Incentive là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Incentive là gì

*
*
*

incentive
*

incentive /in"sentiv/ tính từ khuyến nghị, khích lệ; thúc đẩyan incentive speech: bài xích nói chuyện khích lệ danh từ sự khuyến nghị, sự khích lệ; sự thúc đẩymaterial incentives: khuyến khích vật chất bộ động cơ (cửa hàng thao tác làm việc gì)sự khuyến khíchGiải phù hợp EN: Specifically, any kind of reward that stimulates a worker khổng lồ perkhung at an above-standard level.Giải ham mê VN: Các các loại phần thưởng trọn nhằm khuyến nghị người công nhân thao tác làm việc tốt rộng nấc bình thường.material incentive: sự khuyến nghị đồ gia dụng chấtsự kích thíchnhân tố kích thíchLĩnh vực: xây dựngkhích lệeconomic incentiveđòn kích bẩy tởm tếgroup incentivekhuyến khích nhómtime incentive wage systemhệ thống lương công nhật tất cả thưởngkhuyến khíchfinancial incentive sầu instruments: những vẻ ngoài tài chủ yếu khuyến khíchgroup incentive sầu scheme: cơ chế trả lương khuyến nghị theo nhómincentive sầu discount: giảm ngay khuyến khíchincentive discount: bớt giá chỉ khuyến khíchincentive discount: ưu tiên khuyến khíchincentive discount: sự bớt giá khuyến khíchincentive sầu export system: cơ chế khuyến nghị xuất khẩuincentive sầu fare: giá bán vé khuyến khíchincentive sầu fare: giá biểu khuyến khíchincentive sầu marketing: tiếp thị khuyến khíchincentive sầu measures: các phương án khuyến khíchincentive sầu packs: bao bì khuyến khíchincentive sầu pay (ment): tiền lương khuyến khíchincentive sầu price: giá khuyến khíchincentive scheme: kế hoạch trả lương khuyến khíchincentive share: cổ phiếu khuyến khíchincentive travel: chuyến du ngoạn khuyến khíchincentive sầu wage: tiền lương khuyến khíchinvestment incentive: phần khuyến nghị đến đầu tưmaterial incentive sầu fund: quỹ khuyến khích thứ chấtgiới thiệu incentive sầu scheme: chính sách khuyến nghị bởi cổ phiếuwage incentive: chi phí lương gồm tính khuyến khíchkích thícheconomic incentive: kích say đắm kinh tếfinancial incentivekhích lệ tài chínhincentive sầu bonustiền thưởngincentive bonuschi phí thưởng khích lệincentive bonuschi phí ttận hưởng kích lệincentive bonustiền thưởng trọn năng suấtincentive faregiá chỉ cước du lịchincentive feethù lao kích lệincentive sầu programchương trình khích lệincentive sầu reductionsự bớt miễn gồm tính khích lệincentive stock optionquyền chọn triệu chứng khoán khích lệincentive travelchuyến du ngoạn thưởng

Xem thêm: " Field Là Gì ? Nghĩa Của Từ Field Trong Tiếng Việt Field Là Gì

*

*

*

incentive

Từ điển Collocation

incentive sầu noun

ADJ. big, considerable, great, massive sầu | powerful, svào | adequate, sufficient | main, major | added, additional, extra, more | less | real | direct The most direct financial incentive sầu lớn prevent rubbish is khổng lồ charge people by the amount of rubbish they put out. | important | positive | special | commercial, economic, financial, fiscal, monetary | cash | price, tax | sales | work | government

VERB + INCENTIVE act as, be He argues that the không lấy phí supply of skilled labour will act as an incentive sầu for employees khổng lồ be more diligent. | have She had the added incentive sầu of being within reach of the world record. | need | give (sb/sth), offer (sb/sth), provide (sb/sth with) | create The government has created tax incentives to encourage investment. | increase | reduce | undermine High taxation rates have sầu undermined work incentives. | remove sầu

INCENTIVE + NOUN programme, scheme, system The company operates a mô tả incentive sầu scheme for its workers. | payment

PREPhường. ~ to an incentive sầu to investment

PHRASES have every incentive The absence of penalties for anti-competitive sầu behaviour means that firms have every incentive lớn engage in price-fixing. | a lachồng of incentive sầu Low levels of profitability mean there is a lachồng of incentive lớn undertake new investment.