Hợp Chất Ion

- Nguyên tử luôn luôn dung hòa về năng lượng điện, tuy thế Lúc nguim tử nhường giỏi dìm thêm electron thì nó biến đổi bộ phận mang năng lượng điện Hotline là ion.

Bạn đang xem: Hợp chất ion

b) Sự tạo thành thành cation

- Thí dụ: Sự ra đời cation của nguyên ổn tử $Li,(Z=3)$

Cấu hình $e$: $1s^2,,2s^1$

$1s^2,,2s^1 ,longrightarrow , 1s^2 ,+, 1e$

Hay: $Li , longrightarrow , Li^+ ,+, 1e$

- Kết luận: Trong những phản ứng chất hóa học, nhằm đạt được cấu hình bền của khí hãn hữu, ngulặng tử sắt kẽm kim loại tất cả khuynh hướng nhường electron phần bên ngoài thuộc đến nguyên tử những ngulặng tố không giống để thay đổi bộ phận có năng lượng điện dương gọi là ion dương hay cation.

$ns^1$ nhường nhịn $1e,(n>1)$ $longrightarrow$ Ion $M^+$

$ns^2$ nhường $2e,(n>1)$ $longrightarrow$ Ion $M^2+$

$ns^2,,np^1$ nhịn nhường $3e$ $longrightarrow$ Ion $M^3+$

$Longrightarrow$ Tên cation được hotline theo tên sắt kẽm kim loại.

Thí dụ: $Li^+$ hotline là $cation,, liti$

c) Sự chế tạo thành anion

- Thí dụ: Sự sinh ra anion của ngulặng tử $F,(Z=9)$

Cấu hình $e$: $1s^2,,2s^2,,2p^5$

$1s^2,,2s^2,,2p^5 ,+, 1e ,longrightarrow , 1s^2,,2s^2,,2p^6$

Hay: $F ,+, 1e ,longrightarrow , F^-$

- Kết luận: Trong các làm phản ứng chất hóa học, để đạt được cấu hình bền của khí thảng hoặc, nguyên ổn tử phi klặng tất cả xu thế nhận thêm $e$ của nguim tử các nguim tố không giống nhằm thay đổi thành phần mang năng lượng điện âm Điện thoại tư vấn là ion âm tốt anion.

$ns^2,,np^3$ dìm $3e$ $longrightarrow$ Ion $X^3-$

$ns^2,,np^4$ dìm $2e$ $longrightarrow$ Ion $X^2-$

$ns^2,,np^5$ dấn $1e$ $longrightarrow$ Ion $X^-$

$Longrightarrow$ Tên anion được điện thoại tư vấn theo thương hiệu nơi bắt đầu axit (trừ $O_2$ - Hotline là anion oxit).

Thí dụ: $F^-$ hotline là $anion,, florua$

2. Ion solo nguim tử và ion âm đa nguyên ổn tử

a) Ion đối kháng nguyên ổn tử

- Ion 1-1 ngulặng tử là các ion tạo nên từ 1 nguyên tử.

- Thí dụ:

+ Cation $Li^+$, $Na^+$, $Mg^2+$, $Al^3+$...

+ Anion $F^-$, $Cl^-$, $S^2-$...

b) Ion đa nguyên ổn tử

- Ion nhiều nguyên ổn tử là đông đảo nhóm ngulặng tử với năng lượng điện dương tốt âm.

- Thí dụ:

+ Cation amoni $NH_4^+$...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Kali Linux 2.0, Hướng Dẫn Cài Dual Boot Win 10 Và Kali Linux

+ Anion hiđroxit $OH^–$, anion sunfat $SO_4^2-$

II. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION

- Thí dụ: Xét phân tử $NaCl$

+ Nguyên ổn tử $Na$ nhường nhịn $1e$ cho nguim tử $Cl$ để trở thành ion dương $Na^+$.

$Na ,longrightarrow , Na^+ ,+, 1e$

+ Ngulặng tử $Cl$ thừa nhận $1e$ từ $Na$ để biến chuyển ion âm $Cl^-$.

$Cl ,+, 1e ,longrightarrow , Cl^-$

+ Quá trình được biểu diễn nhỏng sau:

$,,,,,Na ,,,,,+,,,,, Cl ,,,,, longrightarrow ,, Na^+ ,,+,,,,, Cl^- onumber \ (2,8,1),,,,,,(2,8,7),,,,,,,,,,,,(2,8),,,,,,,,,,(2,8,8)$

+ Hai ion chế tạo thành $Na^+$ với $Cl^-$ có năng lượng điện ngược dấu hút ít nhau bởi lực hút tĩnh điện, tạo nên phân tử $NaCl$:

$Na^+ ,+, Cl^- ,longrightarrow , NaCl$

+ Phản ứng chất hóa học trên rất có thể biểu diễn bởi pmùi hương trình chất hóa học sau:

*

- Kết luận: Liên kết ion là link được hiện ra vị lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion mang năng lượng điện trái lốt.

III. TINH THỂ ION

1. Tinch thể $NaCl$

- Ở thể rắn, $NaCl$ sống thọ bên dưới dạng tinch thể ion. Trong mạng tinch thể $NaCl$, những ion $Na^+$, $Cl^-$ được phân bố luân phiên hồ hết đặn với có chơ vơ từ bên trên các đỉnh của hình lập phương thơm nhỏ dại. Xung quanh mỗi ion đều sở hữu 6 ion ngược lốt links với nó.

*

2. Tính hóa học chung của hợp chất ion

- Tinc thể ion bền theo năm tháng vững vì chưng lực hút ít tĩnh điện giữa các ion ngược lốt vào tinch thể bự.

- Các hòa hợp hóa học ion những khá rắn, nặng nề nóng chảy, khó bay tương đối.

- Các vừa lòng chất ion thường tung các trong nước.

- Lúc rét tung, Khi hài hòa nội địa, bọn chúng chế tạo ra thành hỗn hợp dẫn điện. Tại tâm lý rắn, tinc thể ion ko dẫn điện.