Fifa Online 3 : Cách Nâng Chỉ Số Tổng Quát Bằng Hlv

PositionsStaff infoboost 1boost 2boost 3
Head Coach
*
Sir Alexander Ferguson
Sức mạnhTốc độPenaltyDứt điểmLực sútĐá phạtChỉ số
Head Coach
*
Louis van Gaal
Tốc độChuyền dàiChuyền ngắnTạt bóngKhéo léoTăng tốcChỉ số
Head Coach
*
Park Hang-Seo
Tốc độRê bóngGiữ bóngKhéo léoSút xoáyTăng tốcChỉ số
Head Coach
*
Jung Hae-seong
Chuyền dàiĐánh đầuNhảyChọn vị tríSút ít xaTầm nhìnChỉ số
Head Coach
*
Kim Hyun-Tae
Phản ứngChọn vị tríQuyết đoánNhảyCắt bóngSút ít xoáyChỉ số
Head Coach
*
Hong Myung-Bo
Sức mạnhXoạc bóngCắt bóngTầm nhìnChọn vị tríChuyền dàiChỉ số
Head Coach
*
Kyên ổn Tae-Young
Dứt điểmChọn vị tríVô-lêLực sútĐá phạtKhéo léoChỉ số
Head Coach
*
Choi Jin-Cheul
Quyết đoánTnhãi ranh bóngChuyền dàiNhảyĐánh đầuGiữ bóngChỉ số
Head Coach
*
Choi Yong-Soo
Ttinh quái bóngXoạc bóngChọn vị tríTầm nhìnNhảyĐánh đầuChỉ số
Head Coach
*
Yoon Jong-Hwan
Đánh đầuChọn vị tríVô-lêNhảyKhéo léoPhản ứngChỉ số
Head Coach
*
Hwang Sun-Hong
Giữ bóngChuyền ngắnChuyền dàiTầm nhìnRê bóngĐá phạtChỉ số
Head Coach
*
Lee Min-Sung
Sút xaTạt bóngKèm ngườiTầm nhìnCắt bóngChuyền dàiChỉ số
Head Coach
*
Yoo Sang-Chul
Lực sútTranh ma bóngQuyết đoánCắt bóngTạt bóngChuyền dàiChỉ số
Head Coach
*
Joel McKeown
Quyết đoánTranh bóngChuyền dàiNhảyĐánh đầuGiữ bóngChỉ số
Head Coach
*
Luca Gordon
Dứt điểmChọn vị tríVô-lêLực sútĐá phạtKhéo léoChỉ số
Head Coach
*
Barbara Eaton
Sức mạnhXoạc bóngCắt bóngTầm nhìnChọn vị tríChuyền dàiChỉ số
Head Coach
*
Mikilớn Kotani
Phản ứngChọn vị tríQuyết đoánNhảyCắt bóngSút xoáyChỉ số
Head Coach
*
Lonnie Dombrowski
Chuyền dàiĐánh đầuNhảyChọn vị tríSút ít xaTầm nhìnChỉ số
Head Coach
*
Joseph Evans
Tốc độRê bóngGiữ bóngKhéo léoSút ít xoáyTăng tốcChỉ số
Head Coach
*
Craig Howard
Sức mạnhTốc độPenaltyDứt điểmLực sútĐá phạtChỉ số
Head Coach
*
Kasib Rahal
Tốc độChuyền dàiChuyền ngắnTạt bóngKhéo léoTăng tốcChỉ số
Head Coach
*
Cristoforo Conti
Tranh bóngXoạc bóngChọn vị tríTầm nhìnNhảyĐánh đầuChỉ số
Head Coach
*
Jude Stevenson
Đánh đầuChọn vị tríVô-lêNhảyKhéo léoPhản ứngChỉ số
Head Coach
*
Reuben Macías
Giữ bóngChuyền ngắnChuyền dàiTầm nhìnRê bóngĐá phạtChỉ số
Head Coach
*
Jenny Leavitt
Sút xaTạt bóngKèm ngườiTầm nhìnCắt bóngChuyền dàiChỉ số
Head Coach
*
Klaus Neudorf
Lực sútToắt bóngQuyết đoánCắt bóngTạt bóngChuyền dàiChỉ số
Technical
*
Timothy Duncan
Lực sútDứt điểmNhảyVô-lêQuyết đoánSức mạnhChọn vị tríPhản ứngSút xaVô-lêTầm nhìnLực sútQuyết đoánDứt điểmRê bóngGiữ bóngChọn vị tríPhản ứngThể lựcThăng bằngSút xoáyNhảyDứt điểmSức mạnhKhéo léoTăng tốc
Technical
*
Eric Jonhston
Kèm ngườiCắt bóngPhản ứngTốc độTăng tốcXoạc bóngTnhóc bóngRê bóngChuyền dàiChuyền ngắnQuyết đoánKèm ngườiTạt bóngCắt bóngRê bóngGiữ bóngPhản ứngThể lựcThăng bằngXoạc bóngTtinh quái bóngNhảyDứt điểmSức mạnhKhéo léoTăng tốc
Technical
*
Jerry Wang
Sút xaKhéo léoGiữ bóngPhản ứngThể lựcTốc độTăng tốcTầm nhìnChuyền dàiSút ít xaTầm nhìnChuyền ngắnQuyết đoánDứt điểmRê bóngGiữ bóngChọn vị tríPhản ứngThể lựcThăng bằngKhéo léoNhảyDứt điểmSức mạnhKhéo léoTăng tốc
Technical
*
Julio Sebastian
Giữ bóngThăng bằngKhéo léoCắt bóngPhản ứngKèm ngườiXoạc bóngTranh ma bóngNhảyQuyết đoánSức mạnhChọn vị tríĐánh đầuChuyền dàiQuyết đoánCắt bóngTầm nhìnChuyền ngắnRê bóngGiữ bóngKhéo léoNhảyDứt điểmSức mạnhKhéo léoTăng tốc
Technical
*
Mark Reynolds
Dứt điểmRê bóngGiữ bóngChọn vị tríPhản ứngTốc độSức mạnhTăng tốcSút ít xaNhảyVô-lêTầm nhìnĐánh đầuChuyền ngắnQuyết đoánLực sútRê bóngGiữ bóngChọn vị tríThể lựcSức mạnhNhảyDứt điểmSức mạnhKhéo léoTăng tốc
Technical
*
Eugen Franklin
Chuyền dàiTầm nhìnChuyền ngắnChọn vị tríThăng bằngRê bóngGiữ bóngKhéo léoChuyền dàiSút ít xaTầm nhìnChuyền ngắnQuyết đoánPhản ứngRê bóngGiữ bóngChọn vị tríPhản ứngThể lựcThăng bằngKhéo léoNhảyDứt điểmSức mạnhKhéo léoTăng tốc
Head Coach
*
Bum Kun Cha
Tốc độNhảyDứt điểmSức mạnhKhéo léoTăng tốcChỉ số
Medical
*
Debbie Canon
Thể lựcThể lựcThăng bằngThể lựcThăng bằngBoost mental status
Medical
*
Juliana Turner
Thăng bằngThể lựcThăng bằngThể lựcThăng bằngBoost mental status
Medical
*
Training Staff
Medical
*
Sierra McLaughlin
Tốc độThể lựcThăng bằngThể lựcThăng bằngBoost mental statusChỉ số
Medical
*
Emma WilKins
NhảyThể lựcThăng bằngThể lựcThăng bằngBoost mental statusChỉ số
Medical
*
Samuel Felix
Rê bóngThể lựcThăng bằngThể lựcThăng bằngBoost mental statusChỉ số
Medical
*
Stella Kim
Khéo léoThể lựcThăng bằngThể lựcThăng bằngBoost mental statusChỉ số
Medical
*
Favian Goff
Phản ứngThể lựcThăng bằngThể lựcThăng bằngBoost mental statusChỉ số
FW
*
Bruce Rodney Rodriguez
Rê bóngChuyền dàiSút xaNhảyVô-lêTầm nhìnGiữ bóngPhản ứngDứt điểmTốc độSức mạnhChọn vị tríTăng tốc
FW
*
Clinton Lloyd
Tạt bóngChuyền ngắnKhéo léoĐánh đầuQuyết đoánGiữ bóngPhản ứngDứt điểmTốc độSức mạnhChọn vị tríTăng tốc
FW
*
Philip Brown
Rê bóngChuyền dàiSút ít xaNhảyVô-lêTầm nhìnGiữ bóngPhản ứngDứt điểmTốc độSức mạnhChọn vị tríTăng tốc
FW
*
Terry Collins
Đá phạtChuyền dàiSút ít xaNhảyVô-lêTầm nhìnGiữ bóngPhản ứngDứt điểmTốc độSức mạnhChọn vị tríTăng tốc
FW
*
Raymond Hall
Lực sútChuyền dàiSút ít xaNhảyVô-lêTầm nhìnGiữ bóngPhản ứngDứt điểmTốc độSức mạnhChọn vị tríTăng tốc
FW
*
Ronald Thompson
Tạt bóngChuyền dàiSút ít xaNhảyVô-lêTầm nhìnGiữ bóngPhản ứngDứt điểmTốc độSức mạnhChọn vị tríTăng tốc
FW
*
Thor salbe Sanchez
Rê bóngChuyền ngắnKhéo léoĐánh đầuQuyết đoánGiữ bóngPhản ứngDứt điểmTốc độSức mạnhChọn vị tríTăng tốc
FW
*
Hubert Richards
Rê bóngChuyền ngắnKhéo léoĐánh đầuQuyết đoánGiữ bóngPhản ứngDứt điểmTốc độSức mạnhChọn vị tríTăng tốc
FW
*
Ed Hoffman
Đá phạtChuyền ngắnKhéo léoĐánh đầuQuyết đoánGiữ bóngPhản ứngDứt điểmTốc độSức mạnhChọn vị tríTăng tốc
FW
*
Victor Cortez
Lực sútChuyền ngắnKhéo léoĐánh đầuQuyết đoánGiữ bóngPhản ứngDứt điểmTốc độSức mạnhChọn vị tríTăng tốc
FW
*
Training Staff
MF
*
Ssunda Wu Chen
Chuyền dàiĐánh đầuDứt điểmKèm ngườiTầm nhìnRê bóngChuyền ngắnSức mạnhTốc độPhản ứngTăng tốcChọn vị trí
MF
*
Brian Lucas
Tnhóc con bóngĐánh đầuDứt điểmKèm ngườiTầm nhìnRê bóngChuyền ngắnSức mạnhTốc độPhản ứngTăng tốcChọn vị trí
MF
*
Johnny Lam
Giữ bóngĐánh đầuDứt điểmKèm ngườiTầm nhìnRê bóngChuyền ngắnSức mạnhTốc độPhản ứngTăng tốcChọn vị trí
MF
*
Higashi Kenichi
Sút xaĐánh đầuDứt điểmKèm ngườiTầm nhìnRê bóngChuyền ngắnSức mạnhTốc độPhản ứngTăng tốcChọn vị trí
MF
*
Tracy Nash
Quyết đoánĐánh đầuDứt điểmKèm ngườiTầm nhìnRê bóngChuyền ngắnSức mạnhTốc độPhản ứngTăng tốcChọn vị trí
MF
*
isabelle Copola
Đá phạtĐánh đầuDứt điểmKèm ngườiTầm nhìnRê bóngChuyền ngắnSức mạnhTốc độPhản ứngTăng tốcChọn vị trí
MF
*
Katie Paul
Chuyền dàiLực sútTạt bóngCắt bóngRê bóngChuyền ngắnSức mạnhTốc độPhản ứngTăng tốcChọn vị trí
MF
*
Andrew Roman
Tranh con bóngLực sútTạt bóngCắt bóngRê bóngChuyền ngắnSức mạnhTốc độPhản ứngTăng tốcChọn vị trí
MF
*
Bryant Johnson Jr
Giữ bóngLực sútTạt bóngCắt bóngRê bóngChuyền ngắnSức mạnhTốc độPhản ứngTăng tốcChọn vị trí
MF
*
Francisteo J. Roger
Sút ít xaLực sútTạt bóngCắt bóngRê bóngChuyền ngắnSức mạnhTốc độPhản ứngTăng tốcChọn vị trí
MF
*
Lionel Cruelo
Quyết đoánLực sútTạt bóngCắt bóngRê bóngChuyền ngắnSức mạnhTốc độPhản ứngTăng tốcChọn vị trí
MF
*
Earl park
Đá phạtLực sútTạt bóngCắt bóngRê bóngChuyền ngắnSức mạnhTốc độPhản ứngTăng tốcChọn vị trí
MF
*
Training Staff
DF
*
Jerry George
Kèm ngườiQuyết đoánChuyền dàiTạt bóngSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Rufus Fitzgerald
Trỡ bóngQuyết đoánChuyền dàiTạt bóngSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Jo Seung-woo
Xoạc bóngQuyết đoánChuyền dàiTạt bóngSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Charlie Wilson
Cắt bóngQuyết đoánChuyền dàiTạt bóngSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Christine Lindsay
NhảyQuyết đoánChuyền dàiTạt bóngSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Jemê mệt Yang
Chuyền ngắnQuyết đoánChuyền dàiTạt bóngSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Russell Eastwood
Đánh đầuQuyết đoánChuyền dàiTạt bóngSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Patriông xã E. Gordon
Kèm ngườiRê bóngGiữ bóngTầm nhìnSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Barry Woods
Trỡ ràng bóngRê bóngGiữ bóngTầm nhìnSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Frank Harrington
Xoạc bóngRê bóngGiữ bóngTầm nhìnSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Carl Hunt
Cắt bóngRê bóngGiữ bóngTầm nhìnSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Dennis Potter
NhảyRê bóngGiữ bóngTầm nhìnSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Fujigaya Satoshi
Chuyền ngắnRê bóngGiữ bóngTầm nhìnSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Phil Watson
Đánh đầuRê bóngGiữ bóngTầm nhìnSức mạnhChọn vị tríPhản ứngTốc độTăng tốc
DF
*
Training Staff
GK
*
Alexander Cold
TM bắt bóngNhảyChuyền dàiTM đổ ngườiTM chọn vị tríTM phản bội xạ
GK
*
Ricarvị Piero
TM phát bóngNhảyChuyền dàiTM đổ ngườiTM chọn vị tríTM bội nghịch xạ
GK
*
Cecil Vega
TM bắt bóngChọn vị tríPhản ứngTM đổ ngườiTM lựa chọn vị tríTM bội phản xạ
GK
*
Jang Han
TM phân phát bóngChọn vị tríPhản ứngTM đổ ngườiTM chọn vị tríTM làm phản xạ
GK
*
Training Staff