

Xem thêm: Where Can I Play Pokémon Firered And Leafgreen, Pokemon Fire Red Download

Human capital flow – Dòng vốn vốn nhân lực

Monetary flow – Dòng tiền tệ

Flow nghĩa là lưu giữ lượng: chỉ số lượng chi phí, sản phẩm & hàng hóa,… trải qua hay vận chuyển hẳn sang một chỗ nào đó trong một khoảng thời hạn độc nhất định

Ví dụ: Distribution flow – Lưu lượng phân phối

Export flow function – Hàm số giữ lượng xuất khẩu

Flow of investment funds – Lưu lượng vốn đầu tư

Goods flow – Lưu lượng mặt hàng hóa

*
*

Một số các tự cùng với Flow

Dưới đây thuộc tò mò những tự thường được thực hiện cùng rất Flow:

Annual flow (loại rã sản phẩm năm)

Ví dụ: We find that the rate of annual flow has doubled in the ten years of the decade. – Chúng tôi thấy rằng tốc độ dòng tung thường niên đã tiếp tục tăng gấp đôi vào mười năm của thập kỷ.

Blood flow (lưu lại lượng máu)

Ví dụ: Obstruction to pulmonary venous return obscured by decreased pulmonary blood flow. – Sự quay trở lại của tĩnh mạch phổi bị ngăn trở bởi sút lưu lượng máu cho phổi.

Constant flow (loại chảy/lưu lại lượng ổn định)

Ví dụ: Helium was used as a carrier gas at a constant flow of 1.0 ml/min. – Heli được thực hiện có tác dụng khí với cùng với giữ lượng không thay đổi 1,0 ml / phút ít.