Loading Là Gì

loading tức là gì, định nghĩa, các áp dụng và ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phạt âm loading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của loading.

Bạn đang xem: Loading là gì


Từ điển Anh Việt

loading

/"loudiɳ/

* danh từ

sự chất mặt hàng (lên xe cộ, tàu)

mặt hàng chsống (trên xe, tàu)

sự hấp thụ đạn


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

loading

* tởm tế

chở hàng

phí bảo hiểm ngoại ngạch

phí vay mượn nợ

phụ phí

phụ phí bảo hiểm

sự chất hàng

tính thêm phí

việc bốc hàng

việc chất (hàng) lên xuống (tàu, xe)

* kỹ thuật

loạt

lượng tải

phụ tải

sự chất hàng

sự chất tải

sự để gánh

sự để tải

sự gia cảm

sự nạp

sự nạp liệu

sự nạp mìn

sự tải

sự tải, sự chất

sự xếp hàng

trọng tải

vật nặng

xây dựng:

sự bốc xếp

sự chất liệu

xếp tải

cơ khí và công trình:

sự nạp tải

hóa học & vật liệu:

sự tải khí hơi


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bỏ mới hàng ngày, luyện nghe, ôn tập và soát sổ.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh cùng với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Chó Doberman - 42 Dober Mann Ý Tưởng


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tìm tìm cùng nhằm ra khỏi.Nhập từ đề nghị tìm kiếm vào ô tìm kiếm kiếm cùng coi các từ bỏ được lưu ý hiện ra bên dưới.Khi bé trỏ sẽ phía bên trong ô tra cứu tìm,áp dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa các trường đoản cú được nhắc nhở.Sau đó thừa nhận (một đợt nữa) để xem chi tiết tự đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tra cứu kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ buộc phải kiếm tìm vào ô kiếm tìm kiếm cùng xem những trường đoản cú được gợi ý hiện ra dưới.Nhấp loài chuột vào tự muốn coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá nthêm các bạn sẽ ko thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để chỉ ra từ đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*