Gaki âm dương sư

" data-medium-file="https://i1.wp.com/sumuoi.mobi/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/sumuoi.mobi/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-3018 aligncenter" src="https://i1.wp.com/sumuoi.mobi/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?resize=120%2C120&ssl=1" alt="" width="120" height="120" data-recalc-dims="1" />

Chouchin Obake – Đăng Lung Quỷ – 灯笼鬼Các chương: 1 (có 4) với (tất cả 2) , 2 (tất cả 4), 3 (bao gồm 4), 5 (gồm 1), 6 (tất cả 2), 7 (bao gồm 1), 9 (tất cả 5), 13 (bao gồm 1), 17 (có 1)

Chương thơm 1 – Amanojaku Midori thứ nhất gồm 2 trong Thường, Chouchin Kozou thứ hai gồm 2 trong Khó;

Cmùi hương 2 – Hakaarashi no Rei thứ hai gồm 2; Kiseirei thứ nhất gồm 2;

Chương thơm 3 – Akajita đầu tiên có 2, Heiyo thứ hai có 2;

Chương 5 – boss khủng Kamikui tất cả 1;

Chương 6 – 2 Chouchin Obake mỗi vị trí 1 con;

Cmùi hương 7 – Kappa thứ hai có 1;

 Chương thơm 9 – Chouchin Kozou thứ nhất gồm 3, Chouchin Kozou thứ 2 có 1, quái nhân Moutía tất cả 1;

Chương thơm 13 – quái dị Kubinashi bao gồm 1;

Cmùi hương 17 – Boss Lãnh chúa Arakawa có 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 3 bao gồm 2;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 đến 3 từng nơi 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 5 với 7 mỗi chỗ 1 con;


Bạn đang xem: Gaki âm dương sư

*

Akajita – Xích Thiệt – 赤舌Các chương: 3 (bao gồm 2), 10 (gồm 1), 15 (có 6), 16 (tất cả 4), 23 (có 6)

Chương 3 – Akajita đầu tiên có một, Akajita trang bị hai có 1;

Cmùi hương 10 – Satori đồ vật nhì có 1;

Chương 15 – Tất cả (trừ Boss) đều phải sở hữu 1;

Chương thơm 16 – Akajita trước tiên có 1, Akajita thứ hai có 2, Akajita sản phẩm 3 gồm 1;

 Chương thơm 23 – 2 con Hone Onmãng cầu mỗi khu vực 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 6 cùng 7 mỗi chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 3 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 cho 6 mỗi khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 cho 3 từng khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ootegàn – Tầng 5 và 6 từng chỗ 1 con;

*

Amanojaku Aka – Thiên Tà Quỷ Xích – 天邪鬼赤紅鬼 – Quỷ đỏ

拍屁股 – Vỗ đùi Black đétCác chương: 4 (có 7) với (bao gồm 6) , 5 (bao gồm 7), 6 (tất cả 4), 7 (bao gồm 2), 11 (có 4), 13 (gồm 12), 14 (gồm 12), 15 (gồm 6)

Cmùi hương 4 – Karakasa Kozou đầu tiên tất cả 3, Karakasa Kozou thứ hai có 1 trong Thường, 2 Amanojaku Aka từng khu vực 1 con;

Cmùi hương 5 – Norikabe trước tiên có 2, Norikabe thứ hai có 3, 2 Hokigami từng vị trí 1 con;

Cmùi hương 6 – 2 Kochosei mỗi nơi 2 con;

Cmùi hương 7 – Boss Youko gồm 2;

Cmùi hương 11 – 2 Hitotsume Kozou từng chỗ 2 con;

 Chương thơm 13 – 3 Gaki mỗi chỗ 3 nhỏ, 3 Karakasa Kozou mỗi khu vực 1 con;

 Chương thơm 14 – 3 Hokigamày mỗi chỗ 3 con; quái dị Yumekui gồm 3;

Chương 15 – 3 Amanojaku Midori từng chỗ 2 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 bao gồm 2;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou, Hone Onmãng cầu, Shouzu, với Kyonshi Ani mỗi khu vực 1 con; Umibouzu tất cả 2

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 1;


*

Amanojaku Midori – Thiên Tà Quỷ Lục – 天邪鬼绿Các chương: 1 (gồm 4), 2 (bao gồm 2), 5 (có 3), 6 (tất cả 9), 8 (có 2), 13 (có 6), 15 (tất cả 3)

Chương thơm 1 – 2 Amanojaku Midori mỗi khu vực 1 nhỏ, Chouchin Kozou đầu tiên bao gồm 2;

Chương 2 – monster Zashiki gồm 2;

Cmùi hương 5 – Kanko cuối tất cả 3;

 Cmùi hương 6 – 2 Amanojaku Ao mỗi khu vực 3 con, quái nhân Kodokushi gồm 3;

Cmùi hương 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi vị trí 1 con;

Chương thơm 13 – 3 Karakasa Kozou mỗi địa điểm 2 con;

Chương 15 – 3 Amanojaku Midori từng nơi 1 con;

Cmùi hương Ngoại truyện “Hell Agent in training” – quái nhân Kuro Mujou bao gồm 3;

 Phong ấn Yêu khí – Shouzu tất cả 8, Gaki có 6, Hone Onna gồm 6, Kyonshi Ani gồm 4, cùng Sea Monnk gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 6 cùng 7 từng địa điểm 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 tất cả 1;

*

Amanojaku Ki – Thiên Tà Quỷ Hoàng – 天邪鬼黄鼓 – Trống

單眼 – Một mắtCác chương: 3 (tất cả 3), 5 (tất cả 4), 8 (bao gồm 4), 12 (bao gồm 1)

Chương 3 – 2 Amanojaku Ki mỗi nơi 1 nhỏ, Akajita thứ hai tất cả 1;

Chương 5 – Hokigami thứ hai gồm 2, Kanko đầu tiên tất cả 2;

Chương thơm 8 – 2 Amanojaku Midori từng địa điểm 2 con;

Chương thơm 12 – Oguna thứ nhất gồm 1;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 gồm 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu bao gồm 3, Shouzu bao gồm 2, với Kyonshi Ani bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 4 với 5 từng khu vực 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5/6 từng vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Ootedở hơi – Tầng 2 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 5 tất cả 1;

*

Hokigangươi – Chửu Thần – 帚神Các chương: 2 (có 1), 3 (tất cả 2), 4 (bao gồm 4), 5 (gồm 2), 6 (tất cả 6), 7 (tất cả 4), 8 (gồm 8), 9 (có 5), 12 (gồm 1), 14 (có 3)

Cmùi hương 2 – Hokigangươi gồm 1;

Chương 3 – Amanojaku Ki trước tiên bao gồm 2 trong Thường, có 1 vào Khó;

Chương 4 – 2 Hokigangươi mỗi nơi 1 nhỏ, boss khủng Ame Onmãng cầu bao gồm 2;

Chương 5 – 2 Hokigangươi từng nơi 1 con;

 Chương 6 – 2 Chouchin Obake từng khu vực 3 con;

Chương thơm 7 – Koi trước tiên có 1, Koi thứ hai gồm 3;

Chương 8 – 2 Momo mỗi chỗ 1 bé, Karakasa Kozou đầu tiên tất cả 3, Karakasa Kozou thứ 2 có 2, quái nhân Momo tất cả 1;

Chương 9 – Tesso đầu tiên có 3, Tesso thứ 2 có 2;

Cmùi hương 12 – Umibouzu trước tiên tất cả 1;

Chương thơm 14 – 3 Hokigami mỗi vị trí 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Futakuchi có 4, Kuro Mujou tất cả 3, Hone Onmãng cầu có 4, với Kyonshi Ani bao gồm 2;

 Phó phiên bản Bí mật Ootegàn – Tầng 1 gồm 4, Tầng 2 cho 10 từng nơi 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 1 cho 3 mỗi chỗ 3 con;
Amanojaku Ao – Thiên Tà Quỷ Thanh khô – 天邪鬼青Con DiềuCác chương: 2 (bao gồm 1), 5 (bao gồm 2), 6 (bao gồm 2), 8 (tất cả 3), 10 (gồm 4), 11 (có 2)

Chương thơm 2 – quái thú Zashiki bao gồm 1;

Chương thơm 5 – quái dị Kamikui có 2;

Chương thơm 6 – 2 Amanojaku Ao từng vị trí 1 con;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori từng vị trí 1 bé, quái vật Momo tất cả 1;

 Cmùi hương 10 – 2 Ushi no Toki mỗi nơi 2 con;

Chương thơm 11 – monster Momiji gồm 2;

Cmùi hương ngoại truyện “Hell Agent trong training” – 2 Momiji từng chỗ 2 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 bao gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Futakuchi bao gồm 3, Kyonshi Ani bao gồm 3, với Umibouzu bao gồm 1;

 Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 1 cho 3 bao gồm 4 each, Tầng 4 mang lại 9 mỗi nơi 3 bé, cùng Tầng 10 bao gồm 2;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 4 cho 6 mỗi nơi 1 con;


Kiseirei – Ký Sinh Hồn – 寄生魂Các chương: 2 (bao gồm 5), 3 (tất cả 3), 5 (bao gồm 2), 11 (tất cả 3), 12 (có 1), 16 (bao gồm 9)

Chương 2 – Hokigangươi có 1, Hakaarashi no Rei đầu tiên tất cả 2, với 2 Kiseirei từng địa điểm 1 con;

Cmùi hương 3 – quái thú Hououka gồm 3;

Cmùi hương 5 – 2 Kanko từng khu vực 1 con;

Chương 7 – Boss Youko từng chỗ 1 con;

Chương 11 – Hồn Samurai thứ nhất có 3;

Chương 12 – quái thú Yuki Onna gồm 1;

 Chương 16 – 3 con Akajita, từng bé có 3;

 Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 mang lại 3 từng nơi 3 con;


Karakasa Kozou – Đường Chỉ Tán Yêu – 唐纸伞妖Các chương: 4 (có 7), 8 (tất cả 2), 13 (tất cả 3)

 Chương thơm 4 – Hokigangươi thứ hai gồm 2 trong Thường (3 trong Khó), 2 Karakasa Kozou từng địa điểm 1 con, Amanojaku Aka đầu tiên có một, Amanojaku Aka thứ 2 tất cả 2;

Chương thơm 8 – 2 Karakasa Kozou từng vị trí 1 con;

Chương 13 – 3 Karakasa Kozou từng vị trí 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Gaki gồm 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 mang lại 3 từng chỗ 1 bé, Tầng 4 mang lại 6 từng nơi 3 con;

 Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 2 gồm 3;


Hakaarashi no Rei – Đạo Mộ Tiểu Quỷ – 盗墓小鬼Các chương: 2 (có 5), 12 (có 2), 23 (gồm 5)

Cmùi hương 2 – Hokigami có một, 2 Hakaarashi no Rei mỗi vị trí 1 bé, Kiseirei thứ hai có 2;

Cmùi hương 12 – 2 Doujo từng nơi 1 con;

Chương thơm 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi địa điểm 1 con; quái nhân Kairaishi tất cả 3;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 1 gồm 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1/2 mỗi chỗ 1 con;

 Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 1/2/3 mỗi khu vực 3 con;

 Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 bao gồm 3;

 Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 4 cho 6 mỗi nơi 3 con;


Chouchin Kozou – Đề Đăng Tiểu Tăng – 提灯小僧Các chương: 1 (có 4), 3 (tất cả 3) với (tất cả 4) , 7 (tất cả 3), 8 (tất cả 2), 9 (bao gồm 2), 12 (có 2), 15 (gồm 3)

Chương thơm 1 – Amanojaku Midori thứ 2 tất cả 2, 2 Chouchin Kozou mỗi vị trí 1 con;

Chương 3 – Akajita đầu tiên có 1, Heiyo đầu tiên có 1 vào Thường (2 vào Khó), Heiyo trang bị nhị gồm 1;

Chương 7 – 3 Chouchin Kozou mỗi vị trí 1 con;

Chương thơm 8 – monster Momo gồm 2;

Chương 9 – 2 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

Chương 12 – Doujo đầu tiên tất cả 2;

Cmùi hương 15 – 3 Chouchin Kozou từng vị trí 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Gaki bao gồm 3, Futakubỏ ra có 4, Kuro Mujou có 3, và Umibouzu gồm 4;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng một nửa mỗi địa điểm 3 con;
Norikabe – Đồ Bích Tu Bì – 涂壁石 – 青苔

Tường ĐáCác chương: 3 (tất cả 1), 4 (bao gồm 9) với (bao gồm 10) , 5 (bao gồm 4), 6 (gồm 2), 7 (có 3), 8 (bao gồm 5), 11 (có 2), 12 (có 3), 14 (gồm 18)

Chương 3 – Amanojaku Ki trước tiên có một vào Thường (2 vào Khó);

Chương thơm 4 – Hokigami trước tiên tất cả 2, Hokigami thứ hai có một trong Thường, Karakasa Kozou thứ hai gồm 2 vào Thường (3 vào Khó), Amanojaku Aka trước tiên có 2 vào Thường (3 vào Khó);

Cmùi hương 5 – Norikabe trước tiên có 1 vào Thường (2 trong Khó), Norikabe thứ 2 có một, Hokigangươi thứ nhất tất cả 2;

Cmùi hương 6 – 2 Kochosei từng nơi 1 con;

Chương thơm 7 – Kappage authority đầu tiên gồm 2, boss khủng Youko có 3;

Chương 8 – Momo đầu tiên tất cả 2, Momo thứ 2 bao gồm 3;

Cmùi hương 11 – Hitotsume Kozou đầu tiên có 1, Gaki đầu tiên tất cả 1;

Chương thơm 12 – Umibouzu trước tiên gồm 2, Umibouzu thứ hai bao gồm 1;

 Cmùi hương 14 – 3 Norikabe mỗi chỗ tất cả 6;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có 1, Kuro Mujou bao gồm 4;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 4 cùng 5 từng nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 1 mang đến 3 mỗi chỗ 1 con;
Hắc Báo – 黑豹Chương thơm 5 – Norikabe đầu tiên có 1 vào Thường (không tồn tại vào Khó);

 Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 có 3;
Ma Chó – 跳跳犬Chương 1 – Amanojaku Midori trước tiên bao gồm 2 vào Khó;

 Chương thơm 7 – 2 Chouchin Kozou đầu từng vị trí 3 con, Chouchin Kozou trang bị 3 có 1, Kappa cuối có 2;
Sanbi no Kitsune – Tam Vĩ Hồ – 三尾狐Cây Anh Đào/Màu Đỏ/Hoa VũCác chương: 6 (gồm 2), 18 (có 6)

Chương 6 – 2 Kochosei mỗi chỗ 1 con;

Chương 18 – 3 Sanbi no Kitsune Tam Vĩ Hồ từng chỗ 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có một, Phó bạn dạng Nghiệp Nguyên ổn Hỏa gồm 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 3 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 4 bao gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;

 Phó phiên bản Bí mật Ootegàn – Tầng 1 cho 4 mỗi chỗ 4 con, Tầng 5/6 mỗi địa điểm 3 con, với Tầng 9 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 7 tất cả 1;
Zashiki – Tọa Phu Đồng Tử – 座敷童子Quỷ Hỏa/SừngCác chương: 2 (có 1), 7 (tất cả 2), 10 (có 4), 23 (gồm 4)

Chương 2 – quái dị Zashiki gồm 1;

Chương 7 – boss khủng Kanko bao gồm 2;

Chương thơm 10 – Satori thứ hai gồm 2, Kairaishi thứ 2 tất cả 2;

Chương thơm 23 – 2 Hakaarashi no Rei từng vị trí 2 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 3 có 2 với Tầng 6 tất cả 1;

 Phá Kết giới/PVP.. – hầu như từng team số đông có một cần chưa hẳn cần sử dụng cho sushi;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1 tất cả 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 2/6 từng nơi 1 con;
Koi – Lý Ngư Tinc – 鲤鱼精Hồ Nước/Cái ĐuôiCác chương: 7 (gồm 7)

 Cmùi hương 7 – Koi thứ nhất bao gồm 3, Koi thứ hai có 1, Kappa thứ nhất có một, Chouchin Kozou bên yêu cầu có 2;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 2/3/9 mỗi nơi 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 8 đến 10 từng chỗ 1 con

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 8/9 có 2, Tầng 10 từng chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang lại 6 từng chỗ 1 con;
Kyuumei Neko – Cửu Mệnh Miêu – 九命猫Các chương: 1 (gồm 3), 15 (tất cả 9), 18 (tất cả 24)

Chương thơm 1 – trùm cuối Kyuumei Neko bao gồm 3;

Chương 15 – 3 Chouchin Kozou mỗi chỗ 2 nhỏ, trùm cuối Kyonshii Imoto lớn tất cả 3;

 Chương 18 – 3 Kyuumei Neko mỗi địa điểm tất cả 6, 3 Sanbi no Kitsune mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 8 và 9 từng vị trí 1 bé, Tầng 10 có 2;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1 mang lại 3 từng địa điểm 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 9 mỗi khu vực 2 con;
Bakedanuki – Li Miêu – 狸猫Các chương: 10 (tất cả 5), 17 (gồm 3)

Chương 10 – Satori thứ nhất bao gồm 3, Kairaishi thứ nhất tất cả 2;

Chương thơm 17 – 3 Bakedanuki từng vị trí 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 9 có 1;

 Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 1 cho 3 từng vị trí bao gồm 4 bé, Tầng 4 cho 10 mỗi nơi 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 7 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Ootengốc – Tầng 2 có 3;
Kappa – Hà Đồng – 河童Hồ Nước/Lá SenCác chương: 7 (có 2), 23 (có 2)

Chương 7 – 2 Kappage authority từng khu vực 1 con;

Chương 23 – 2 Hakaarashi no Rei từng địa điểm 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 8 mang đến 10 từng nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 1 mang đến 10 từng vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 8 bao gồm 5 nhưng tầng này khó;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 cho 6 mỗi địa điểm 3 con;
Ogumãng cầu – Đồng Nam – 童男Cánh/Vũ Y/Hiến TếCmùi hương 12 – 2 Ogumãng cầu từng vị trí 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 9 có 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 1 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootengu – Tầng 8 với 9 mỗi nơi 1 con;
Doujo – Đồng Nữ – 童女Cánh/Vũ Y/Bé Gái NhỏCác chương: 3 (bao gồm 7) với (tất cả 6) , 11 (gồm 1), 12 (bao gồm 5)

 Chương 3 – Heiyo trước tiên có 2 vào Thường (một trong những Khó), Akajita thứ 2 tất cả 2, Amanojaku Ki thứ 2 bao gồm 3;

Chương 11 – trùm cuối Momiji gồm 1;

Chương 12 – Doujo đầu có một, Doujo thứ 2 tất cả 3, Oguna sản phẩm nhì có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 tất cả 2, Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 2 tất cả 3;
Gaki – Ngạ Quỷ – 饿鬼Các chương: 9 (bao gồm 3), 11 (gồm 4), 13 (có 3), 16 (có 3)

Chương thơm 9 – quái vật Moutía có 3;

Cmùi hương 11 – Gaki đầu tiên có 1, Gaki thứ 2 gồm 3;

Chương thơm 13 – 3 Gaki từng vị trí 1 con;

Chương thơm 16 – 3 Gaki mỗi địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 8 tất cả 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki gồm 3;

 Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 1 đến 3 từng nơi có 4, Tầng 4 đến 10 từng nơi 3 con;
Kodokushi – Vu Cổ Sư – 巫蛊师Độc/TrùngChương 6 – trùm cuối Kodokushi gồm 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 6 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 đến 10 từng khu vực 1 con;
Karasu Tedở hơi – Nha Thiên Cẩu – 鸦天狗Naginata/Cánh

Mặt NạCác chương: 3 (có 2), 9 (bao gồm 4), 12 (bao gồm 6), 17 (có 3), 18 (gồm 3)

Chương thơm 3 – 2 Akajita từng chỗ 1 con;

Chương 9 – 2 Yamausagi từng chỗ 1 nhỏ, boss khủng Moucha tất cả 2;

 Cmùi hương 12 – Umibouzu trang bị nhị gồm 2, 2 Oguna mỗi nơi 2 bé (những tốt nhất 4 con trường hợp Ogumãng cầu sử dụng skill hồi sinh);

Chương thơm 17 – 3 Karasu Tengốc mỗi nơi 1 con;

Chương 18 – quái thú Ootelẩn thẩn tất cả 3;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 6 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 có 2 và Tầng 9 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 6/7 mỗi vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 9 bao gồm 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 cho 9 từng chỗ 3 nhỏ, Tầng 10 gồm 5;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 gồm 4;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedại dột – Tầng 5 có 4;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 3 tất cả 2;
Kamikui – Thực Phát Quỷ – 食发鬼Các chương: 5 (gồm 1), 10 (gồm 2), 21 (tất cả 3)

Chương thơm 5 – quái dị Kamikui tất cả 1;

Chương thơm 10 – monster Shuten Doji có 2;

Chương thơm 21 – 3 Kamikui từng chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 7 có 1;

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 3 có 3;
Hotarugusa – Huỳnh Thảo – 萤草Bồ Công Anh

 Ngự Hồn Nghiệp Nguyên ổn Hỏa – từng tầng bao gồm 4;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 và 9 từng vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4/9 từng khu vực 1 bé, Tầng 10 bao gồm 3;

Mhình ảnh khế ước – Hotarugusa bao gồm 3;

Phá Kết giới/PvPhường – thường gặp gỡ sống tín đồ nghịch level thấp
Hồn Samurai – 武士之灵Chương thơm 11 – 2 Hồn Samurai từng khu vực 1 con;

Chương 12 – quái thú Yuki Onna có 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 3 gồm 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 3 có 3;
Kyonshii Imoto – Khiêu Khiêu Muội Muội – 跳跳妹妹Các chương: 12 (tất cả 1), 15 (tất cả 1)

 Chương 12 – quái dị Yuki Onmãng cầu có 1, và rất có thể phục sinh Kyonshi Ani;

Cmùi hương 15 – quái vật Kyonshii Imokhổng lồ bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 2 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 mang đến 6 mỗi vị trí 1 con;


Xem thêm: Lầy Là Gì ? Từ Lầy Có Ý Nghĩa Như Thế Nào Từ Lầy Có Ý Nghĩa Như Thế Nào

Heiyo – Binc Dũng – 兵俑Binh Giáp

Hóa ĐáCác chương: 3 (bao gồm 2), 10 (tất cả 1), 21 (bao gồm 3)

Cmùi hương 3 – 2 Heiyo từng chỗ 1 con;

Chương thơm 10 – monster Shuten Doji bao gồm 1;

Chương thơm 21 – Enenra thứ hai có một, Kamikui thứ hai và 3 mỗi vị trí 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Hydra (Orochi) Tầng 2 có một, Phó phiên bản Nghiệp Nguyên ổn Hỏa gồm 1;

Phá Kết giới/PVPhường – Hay chạm chán ngơi nghỉ fan chơi tầm trung;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 và 10 từng địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 có 4;
Ushi no Toki – Sửu Thì Chi Nữ – 丑时之女Người Rơm/Trù ẾmCác chương: 10 (có 2), 21 (gồm 7)

Chương 10 – 2 Ushi no Toki từng chỗ 1 con;

Chương thơm 21 – Kamikui đầu tất cả 3, Kamikui thứ hai và 3 từng địa điểm 2 con;

 Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 có 2;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 5 và 7 mỗi địa điểm 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 với 9 từng địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 4 từng khu vực 2 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 mang đến 6 mỗi nơi 1 con;
Hitotsume Kozou – Độc Nhãn Tiểu Tăng – 独眼小僧Mắt/Phật Thạch

Mắt/Sư Thầy

Kim Cang KinhCác chương: 11 (tất cả 5) cùng (gồm 7)

 Chương thơm 11 – Hồn Samurai thứ hai gồm 3, 2 Hitotsume Kozou từng vị trí 1 con vào Thường (từng địa điểm 2 trong Khó);

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 tháng 5 mỗi khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 cho 10 mỗi địa điểm 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 2 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedở hơi – Tầng 4 gồm 1;
Tesso – Thiết Thử – 铁鼠Các chương: 9 (bao gồm 6)

Chương 9– Tesso đầu có 1, Tesso thứ hai tất cả 2, Chouchin Kozou thứ 2 có 2, Yamausagi thứ 2 tất cả 1;

 Phong ấn Yêu khí – Quái Xu có 16 (Nhanh khô tốt nhất là trường đoản cú bắt cặp vào menu Tổ đội);

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 5 bao gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 mang lại 3 gồm 1;
Shouzu – Tiêu Đồ – 椒图Quạt/Nước

Vỏ Sò/ĐuôiCác chương: 22 (có 1)

Chương thơm 22 – trùm cuối Jorogumo bao gồm 1;

 Ecounter – Shouzu có 3;

Phá Kết giới/PVPhường – không giỏi gặp;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 6 mang lại 8 mỗi vị trí 1 con, Tầng 9/10 mỗi tầng có 2;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 10 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 8/10 từng vị trí 2 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 8 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 7 bao gồm 1;


Ame Onmãng cầu – Vũ Nữ – 雨女Khóc/Mưa/DùCác chương: 4 (bao gồm 1)

Chương 4 – Boss Ame Onna gồm 1;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

 Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 3 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 6 tất cả 2;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 1 mang đến 10 từng tầng trệt dưới con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 7/9 mỗi tầng trệt dưới con;
Kanko – Quản Hồ – 管狐Các chương: 5 (có 3), 7 (có 2), 11 (gồm 4)

Cmùi hương 5 – Kanko đầu bao gồm 2, Kanko thứ hai có 1;

Cmùi hương 7 – 3 Chouchin Kozou mỗi nơi 1 con;

Cmùi hương 11 – Hitotsume Kozou thứ 2 có một, Gaki đầu tất cả 2, Gaki thứ hai có 1;

Chương ngoại truyện”Hell Agent in training” – 3 Koroka (Cổ Lung Hỏa – 古笼火) từng vị trí tất cả 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 có 1;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 đến 3 từng khu vực bao gồm 4 bé, Tầng 4 cho 10 mỗi địa điểm 3 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 9 tất cả 5 cơ mà khó;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 tất cả 3;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 3 gồm 3;
Yamausagi – Sơn Thố – 山兔Các chương: 9 (có 7), 13 (có 1), 16 (bao gồm 3), 17 (bao gồm 1), 23 (bao gồm 9)

 Chương 9 – Yamausagi đầu có 4, Yamausagi thứ hai bao gồm 3;

Chương 13 – boss khủng Kubinashi tất cả 1;

Chương thơm 16 – 3 Gaki từng chỗ 1 con;

Cmùi hương 17 – Boss Lãnh chúa Arakawa có 1;

Chương thơm 23 – 3 Moubố từng địa điểm 3 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 7 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 5 tất cả 4;

PVP/Phá Kết giới – Thường gặp
Kochosei – Hồ Điệp Tinh – 蝴蝶精Trống Tay

Khả ÁiCmùi hương 6 – 2 Kochosei mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương 8 – quái vật Momo tất cả 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3/8 mỗi chỗ 1 nhỏ, Phó bản Nghiệp Nguyên ổn Hỏa gồm 1;

 Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 2 bao gồm 3, Tầng 4/5 mỗi khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5 bao gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang đến 6 mỗi vị trí 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 đến 3 mỗi địa điểm 1 con;
Yamawaro – Sơn Đồng – 山童Thạch Chùy

Quái LựcCác chương: 8 (bao gồm 1), 16 (gồm 6)

Cmùi hương 8 – Karakasa Kozou thứ hai tất cả 1;

Chương thơm 16 – 3 Gaki từng vị trí bao gồm 2;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 3 gồm 2;

 Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 2 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Ootengây ngô – Tầng 3 gồm 3;
Kubinashi – Vô Thủ – 首无Các chương: 13 (gồm 3), Ngoại truyện 1 (gồm 4) cùng (gồm 6)

Chương 13 – Gaki cuối có 1. Karakasa Kozou cuối có một, trùm cuối Kubinashi bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 3 gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 7 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 2 tất cả 3;

 Phó bạn dạng Bí mật Ootengớ ngẩn – Tầng 1 bao gồm 3;
Satori – Giác – 觉Các chương: 10 (có 4), 11 (có 2)

Chương thơm 10 – 2 Satori mỗi khu vực 1 con, 2 Kairaishi mỗi nơi 1 con;

Cmùi hương 11 – quái nhân Momiji tất cả 2;

Cmùi hương ngoại truyện “Hell Agent trong training” – 2 Momiji từng chỗ 3 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 10 có 1;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 mang đến 6 mỗi nơi 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 1 cho 3 từng nơi 3 con;
Jikigaeru – Tkhô hanh Oa Từ Khí – 青蛙瓷器Xúc Xắc/Hũ

Gian LậnCác chương: 4 (gồm 1)

Chương thơm 4 – quái thú Ame Onna gồm 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 9 bao gồm 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 bao gồm 5 mà lại rất khó;

Phó bản Bí mật Ootengây ngô – Tầng 3 có 1;
Yuki Onna – Tuyết Nữ – 雪女Các chương: 8 (gồm 2), 12 (có 4)

Chương 8 – 2 Sakura mỗi chỗ 1 con;

 Chương thơm 12 – 2 Doujo từng địa điểm 1 nhỏ, quái nhân Yuki Onna gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 6 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 6 có 4;


Inugangươi – Khuyển Thần – 犬神Gâu Gâu

Thủ HộCác chương: 10 (bao gồm 2), Ngoại truyện 1 (tất cả 9)

 Chương thơm 10 – Satori thứ hai có 1, Kairaishi thứ 2 gồm 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 mang đến 10 mỗi vị trí 1 con;
Hone Onna – Cốt Nữ – 骨女Đầu Lâu

Oán HậnCác chương: 10 (tất cả 2), 11 (gồm 1), 13 (bao gồm 1), 17 (gồm 1), 23 (bao gồm 2)

Chương thơm 10 – boss khủng Shuten Doji bao gồm 2;

Chương thơm 11 – monster Momiji tất cả 1;

Cmùi hương 13 – boss khủng Kubinashi có 1;

Cmùi hương 17 – quái nhân Lãnh chúa Arakawa gồm 1;

Cmùi hương 23 – 2 Hone Onmãng cầu từng chỗ 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 có một, Tầng 6 tất cả 2;

Phong ấn Yêu khí – Hone Onmãng cầu bao gồm 3;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 5 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 5 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 bao gồm 4;
Umibouzu – Hải Phường Chủ – 海坊主Biển/Râu/TrượngCác chương: 12 (2)

Chương thơm 12 – 2 Umibouzu mỗi vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3 tất cả 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 8 gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang lại 6 mỗi chỗ 1 nhỏ, Tầng 8 bao gồm 5;
Kyonshi Ani – Khiêu Khiêu Ca Ca – 跳跳哥哥Nến/Quan TàiCác chương: 10 (tất cả 1), 12 (có 2)

Cmùi hương 10 – Boss Shuten Doji tất cả 1;

Chương 12 – quái dị Yuki Onmãng cầu bao gồm 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

 Phong ấn Yêu khí – Kyonshi Ani gồm 3

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 2 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 mang lại 6 từng địa điểm 1 con;
Kairaishi – Khôi Lỗi Sư – 傀儡师Hình Nhân/Thao TúngCác chương: 10 (gồm 4), 23 (bao gồm 2)

 Chương thơm 10 – 2 Ushi no Toki từng địa điểm 1 bé, 2 Kairaishi mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương 23 – quái dị Kairaishi bao gồm 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 5 bao gồm 1
Momiji – Quỷ Nữ Hồng Diệp – 鬼女红叶美麗的女妖怪 – A beautiful fairy

身上的飾品 – AccessoriesCác chương: 11 (tất cả 2)

Cmùi hương 11 – quái vật Momiji có 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 1 mang đến 10 từng nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 gồm 1;
Hangan – Phán Quan – 判官Các chương: 16 (bao gồm 1)

Cmùi hương 16 – quái vật Hangan bao gồm 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 7 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 7 tất cả 3, 8 mang lại 10 mỗi khu vực tất cả 2;
Sakura – Anh Hoa Yêu – 樱花妖Các chương: 8 (gồm 3)

 Chương 8 – 2 Sakura mỗi khu vực 1 nhỏ, monster có 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5/10 mỗi nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 6 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 6 gồm 1;
Yumekui – Thực Mộng Mô – 食梦貘Chuông/Ác MộngCác chương: 14 (tất cả 6)

 Chương thơm 14 – Norikabe cuối có một, quái thú Yumekui gồm 5;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 4 tất cả 2, Tầng 9 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;
Hououka – Hỏa Phượng Hoàng – 凤凰火Các chương: 3 (tất cả 1), đôi mươi (gồm 1)

Cmùi hương 3 – quái vật Hououka gồm 1;

Chương 20 – Hannya thứ 2 bao gồm 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 7 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 với 7 cho 10 mỗi khu vực 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Hououka bao gồm 3;
Momo – Đào Yêu – 桃花妖花 – Flower

舞 – DanceCác chương: 8 (bao gồm 1)

Chương thơm 8 – quái vật Momo tất cả 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 6/10 mỗi nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 mỗi nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 có một, Tầng 10 tất cả 2;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 có 1;

Phó bản Bí mật Ootedại dột – Tầng 8 bao gồm 5;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 8 có 2, 9 bao gồm 1;
Moubố – Mạnh Bà – 孟婆Bát/Cầm

Nha NhaCác chương: 9 (bao gồm 2), 23 (có 3)

Cmùi hương 9 – quái dị Moutía có 2;

Cmùi hương 23 – Cả 3 Moucha từng chỗ 1 con;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 gồm 2, Tầng 6 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 7 có 1, 8 có 2, 9/10 từng địa điểm 3 con;
Kyuuketsuhime – Hấp Huyết Cơ – 吸血姬Dơi/MáuCác cmùi hương 21 (tất cả 4), 22 (gồm 1)

Cmùi hương 21 – 2 Kyuuketsuhime, quái vật Hotarugusa từng địa điểm 1 con;

Chương 22 – quái dị Jorogumo có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 gồm 1;

Phá Kết giới/PVP – Không phổ biến;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 7 bao gồm 2, Tầng 10 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 8 bao gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 10 có 5 but the fight is Khó;

Phó bản Bí mật Ootedở người – Tầng 10 tất cả 5;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 10 tất cả 2;
Kuro Mujou – Quỷ Sđọng Hắc – 鬼使黑Lưỡi Hái/Đoản Đao/Minch GiớiCác chương: 16 (có 1)

Cmùi hương 16 – quái thú Hangan gồm 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou bao gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 7 gồm 1;

 Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 6 bao gồm 3;
Shiro Mujou – Quỷ Sđọng Bạch – 鬼使白Minh Giới/Trắng

Đoạt MệnhCác chương: 16 (bao gồm 1)

Cmùi hương 16 – Boss Hangan có 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 4 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 7 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 9 có 2 nhưng lại khó khăn đánh;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedở người – Tầng 6 có 2;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 6 tất cả 1;
Kamaitađưa ra – Liêm Dứu – 镰鼬Chùy/Đinc Ba/RìuPhó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 bao gồm 1;

Phá Kết giới/PVPhường. – Hay gặp;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedại dột – Tầng 7/8 mỗi khu vực 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 9 có 1;

Chương 18 Kamaitachi bao gồm 14 bé (Khuyên chọn vì phần ttận hưởng gồm cả Mhình ảnh Thức thần);
Youko – Yêu Hồ – 妖狐Tlỗi Sinh/Mặt NạCác chương: 7 (bao gồm 2)

Chương thơm 7 – quái dị Youko có 2;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 1, Phó phiên bản Nghiệp Nguim Hỏa gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 10 gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 9/10 mỗi địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ooteđần – Tầng 8 bao gồm 5;

Ooteđần độn – Đại Thiên Cẩu – 大天狗Lông Vũ/Sáo/QuạtCác chương: 15 (bao gồm 1), 18 (bao gồm 2)

Cmùi hương 15 – Chouchin Kozou cuối gồm 1;

Chương thơm 18 – Sanbi no Kitsune trước tiên có một, quái vật Ootengớ ngẩn tất cả 1;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 4 có 1, Tầng 10 tất cả 2;

 Phá Kết giới/PVPhường – Khá phổ biến;

Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 8 cho 10 mỗi khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 9 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootegàn – Tầng 8/9 tất cả 2, những tầng khác mỗi khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 bao gồm 1;

Shuten Doji – Tửu Thôn Đồng Tử – 酒吞童子Các chương 10 (2) , 22 (1)

Chương thơm 10 – boss khủng Shuten Doji có 2;

Chương 22 – quái dị Jorogumo bao gồm 1

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 7/10 gồm 1;

Phá Kết giới/PVP – hên xui;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 7 cho 10 mỗi địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ootedở hơi – Tầng 9 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 8 tất cả 2;


Xem thêm: Solidworks Google Drive Download Solidworks 2018 Full Crack Google Drive

Enma – Diêm Ma – 阎魔Mây/Minc Giới Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 6 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 9 tất cả 1;
Lãnh chúa Arakawa – Hoang Xulặng Chi Chủ – 荒川之主Cmùi hương 17 – quái vật Lãnh chúa Arakawa bao gồm 1;