Font chữ đẹp cho aegisub

Tổng thích hợp những cỗ phông tiếng Việt cùng tiếng Trung mà lại tôi đã đọc với chọn lọc, thích hợp mang lại chúng ta có tác dụng sub bởi Aegisub.Link downloadFont Việt: bit. ly/2JUadtX (vứt khoảng white sau vệt chấm)Font Trung: bit. ly/2HdsOzr (bỏ khoảng chừng White sau vết chấm)
*

*

*