GEAR LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Gear là gì

*
*
*

gear
*

gear /giə/ danh từ tổ chức cơ cấu, trang bị, dụng cụ; đồ dùng gá gắn, phú tùng (kỹ thuật) bánh răng; sự truyền cồn bánh răng; số (ô tô...)to go into lớn first gear: mngơi nghỉ số mộtkhổng lồ change gear: sang số (ô tô...)in gear: khớp bánh răng; gài sốout of gear: không phù hợp bánh răng; ko gài số (hàng hải) trang bị tàu thuỷ cỗ im cương cứng ngựa đồ dùng, đồ gia dụng đạcall one"s worldly gear: toàn bộ các cái mà lại fan ta có; toàn bộ của cải ngoại hễ từ sang trọng số (xe hơi...)to gear up: lên sốto gear down: xuống số lắp bánh (xí nghiệp, một ngành công nghiệp...) Ship hàng (một xí nghiệp sản xuất không giống, một ngành khác, planer...)khổng lồ gear agriculture to lớn sociadanh sách construction: phía công nghiệp ship hàng công cuộc tạo làng hội chủ nghĩa nội rượu cồn từ đồng bộ sát vào nhau (bánh răng)to lớn gear up production tăng mạnh sản xuất danh từ o bánh răng Bánh xe pháo răng để truyền động cho bánh răng khác. o cơ cấu truyền động § annular gear : bánh răng vào § bevel gear : bánh răng hình côn § brake gear : cơ cấu hãm § changer speed gear : sự biến đổi tốc độ, bánh răng đổi tốc độ § connecting gear : cơ cấu nối § differential gear : bánh răng vi sai § driven gear : bánh răng bị động § driving gear : bánh răng chủ động, cơ cấu dẫn động § epicyclic gear : cơ cấu cù vòng, hệ truyền động § equalizing gear : cơ cấu cân bằng § helical gear : cơ cấu truyền động xoắn ốc § helicoidal gear : cơ cấu truyền động xoắn ốc § herringbone gear : bánh răng hình chữ nhân, bánh răng hình xương cá § hoisting gear : cơ cấu nâng, thiết bị nâng § hypoid bevel gear : bánh truyền trục lệch § idle gear : bánh ko tải, bánh trung gian § intermediate gear : bánh truyền tốc vừa đủ § internal gear : bánh răng trong § involute gear : bánh răng đường thân knhì § lifting gear : cơ cấu nâng § link type valve gear : cơ cấu van liên động § low gear : bánh truyền tốc chậm § master gear : bánh răng tải, bánh răng chủ yếu § meshing gear : pi nhông trượt, bánh răng trượt § mitre gear : bánh phân khía hình nón § pinion gear : pi nhông, bánh răng § pit gear : thiết bị giếng § pump gear : phụ tùng sản phẩm công nghệ bơm, bánh răng trong bơm § reduction gear : bánh giảm tốc § ring gear : vòng răng § shift gear : bánh răng lệch § sliding gear : bánh răng trượt § spider gear : bánh răng hình sao § spiral gear : cơ cấu truyền động xoắn ốc § spur gear : bánh truyền động trục thẳng § steering gear : cơ cấu đổi hướng § stepped gear : bánh răng phân tầng § striking gear : cơ cấu phạt động § sun gear : bánh răng toàn cầu, cơ cấu truyền động kiểu toàn cầu § switch gear : thiết bị đóng mở § synchro-mesh gear : bánh răng đồng bộ, cơ cấu đồng bộ hóa § timing gear : bánh răng định giờ, rơle thời gian, bộ phân phối (trong động cơ đốt trong) § transmission gear : bánh răng truyền động § turbine gear : cơ cấu giảm tốc của tuabin § valve sầu gear : cơ cấu van § variable speed gear : cơ cấu biến tốc § volute gear : bánh răng xoắn ốc § worm gear : bánh truyền động trục vkhông nhiều § gear jammer : người lái xe tài
*

Xem thêm: Mặc Váy Ngắn Để Quyến Rũ Chồng Hấp Dẫn Nhất, Top 100 Bộ Váy Ngủ Quyến Rũ Chồng Hấp Dẫn Nhất

*

*

gear

Từ điển Collocation

gear noun

1 in a vehicle

ADJ. bottom, top driving along in top gear | high, low | first, second, etc. | reverse

VERB + GEAR engage, select Engage first gear & move off. | change, change into, move inlớn, put/slam/slip sth inkhổng lồ, shift (into), switch It"s difficult khổng lồ steer & change gear at the same time. She put the car into lớn first gear và drove off. (figurative) The các buổi tiệc nhỏ organization is moving into lớn top gear as the election approaches. | move up, step up (often figurative) Coming out of the final bkết thúc, the runner stepped up a gear to lớn overtake the rest of the paông xã. | crash, grind He was crashing the gears because he was so nervous.

GEAR + NOUN change She made a smooth gear change. | lever, stick (also gearstick)

PREP.. in (a/the) ~ driving along in third gear Some drivers leave the oto in gear when parking on hills. | out of ~ Leave sầu the oto out of gear.

2 equipment/clothes

ADJ. camping, climbing, fishing, running, sports, swimming, walking | breathing firemen in breathing gear | landing, winding the plane"s landing gear | combat, riot | outdoor | designer wearing expensive designer gear

VERB + GEAR be dressed in, have sầu on, wear She had her running gear on. | put on, take off

PREPhường. in … ~ a group of young men in combat gear

Từ điển WordNet


English Slang Dictionary

clothing; "The new gear I got is all that!"

English Synonym and Antonym Dictionary

gears|geared|gearingsyn.: equip furnish outfit rig wheel