FUNCTION LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

function
*

Function (Econ) Hàm số.+ Một phương pháp toán thù học tập ví dụ hoá mọt tương tác thân các quý giá của một tập vừa lòng các thay đổi hòa bình xác định quý giá những trở nên nhờ vào.function hàm, hàm số; chức năng // tác dụng, vận hành f.

Bạn đang xem: Function là gì

of bounded variation hàm có trở thành phân bị chặn
f. of a complex(real) variable hàm biến số phức thực f. of concentration (thống kê) hàm tập trung f. of dispersion (toán thù khiếp tế) hàm phân tán f. of exponential type hàm thứ hạng mũ f. of finite genus (giải tích) hàm tất cả giống hữu hạn f. of f. hàm của hàm, hàm hợp f. of infinite type hàm dạng hình vô hạn, hàm dạng hình rất đại f. of limited variation hàm gồm đổi thay phân bị chặn f. of maximun type hàm hình dáng cực lớn, hàm kiểu vô hạn f. of minimum type (giải tích) hàm hình dạng rất tiểu f. of position lượng chất trí f. of random variable (xác suất) hàm cuả phát triển thành ngẫu nhiên f. of singularities (giải tích) hàm những điểm kỳ cục, nhân tố kỳ dị f. of support hàm tựa absolutely additive sầu phối f. hàm tuyệt vời nhất cộng tính absolute monotonic f. hàm đối chọi điệu giỏi đối acylic f. hàm ko tuần trả, hàm phi xilic adjustment f. (thống kê) đặc thù của tập đúng theo thống kê algebraic(al) f. hàm đại số alternate f. (đại số) hàm thế phiên analytic(al) f. hàm giải tích antihyperbolic f. s. hàm hipebolic ngược antitrigonometric f. hàm vị giác ngược arc-hyperbolic f.s hàm hipebolic ngược area f. hàm xác minh diện tích (vào không gian Mincopxki) arithmetric f. hàm số học associated integral f. hàm nguim liên đới asympotic distribution f. hàm phân pân hận tiệm cận atomic mix f. hàm tập đúng theo ngulặng tử automorphic f. hàm tự đẳng cấu beta f. hàm bêta bicomplex f. hàm tuy nhiên phức bicontinuous f. hàm tuy vậy liên tục biharmonic f. hàm song điều hoà bijective f. hàm song ánh bilinear f. hàm song tuyến tính Boolean f. hàm Bun bounded f. hàm bị chặn bounded phối f. hàm tập bị chặn carries f. hàm mang characteristic f. hàm đặc trưng circular cylinder f. hàm trụ tròn circular cylindrial wave f. hàm sóng trụ tròn circulary symmetric f. hàm đối xứng tròn class f. hàm lớp closure f. hàm đóng close-to-convex f. hàm gần lồi combinable f. hàm hòa hợp được comparable f. hàm so sánh được complementary f. hàm bù (nghiệm đực biệt của một phương thơm trình vi phân đường tính ko thuần nhất) complementary error f. hàm không đúng bù complete analytic f. hàm giải tích đầy đủ completely additive set f. (giải tích) hàm tập phù hợp cùng tính trả toàn completely defined f. (ngắn gọn xúc tích học) hàm khẳng định mọi nơi complex f. hàm số phức complex velocity f. hàm gia tốc phức composite f. (giải tích) hàm hợp computable f. (xúc tích và ngắn gọn học) hàm tính được concave sầu f. hàm lõm confluent hypergeometric f. (giải tích) hàm hết sức bội suy biến conical f. hàm cônic conjugate f.s hàm liên hợp conjugate harmonic f.s (giải tích) hàm điều hoà liên hợp nội dung f. hàm dung tích contiguous hypergeometric f.s hàm khôn cùng bội tiệm cận continuous f. hàm liên tục control f. hàm kiểm tra control-allowable f. hàm điều khiển cho phép convex f. hàm lồi coordinate f. hàm toạ độ cost f. hàm giá bán (trị) countable additive phối f. hàm tập hòa hợp cộng tính đếm được covariance f. hàm hiệp phương thơm sai criterion f. hàm tiêu chuẩn cumulant generating f. (xác suất) hàm sinh tích luỹ cumulative sầu frequency f. hàm tần số tích luỹ cyclotomic f. hàm phân tách vòng tròn cylindrical f.s hàm trụ hàm Betsen decision f. (thống kê) hàm quyết định decreasing f. hàm giảm demand f. (thống kê) hàm nhu cầu density f. hàm tỷ lệ, mật độ phân phối derived f. hàm dẫn suất determining f. (giải tích) hàm xác định developable f. hàm knhì triển được differentiable f. hàm đem vi phân được digamma f. hàm đigama discontinuous f. (giải tích) hàm con gián đoạn discriminant f.(thống kê) hàm phân biệt disspation f. hàm tiêu tán distance f. hàm khoảng tầm cách distribution f. hàm phân phối dominant f. hàm số trội doubly periodic f. hàm tuy vậy tuần hoàn drriving f. hàm đầy elementary f. hàm sơ cấp elementary symmetric f. hàm đối xứng bao gồm bản elementary transcendental f. hàm khôn cùng việt sơ cấp elliptic(al) f. hàm eliptic elliptic(ai) cylinder f. hàm trụ eliptic elliptic modular f. hàm môđunla eliptic energy f. hàm năng lượng entrire f. (giải tích) hàm nguyên entrire f. of zero type hàm nguim các loại rất tiểu entrire rational f. hàm hữu tỷ nguyên envolope f. hàm bao equimeasurable f. hàm đồng đẳng đo được eror f. hàm không nên số, hàm độ sai, tích phân Xác Suất không đúng số (y=erfx, y=erfcx, y=erfix) even f. hàm chẵn expenditure f. hàm đưa ra phí explicit f. hàm hiện expomential f. hàm mũ factorable f. hàm nhân tử hoá được factorial f. hàm giai thừa finite f. hàm hữu hạn flow f. (giải tích) hàm dòng force f. cố kỉnh vị, hàm lực forcing f. hàm chống bức không lấy phí f. hàm từ do frequency f. hàm tần số frequency distribution f. hàm mật độ, mật độ phân phối gamma f. hàm gama general recursive sầu f. hàm đệ quy toàn phần generating f. hàm sinh Hamiltonian f. (thiết bị lí) hàm Haminton harmonic f. hàm điều hoà holomorphic f. hàm chỉnh hình, hàm giải tích homogeneous f. hàm thuần nhất homographic f. hàm đối kháng ứng hyperbolic f. (giải tích) hàm hypebolic hyperbolic inverse f. hàm hypebolic ngược hyperconical f. hàm cực kỳ nón hyperelliptic f. hàm vô cùng eliptic hypergeometric f. hàm hết sức bội hyperharmonic f. hàm khôn cùng điều hoà implicit f. hàm ẩn impulse f. hàm xung incomplete beta f. (giải tích) hàm bêta khuyết incomplete gamma f. (giải tích) hàm gama khuyết incomplete defined f. (súc tích học) hàm khẳng định không trả toàn increasing f. hàm tăng independent f.s (giải tích) hàm độc lập indicator f. hàm tiêu chí của hàm nguyên initial f. (logic học) nguim hàm injective sầu f. hàm 1-1 ánh integrable f. (giải tích) hàm khả tích integral f. of mean tyoe (giải tích) hàm nguyên ổn các loại chuẩn tắc integral algebraic f. hàm đại số nguyên integral transcendental f. hàm hết sức việt nguyên interior f. (giải tích) hàm trong interval f. (giải tích) hàm khoảng cách inverse f. (giải tích) hàm ngược inverse circular f. hàm vòng ngược, lượng chất giác ngược inverse hyperbolic f. hàm hypebolic ngược inverse trigonometric f. hàm lượng giác ngược, hàm vòng ngược irrational f.

Xem thêm: Nếu Tanker Đứng Cách Jinsoyun Quá 9M, Ả Sẽ Làm Gì? Tế Đàn Thiên Mệnh

hàm vô tỷ
iterated f. hàm lặp iterative impedance f. hàm tổng trở lặp jum f. (điều khiển học) hàm bước nhảy kernel f. (giải tích) hàm hạch known f. hàm đang biết lacunary f. hàm tổng Lagrangian f. (thứ lí) hàm Lagrăng, cố kỉnh đụng lực lifting f. hàm nâng limited f. hàm bị chặn linear f. hàm con đường tính linear integral f. hàm ngulặng con đường tính locally constant f. hàm hằng địa phương logarithmic f. hàm lôga logarithmic trigonometric f. hàm lôga lượng giác logarithmically convex f. hàm tất cả lôga lồi logical f. (xúc tích học) hàm lôgic logistic f. (toán ghê tế) hàm lôgittic loss f. hàm tổn định thất many-valued f. (giải tích) hàm đa trị mapping f. (giải tích) hàm ánh xạ measure f. (giải tích) độ đo measurable f. hàm đo được meromorphic f. (giải tích) hàm phân hình metaharmonic f. hàm mêta điều hoà minimal f., minimun f. hàm cực tiểu modular f. hàm môđunla moment generating f. hàm sinc những mômen monodrome f. hàm đối kháng đạo monogenic analytic f. (giải tích) hàm giải tích đơn diễn monogenic f. of complex variable (giải tích) hàm biến hóa phức 1-1 diễn monotone f. (giải tích) hàm solo điệu multiform f. hàm nhiều trị multilinear f. hàm nhiều đường tính multiple f. hàm bội multiple valued f. hàm nhiều trị multiplicative sầu f. hàm nhân tính multivalent f. hàm nhiều diệp multivalued f. hàm nhiều trị natural trigonometrical f. các chất giác từ nhiên negatively infinite f. hàm âm Khủng vô hạn non-analytic f. hàm không giải tích non-differentiable f. hàm không khả vi nn-negative sầu additive f. hàm cộng tính ko âm non-periodic f. hàm không tuần hoàn non-unisize f. hàm không solo trị normal f. hàm chuẩn chỉnh tắc normalized orthogonal f.s hàm trực giao chuẩn chỉnh hoá null f. hàm không numerical f. hàm bằng số objective sầu f. (lý thuyết trò chơi) hàm mục tiêu odd f. hàm lẻ one-valued f. (giải tích) hàm solo trị operator f. hàm toán tử order f. hàm vật dụng tự orthogonal f.s. hàm trực giao oscillating f. hàm dao động parabolic(al) cylinder f. hàm trụ parabolic partial f. hàm cỗ phận partial recursive f. hàm đệ quy cỗ phận partition f. hàm phân hoạch pattern f. hàm sơ đồ dùng (dùng để làm tính các bản bất biến) periodie f. hàm tuần hoàn p-harmonic f. hàm p- điều hoà phase f. hàm pha phi f. hàm phi (của Ơle) piecewise continuous f. hàm liên tục từng mảnh piecewise regular f. hàm thiết yếu quy từng mảnh plurisubharmonic f. hàm nhiều điều hoà dưới point f. (giải tích) hàm điểm polygonal f. hàm đa giác polyharmonic f. hàm đa điều hoà possibility f. hàm khả năng positive f. hàm dương positive definite energy f. hàm năng lượng khẳng định dương positive sầu real f. hàm thực dương positively infinite f. hàm dương mập vô hạn potential f. vắt vị, hàm lực, đa điều hoà power f. (thống kê) hàm lực lượng primitive sầu f. hàm nguyên ổn thuỷ propagation f. hàm truyền propositional f. hàm mệnh đề pseudoanalytic f. hàm đưa giải tích pseudo-periodic f. hàm mang tuần hoàn purely discontinuous set f. hàm tập thích hợp thuần loại gián đoạn quasi-nanlytic f. hàm tựa eliptic quasi-periodic f. hàm tựa tuần hoàn quaternion f. hàm quatenion radical f. hàm căn random f. (xác suất) hàm ngẫu nhiên randomized decision f. hàm ra quyết định đang thiên nhiên hoá rational f. hàm hữu tỷ rational fractional f. hàm phân hữu tỷ rational integral f. hàm nguim hữu tỷ reactance f. hàm điện kháng real-valued f.(giải tích) hàm mang cực hiếm thực reciprocal f. hàm thuận nghịch recursive f. hàm đệ quy reduced characteristic f. hàm đặc trưng rút gọn regular f. hàm đều regular f. of a complex variable hàm biến đổi phức đều relate f.s những hàm phú thuộc remainder f. hàm các số dư ring f. hàm vành risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm saddle f. hàm lặng ngựa schlicht f. hàm (giải tích) đối chọi diệp self-impedance f. hàm tự trở semi-continuous f. hàm nửa liên tục sequential risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm liên tiếp mix f. (giải tích) hàm tập hợp signal f. hàm lốt, hàm xicnum simple (analytic) f. hàm (giải tích) đối kháng diệp single-valued f. hàm 1-1 trị singly periodic f. hàm tuần hoàn đơn singular f. hàm kỳ dị sinusoidal f. hàm sin slope f. hàm dốc smooth f. (thống kê) hàm suôn sẻ, hàm được bình dị source f. hàm nguồn, hàm Grin spectral f. hàm phổ spherical wave sầu f. hàm sóng cầu spheroidal wave sầu f. hàm sóng bỏng cầu square-integrable f. hàm có bình phương thơm khả tích step f. (giải tích) hàm bậc thang; (điều khiển và tinh chỉnh học) Tỷ Lệ chuyển tiếp stored energy f. hàm biến dạng năng lượng stream f. hàm dòng stress f. hàm ứng suất stroke f. (logic học) hàm Sefơ subharmonic f. hàm vô cùng điều hoà supply f. (thống kê) hàm cung cấp symmetric(al) f. (giải tích) hàm đối xứng temperate f. hàm tăng chậm temperature f. (giải tích) hàm sức nóng độ chạy thử f. (thống kê) hàm (tiêu) chuẩn tetrahedral f. hàm tđọng diện totally additive phối f. hàm tập hòa hợp trọn vẹn cộng tính transcendental f. hàm khôn cùng việt transfer f. hàm truyền trial f. (giải tích) hàm cơ sở (thuộc không gian cơ sở) trigonometric(al) f.s lượng chất giác triply periodic f. hàm tam tuần hoàn truth f. (logic học) hàm đúng typically-real f. (giải tích) hàm thực điển hình unbounded f. (giải tích) hàm không biến thành chặn unikhung f. hàm đối chọi trị uniformly best desision f. (thống kê) hàm quyết định giỏi đầy đủ nhất unit step f. hàm bậc thang solo vị univalent f. (giải tích) hàm đơn diệp universal f. (xúc tích học) hàm utility f. hàm lợi ích varied flow f. hàm dòng biến vector f. (giải tích) hàm vectơ vector wave sầu f. hàm sóng vectơ wave sầu f. hàm sóng weight f. (thống kê) hàm trọng lượng zeta f. (giải tích) hàm zeta zonal hyperspherical f. hàm hết sức cầu đớichức năngadministrative function: công dụng hành chánhcommercial function: chức năng tmùi hương mạicontrol function: chức năng kiểm soátdistribution function: chức năng phân phốiexecutive sầu function: tính năng hành chánhfunction bond: trái phiếu chức năngfunction key: phím chức năngfunction of a product: tính năng của một sản phẩmfunction of exchange: công dụng thương lượng (của chi phí tệ)implicit function: công dụng nội tạiinvestment function: công dụng đầu tưlimited function wholesaler: nhà bán sỉ có chức năng hạn chếmain function of a product: chức năng chính của sản phẩmmarketing function: tác dụng của tiếp thịselling function: tác dụng tiêu thụsupply function: công dụng cung ứngtab function: chức năng lập bảnghàmAndo-Modigliani consumption function: hàm chi tiêu và sử dụng Ando-ModiglianiCES production function: hàm lượng cấp dưỡng CES (bao gồm hệ số co dãn sửa chữa không đổi)Cobb-Douglas expenditure function: hàm chỉ tiêu Cobb-DouglasCobb-Douglas production function: hàm sản xuất Cobb-DouglasCobb-Douglas utility function: hàm lợi ích Cobb-DouglasDouglas" production function: hàm số thêm vào DouglasFriedman"s money demvà function: hàm cầu chi phí FriedmanHicksion demvà function: hàm cầu HicksionKaldor saving function: hàm tiết kiệm ngân sách và chi phí KaldorLucas aggregate supply function: Hàm cung gộp Lucasadditively separable utility function: hàm công dụng tách được cộng tínhadjustment function: hàm số điều chỉnhaggregate production function: hàm tổng sản xuấtaggregate production function: hàm tổng sản lượngalgebraic (al) function: hàm đại sốalgebraical function: hàm đại sốassociation function: hàm số liên đớiaverage cost function: hàm ngân sách trung bìnhaverage function: hàm trung bìnhbounded function: hàm bị chặn (giới nội)characteristic function: hàm quánh trưngcircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số chi tiêu và sử dụng làng hộicomparison function: hàm số so sánhcompensated demvà function: hàm cầu đền bùcompound function: hàm số phức tạpconditional factor dem& function: hàm cầu có điều kiện đến nhân tố sản xuấtconditional probability density function: hàm tỷ lệ Xác Suất có điều kiệnconsumer"s dem& function: hàm cầu cho tất cả những người tiêu dùngconsumption function: hàm tiêu dùngconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm liên tụccontinuous function: hàm số liên tụccontinuous probability function: hàm phần trăm liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số tổn phí tổn định. criterion function: hàm (số) phân biệtcumulative distribution function: hàm phân păn năn xác suấtcumulative probability function: hàm phần trăm tích lũydem& for money function: hàm cầu chi phí tệdem& function: hàm số nhu cầudem& function: hàm cầudensity function: hàm số tỷ lệ (vào thống kê)dependent function: hàm số tương quandirect utility function: hàm hiệu dụng trực tiếpdiscrete function: hàm số không liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexpenditure function: hàm chi tiêuexplicit function: hàm hiệnexponential function: hàm mũexport flow function: hàm số giữ lượng xuất khẩuexport function: hàm xuất khẩufixed coefficients production function: hàm tiếp tế cùng với thông số thay địnhglobal maximum of a function: cực to toàn bộ của hàm sốglobal minimum of a function: rất tiểu tổng thể của hàm sốhabit- creating dem& function: hàm cầu tập quán (tiêu dùng)habit- creating dem& function: hàm cầu tạo thành tập tiệm (tiêu dùng)habit-creating demvà function: hàm cầu tạo thành vị tập cửa hàng (tiêu dùng)hicksian demvà function: Hàm cầu Hickshomogeneous production function: hàm cung ứng thuần nhấtimplicit function: hàm số ẩnimport function: hàm nhập khẩuindirect objective sầu function: hàm phương châm gián tiếpindirect utility function: hàm hữu ích loại gián tiếpindirect utility function: hàm tác dụng con gián tiếpinput demand function: hàm cầu yếu tố đầu vàoinvestment demvà function: hàm cầu đầu tưinvestment function: hàm số đầu tưlinear production function: hàm sản xuất đường tínhlong run cost function: hàm chi phí dài hạnmarket demvà function: hàm cầu thị trườngmonotonic function: hàm đơn điệu, ko biến chuyển hóaproduction function: hàm sản xuấtproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền cực hiếm của hàm sốreaction function: hàm phản ứngrevenue function: hàm thu nhậpsales response function: hàm số phản ứng tiêu thụsaving function: hàm máu kiệmsaving function: hàm số huyết kiệmshort run cost function: hàm ngân sách nthêm hạnsocial welfare function: hàm phúc lợi buôn bản hộisocial-welfare function: hàm số phúc lợi thôn hộisubhomogeneous production function: hàm phân phối thuần duy nhất dướisuperhomogeneous production function: hàm chế tạo đơn thuần giỏi đốisupply function: hàm số cung ứngsupply function: hàm cungsurface of a function level: khía cạnh nút của hàm sốtax function: hàm số thuếuncompensated dem& function: hàm cầu ko được đền rồng bùutility function: hàm số hiệu dụngutility function: hàm lợi íchzeros of a function: không điểm của hàm sốzeros of a quadratic function: điểm không của hàm bậc haihàm sốDouglas" production function: hàm số phân phối Douglasadjustment function: hàm số điều chỉnhassociation function: hàm số liên đớicircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số chi tiêu và sử dụng làng mạc hộicomparison function: hàm số so sánhcompound function: hàm số phức tạpconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm số liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số tổn phí tổndemand function: hàm số nhu cầudensity function: hàm số mật độ (trong thống kê)dependent function: hàm số tương quandiscrete function: hàm số không liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexport flow function: hàm số lưu lượng xuất khẩuglobal maximum of a function: cực đại toàn thể của hàm sốglobal minimum of a function: cực tiểu toàn thể của hàm sốimplicit function: hàm số ẩninvestment function: hàm số đầu tưproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền giá trị của hàm sốsales response function: hàm số bội phản ứng tiêu thụsaving function: hàm số tiết kiệmsocial-welfare function: hàm số an sinh thôn hộisupply function: hàm số cung ứngsurface of a function level: mặt nấc của hàm sốtax function: hàm số thuếutility function: hàm số hiệu dụngzeros of a function: không điểm của hàm sốnhiệm vụtrách rưới nhiệm o chức năng; hàm, hàm số § chemical function : chức năng hóa học § partition function : hàm phân bố § transfer function : hàm truyền § velođô thị function : hàm số vận tốc § velocity depth function : hàm số tốc độ - độ sâu § wave function : hàm sóng