Information system là gì

Hế lô a ji nô mxe hơi anh em!!! Bài này bản thân vẫn note về 1 giữa những ngành học tập có lẽ được google những nhất trong số những năm trở về đây: Hệ thống công bố quản ngại lý, tuyệt nói một cách khác là MIS