How have you been là gì

Bob and Alice are married. They got married exactly 20 years ago, so today is the 20th wedding anniversary. They have sầu been married for 20 years.

Bạn đang xem: How have you been là gì

Bob và Alice đang kết bạn. Họ cưới nhau đúng 20 năm về trước, vì chưng vậy lúc này là ngày lưu niệm máy đôi mươi ngày cưới của họ. Họ đã cưới nhau được hai mươi năm rồi.

They are married (present) Họ vẫn cưới

nhưng lại

How long have sầu they been married? (present perfect):

Họ đang cưới được được bao thọ rồi?

(Không nói "How long are they married")

They have been married for 20 years.

Họ đã cưới được 20 năm rồi.

(không nói "They are married for đôi mươi years")

Chúng ta sử dụng thì present perfect nhằm nói đến đều vấn đề bắt đầu trong quá khứ với còn tiếp diễn mang lại ngày nay. Hãy so sánh nhị thì present và present perfect qua những ví dụ sau:

Amy is in hospital.

Amy sẽ ở vào bệnh viện.

Nhưng

She has been in hospital since Monday. (not "Amy is in hospital since Monday")

Cô ấy đang nhập viện tự lắp thêm hai.

We know each other very well.

Chúng tôi hiểu rõ về nhau.

nhưng mà

We have sầu known each other for a long time. (not "we know")

Chúng tôi đã biết nhau tương đối thọ rồi.

Are you waiting for somebody?

quý khách đang chờ ai đề nghị không?

tuy thế

How long have sầu you been waiting?

Bạn vẫn hóng được bao thọ rồi?

B.I have been doing something (present perfect continuous) = Tôi vẫn khởi sự thao tác nào đấy trong thừa khđọng với tôi vẫn vẫn còn hỗ trợ tiếp (tốt vừa bắt đầu dừng xong)

I’ve sầu been learning English for a long time (not "I"m learning")

Tôi đã học tiếng Anh thọ rồi.

Sorry I’m late. Have sầu you been waiting long?

Xin lỗi, tôi cho trễ. quý khách hàng đã ngóng tôi lâu chưa?

It’s been raining since I got up this morning.

Ttránh đã mưa tự dịp tôi thức dậy sáng hôm nay.

Xem thêm: Mua Hàng Trong Ứng Dụng - Tính Năng Hiện Có Sẵn Trên Nền

Hành rượu cồn rất có thể lặp đi lặp lại:

"How long have sầu you been driving?" "Since I was 17."

"Quý khách hàng đã lái xe được bao thọ rồi?" "Từ Khi 17 tuổi."

C.I have sầu done (simple) hay I have sầu been doing (continuous):

Thì continuous hay được dùng cùng với how long, since và for (coi UNIT 10B):

I’ve sầu been learning English for a long time. (Ít sử dụng "I"ve learnt")

Quý Khách rất có thể dùng cả hai thì present với continuous cùng với rượu cồn từ live (sống) cùng work (có tác dụng việc):

John has been living / has lived in London for a long time.

John sẽ sinh sống ở Luân Đôn thọ rồi.

How long have sầu you been working / have sầu you worked here?

Bạn vẫn làm việc tại chỗ này bao thọ rồi?

Nhưng họ chỉ dùng thì simple với always:

John has always lived in London. (not "has always been living).

John luôn sống nghỉ ngơi Luân Đôn.

Quý khách hàng có thể sử dụng thì continuous tuyệt simple mang lại các hành vi lặp đi tái diễn trong một khoảng tầm thời gian dài:

I’ve been collecting / I’ve collected stamps since I was a child.

Tôi đã sưu tập tem từ bỏ lúc tôi còn nhỏ dại.

Một số hễ trường đoản cú nlỗi know/like/believe không được dùng sinh hoạt thì continuous:

How long have sầu you known Jane? (không nói "have you been knowing")

Quý khách hàng đang biết Jane bao thọ rồi?

I’ve had a pain in my stomach since I got up this morning.

Tôi bị đau bụng từ bỏ thời gian thức dậy sáng nay.

Để hiểu biết thêm bảng những rượu cồn trường đoản cú loại này xem UNIT 4A. Để biết rõ rộng về Have coi UNIT 17

D.Chúng ta cần sử dụng thì present perfect simple trong câu che định nhỏng sau:

I haven’t seen Tom since Monday.

Tôi ko gặp gỡ Tom từ trang bị nhì. (= ngày đồ vật hai vừa rồi là lần cuối tôi gặp mặt Tom).

Jane hasn’t phoned me for two weeks.

Xem thêm: " I Love You 3000 Là Gì - Câu Nói I Love You 3000 Có Nghĩa Là Gì

Jane ko hotline Smartphone mang lại tôi hai tuần nay. (= lần cuối cô ấy gọi năng lượng điện mang lại tôi cách đây nhị tuần).


Chuyên mục: Công Nghệ