Intrigue là gì

intrigue tức là gì, khái niệm, những thực hiện và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách vạc âm intrigue giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intrigue.

Bạn đang xem: Intrigue là gì


Từ điển Anh Việt

intrigue

/in"tri:g/

* danh từ

mưu đồ; sự di chuyển ngầm; thói giỏi di chuyển ngầm

côn trùng tằng tịu ngầm, sự tằng tịu ngầm (với người có chồng)

cốt truyện (của một vở kịch...); cốt truyện

* nội động từ

bao gồm mưu đồ; vận chuyển ngầm

tằng tịu, tằng tịu (với người có chồng)

* ngoại đụng từ

mưu đồ dùng làm cho (loại gì); vận chuyển nngay sát làm cho (loại gì)

to intrigue a bill through Congress: vận chuyển ngầm thông qua 1 luật đạo dự thảo sống quốc hội

thu hút, gợi yêu thích, kích yêu thích tò mò

to be intrigued by a new idea: bị một ý bắt đầu hấp dẫn

làm ngạc nhiên, làm cho yêu cầu suy nghĩ

khổng lồ intrigued by the suddenness of an event: kinh ngạc vày tính chất bất ngờ đột ngột của một sự việc


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự new từng ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh cùng với tổng số 590.000 tự.

Xem thêm: ‫Proshow Producer 6 Crack Proshow Producer 6, Proshow Producer 5


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa nhỏ trỏ vào ô tìm tìm cùng để ra khỏi.Nhập từ bỏ bắt buộc tìm vào ô tìm tìm cùng coi những từ bỏ được gợi ý chỉ ra bên dưới.lúc con trỏ đã phía bên trong ô kiếm tìm tìm,áp dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> nhằm di chuyển thân các trường đoản cú được gợi nhắc.Sau đó thừa nhận (một lượt nữa) giúp thấy chi tiết từ kia.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập trường đoản cú nên tìm kiếm vào ô tìm kiếm tìm và xem các từ được nhắc nhở hiển thị dưới.Nhấp chuột vào trường đoản cú ước ao xem.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Font Chữ Google Chrome, Fix Text That Isn'T Displaying Properly


Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa quá nđính các bạn sẽ ko nhìn thấy trường đoản cú bạn muốn search trong list nhắc nhở,lúc đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiển thị từ bỏ đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*


Chuyên mục: Công Nghệ