KISS LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Kiss là gì

*
*
*

kiss
*

kiss /kis/ danh từ loại hôn sự chạm dịu (của nhì hòn bi-a đã lăn) kẹo bi đườngto lớn snatch (steal) a kiss hôn trộmstolen kisses are sweet (tục ngữ) của ăn vụng khi nào cũng ngon ngoại động từ hôn (nghĩa bóng) đụng khẽ, chạm lướt (sóng, gió)the waves kiss the sand beach: sóng khẽ lướt vào bãi cát chạm dịu (những hòn bi sẽ lăn)lớn kiss away tears hôn để làm mang đến nín khócto hiss và be friends làm lành hoà giải với nhauto lớn kiss the book hôn quyển gớm thánh khi làm lễ tuyên ổn thệlớn kiss the dust từ bỏ hạ bản thân, khúm nắm quỵ luỵ bị giếtto kiss good-bue hôn tạm biệt, hôn phân tách tayto lớn kiss the ground đậy phục, quỳ mọp xuống (để tạ ơn...) (nghĩa bóng) bị đánh bại, bị hạ, bị tiến công gụclớn kiss one"s hvà to someone vẫy vẫy gửi với một chiếc hôn tay cùng với ailớn kiss hands (the hand) hôn tay (vua... Lúc nhậm chức hoặc khi yết loài kiến...)to kiss the rod nhẫn nhục chịu đựng trừng pphân tử nhục hìnhkẹo bi mặt đường
*

*

Xem thêm: Biểu Cảm Về Món Quà Tuổi Thơ Ấu (10 Mẫu)

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

kiss

Từ điển Collocation

kiss noun

ADJ. brief, quiông xã, swift | lingering, long | gentle, light, soft | big, smacking | hard | sloppy | affectionate, loving, tender, warm | ardent, hungry, passionate | brotherly, chaste, friendly, innocent, sisterly | farewell, goodbye, goodnight

VERB + KISS give sb He gave sầu his daughter a gentle kiss on the forehead. | drop, plant, press She planted a big kiss on his cheek. | steal The children hid behind the xe đạp shed lớn steal a kiss. | return She returned his kiss with passion. | deepen | blow (sb) As the train drew away he blew her a kiss.

KISS + VERB deepen His kiss deepened và became hungrier.

PREPhường. with a ~ | ~ on He greeted her with a kiss on the cheek.

PHRASES give sb the kiss of life A policeman pulled the man out of the river and gave hlặng the kiss of life. | hugs và kisses We were greeted with hugs và kisses. | the kiss of death That TV commercial was the kiss of death to his career as a serious actor.

Từ điển WordNet


n.

a cookie made of egg whites và sugara light glancing touch

there was a brief kiss of their hands in passing

v.

touch lightly or gently

the blossoms were kissed by the soft rain


English Synonym và Antonym Dictionary

kisses|kissed|kissingsyn.: buss osculate

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu