Fuel là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Fuel là gì

*
*
*

fuel
*

fuel /fjuəl/ danh từ hóa học đốt, nhiên liệu cái khích độnglớn add fuel to the flames (to lớn the fire) lửa cháy đổ thêm dầu nước ngoài đụng từ cung cấp chất đốtto lớn fuel a ship: hỗ trợ hóa học đốt cho 1 loại tàu nội đụng từ rước hóa học đốt (tàu...)
danh từ o chất đốt, nhiên liệu động từ o tiếp nhiên liệu, cung cấp nhiên liệu § antiknoông chồng fuel : nhiên liệu chống nổ § aviation fuel : nhiên liệu trang bị bay § aviation turbine fuel : nhiên liệu tuabin đồ vật cất cánh § blended fuel : nhiên liệu hỗn hợp § briông xã fuel : chất đốt đóng bánh § ceramic fuel : nhiên liệu lĩnh vực gốm § clean fuel : nhiên liệu sạch § composite fuel : nhiên liệu hỗn hợp § centaminated fuel : nhiên liệu nhiễm bẩn § diesel fuel : dầu điezel § distillate fuel : nhiên liệu đã chưng cất § domestic fuel : nhiên liệu dân dụng § dual fuel : nhiên liệu knghiền § Dubbs fuel : nhiên liệu cặn thu được bằng phương pháp crackinh Dubbs § engine fuel : nhiên liệu động cơ, nhiên liệu sản phẩm công nghệ phạt § gaseous fuel : nhiên liệu dạng khí § heavy fuel : nhiên liệu nặng § trang chính produced fuel : nhiên liệu sản xuất trong nước § household fuel : nhiên liệu dùng trong gia đình, nhiên liệu dân dụng § jet fuel : nhiên liệu phản lực § jet propulsion fuel : nhiên liệu động cơ phản lực § liquid fuel : nhiên liệu lỏng § missile fuel : nhiên liệu tên lửa § motor fuel : nhiên liệu động cơ § nuclear fuel : nhiên liệu hạt nhân § oil fuel : nhiên liệu dầu § pulverized fuel : nhiên liệu xịt § reference fuel : nhiên liệu chuẩn § residual fuel : nhiên liệu cặn § rocket fuel : nhiên liệu tên lửa § safety fuel : nhiên liệu an toàn § smokeless fuel : nhiên liệu ko khói § solid fuel : nhiên liệu rắn § spent fuel : nhiên liệu đã dùng § stove sầu và furnace fuel : nhiên liệu dân dụng § substitude fuel : nhiên liệu cầm cố thế § synthetic fuel : nhiên liệu tổng hợp § kiểm tra fuel : nhiên liệu thí nghiệm § tractor fuel : nhiên liệu trang bị kéo § fuel gas : khí nhiên liệu § fuel injector : thiết bị xịt nhiên liệu
*Xem thêm: Tải Truy Kích 2 - Download Truy Kích 2

*

*

n.

a substance that can be consumed khổng lồ produce energy

more fuel is needed during the winter months

they developed alternative fuels for aircraft

v.

provide with a combustible substance that provides energy

fuel aircraft, ships, and cars

take in fuel, as of a ship

The tanker fueled in Bahrain

stimulate

fuel the debate on creationism
Xem thêm: Trang Bị Nào Sau Đây Có Sát Thương Nguyên Tố? Một Số Bệnh Và Nguy Cơ Mắc Bệnh Covid

English Synonym and Antonym Dictionary

fuels|fueled|fuelled|fueling|fuellingsyn.: combustible kindling

Chuyên mục: Công Nghệ