H2so4 loãng không tác dụng với kim loại nào

Kim các loại lép vế H trong hàng điện hóa học của kim loại ko công dụng được với H2SO4 loãng.

Ag thua cuộc H => Không làm phản ứng


Bạn đang xem: H2so4 loãng không tác dụng với kim loại nào

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho một cân nặng mạt Fe dư vào 500 ml dd HCl, sau phản nghịch ứng thu được 3,36 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl đang sử dụng là


Cho 16,25 gam kẽm vào 300 gam dung dịch HCl lấy dư, làm phản ứng hoàn toàn chiếm được dung dịch A cùng khí H2. Kân hận lượng dung dịch A là


Xem thêm: Chế Độ Balanced Và Power Saver Là Gì Và Cách Sử Dụng, Tăng Tuổi Thọ Pin Laptop

Cho 10,5 gam tất cả hổn hợp nhì kim loại Zn cùng Cu vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, người ta chiếm được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng từng kim loại vào tất cả hổn hợp ban đầu là


Cho 44,78 gam tất cả hổn hợp A có KOH với Ba(OH)2 vào 400 gam dung dịch HCl 7,3% toàn vẹn, làm phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X thu được 56,065 gam hỗn hợp muối hạt. Nồng độ tỷ lệ của BaCl2 trong dung dịch X là


Hòa tung trọn vẹn một hiđroxit của sắt kẽm kim loại R bởi hỗn hợp HCl 14,6% (vừa đủ), sau phản bội ứng nhận được dung dịch chứa muối hạt clorua tất cả độ đậm đặc 17,03%. Công thức hiđroxit của sắt kẽm kim loại R là


Hòa rã hoàn toàn 23,2 gam hỗn hợp A có (FeO, CuO) nên cần sử dụng toàn diện 200 ml dung dịch H2SO4 1,5M chiếm được dung dịch X. Phần trăm trọng lượng của mỗi hóa học trong hỗn hợp A là


Lấy 200 ml dung dịch BaCl2 0,6M tác dụng cùng với 400 ml hỗn hợp H2SO4 0,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là