Inclusion Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Inclusion là gì

*
*
*

inclusion
*

inclusion /in"klu:ʤn/ danh từ sự gồm cả, sự nói vào, sự nhắc cả chiếc gồm vào, chiếc nhắc vào (sinc đồ học) thể vùibao hàmtệp tin inclusion: sự khái quát tập tininclusion homomorphism: đồng cấu bao hàminclusion symbols: ký kết hiệu bao hàmchất lẫnglassy inclusion: chất lẫn dạng tdiệt tinhlime inclusion: hóa học lẫn đất sétlime inclusion: chất lẫn sứlime inclusion: hóa học lẫn vôi (gốm)sự bao hàmfile inclusion: sự bao hàm tập tinLĩnh vực: chất hóa học và thứ liệubao thểcognate inclusion: bao thể cùng nguồnexogenetic inclusion: bao thể ngoại sinhinclusion complex: phức hệ bao thểsự chứa nghỉ ngơi trongthể bị baoLĩnh vực: y họchóa học vùiceli inclusion: chất vùi tế bàosự vùiLĩnh vực: điện lạnhphân tử lẫnLĩnh vực: cơ khí & công trìnhmọt hàn đơLĩnh vực: tân oán và tinphnghiền lồngdental inclusionrăng vùn, răng mọc ngầmfetal inclusiontnhị vùi, thai bọcinclusion bodiesthể vùiinclusion toàn thân anemiathiếu hụt ngày tiết thể vùiinclusion mapánh xạ nhúng chìminclusion mapphép nhúng chìminclusion settập đối tượng người dùng thao tácnonmetallic inclusionsự ko cất kim loạinonmetallic inclusionthiết bị lẫn kim loạislag inclusioncứt Fe ở côn trùng hànsự bao hàm o tạp chất Một hạt ngoại lai lẫn vào trong hạt khoáng vật hoặc vào một chất khác thí dụ klặng loại. o thể bị bao, bao thể o sự chứa ở trong § cognate inclusion : bao thể thuộc nguồn § exogenic inclusion : bao thể ngoại sinh § fluid inclusion : sự chứa chất lỏng ở trong § nonmetallic inclusion : sự không chứa kim loại
*

Xem thêm: “Mẹ” Trần Mai Anh: Số Phận Của Mai, Số Phận Kỳ Lạ Của Mai Elliott

*

*

inclusion

Từ điển Collocation

inclusion noun

ADJ. possible We welcome readers" letters for possible inclusion on this page.

VERB + INCLUSION be worthy of, justify, merit, warrant Some words are too infrequent to be worthy of inclusion in the dictionary. | be eligible for, be suitable for, qualify for All work by current students is eligible for inclusion in the journal. | be unsuitable for | be available for | consider sth for, welcome sth for | welcome, accept The rebels refused to lớn accept the inclusion of representatives of the existing regime in the negotiations. | prsự kiện They tried lớn prevent the inclusion of any wording in the statement that would cause offence.

PREP.. for ~ an article for inclusion in the newsletter

PHRASES criteria for inclusion There are strict criteria for inclusion in the competition.

Từ điển WordNet


Oil and Gas Field Glossary

Particles of non-metallic impurities, usually oxides, sulfides và silicates that are mechanically held within steel during and after solidification.

English Synonym and Antonym Dictionary

inclusionsant.: exclusion