Lecturer Là Gì

Philosophical texts and problems were typically approached through university lectures and "questions".

Bạn đang xem: Lecturer là gì


Các văn uống phiên bản triết học cùng những vấn đề thường được tiếp cận thông qua những bài giảng đại học và "những câu hỏi".
Between 1982 & 1997 she was a university lecturer in botany & ecology at the Palestinian Birzeit University north of Ramallah.
Từ năm 1982 tới năm 1997 bà làm cho giảng sumuoi.mobiên môn Thực đồ dùng học cùng Sinh thái học sinh sống Đại học tập Birzeit của Palestine nghỉ ngơi phía bắc thị trấn Ramallah.
Piteo della Mirandola"s Disputations, for instance, depended directly on this tradition, which was not at all limited to lớn university lecture halls.
Cuốn Các tnhãi ranh chấp của Pico della Mirandola, ví dụ, phụ thuộc vào trực tiếp vào truyền thống lịch sử này, cơ mà không phải ngơi nghỉ tất cả số lượng giới hạn trong các giảng con đường đại học.
He also had a lead role as university lecturer & psychologist Robert Bridge in Afterlife, & starred in the Sky 1 series Strike Bachồng with Richard Armitage in 2010.
Ông cũng thủ vai thiết yếu Robert Bridge, giảng sumuoi.mobiên đại học cùng tư tưởng học tập trong phyên ổn Afterlife, cùng thủ vai bao gồm trong loạt phim Strike Baông chồng của Sky one năm 2010 với phái nam diễn sumuoi.mobiên Richard Armitage.
I think what he was complaining about is not universities but rather the lecture-based format that so many universities spover so much time on.
Tôi suy nghĩ điều ông than vãn chưa hẳn là ngôi trường đại học tập nhưng nhưng mà dạng dựa vào bài xích giảng mà lại nhiều ngôi trường đại học tập dành riêng quá nhiều thời tiếng.
I think what he was complaining about is not universities but rather the lecture- based format that so many universities spend so much time on.
Tôi nghĩ điều ông thở than không phải là ngôi trường đại học nhưng lại mà dạng dựa trên bài bác giảng nhưng mà nhiều ngôi trường ĐH dành không ít thời giờ đồng hồ.

Xem thêm: Có Nên Cài 2 Win Song Song Song (Win 10,8, ! Lý Do,Chia Sẻ


Pietro Boselli (born 3 December 1988) is an Italian engineer, former mathematics lecturer at University College London & mã sản phẩm.
Pietro Boselli (sinch ngày 03 mon 1hai năm 1988) là một kỹ sư bạn Ý, cựu giảng sumuoi.mobiên toán học trên Đại học tập College London cùng bên cạnh đó là một trong những người mẫu nổi tiếng.
In 1703, he qualified as Privatdozent at Leipzig University, where he lectured until 1706, when he was called as professor of mathematics and natural philosophy khổng lồ the University of Halle.
Trong năm 1703, ông trngơi nghỉ Privatdozent tại Đại học Leipzig, khu vực ông giảng dạy cho tới 1706, Lúc ông được điện thoại tư vấn là GS tân oán học tập cùng triết học thoải mái và tự nhiên của Đại học Halle.
With the return of democracy in 1984, she returned to the Faculty of Architecture at Buenos Aires University as lecturer responsible for cultural events until 1889 when she was worked for the dean, undertaking retìm kiếm & arranging historical exhibitions.
Với sự quay trở về của nền dân nhà vào khoảng thời gian 1984, bà quay trở lại Khoa Kiến trúc trên Đại học Buenos Aires cùng với tứ biện pháp là giảng sumuoi.mobiên Chịu trách nhiệm về các sự kiện văn hóa truyền thống cho tới năm 1889 lúc cô làm sumuoi.mobiệc mang lại hiệu trưởng, nghiên cứu cùng sắp xếp những cuộc triển lãm lịch sử.
He travelled khổng lồ sumuoi.mobienmãng cầu in 1824, where, at the university, he attended the lectures of Leopold Fitzinger & Johann Jacob Heckel.
Ông đi phượt mang đến sumuoi.mobienmãng cầu vào năm 1824, tại kia, tại trường đại học, ông đang tham gia những bài giảng của Leopold Fitzinger cùng Johann Jacob Heckel.
They eventually arrived in Kansas City, Missouri, where his father briefly lectured at the University of Kansas.
Cuối cùng họ mang lại định cư sinh hoạt Kansas City, Missouri, chỗ phụ vương ông gồm một thời gian nđính thêm giảng dạy tại Đại học Kansas.
Cuốn nắn sách thuở đầu là 1 trong seri trong những các bài xích giảng tại ngôi trường Đại học Columbia vào tháng mười và mười một năm 1936.
From 1958, he taught philosophy as a lecturer at Jabalpur University, being promoted to professor in 1960.