Mã số thuế trong tiếng anh là gì

Mã số thuế giờ Anh là gì – Tổng đúng theo từ bỏ vựng giờ Anh chuyên ngành thuế kế toán

Như chúng ta sẽ hiểu được câu hỏi đóng thuế rất quan trọng, người nào cũng phải tất cả nhiệm vụ đóng thuế.

Bạn đang xem: Mã số thuế trong tiếng anh là gì

Trong số đó có khá nhiều một số loại thuế không giống nhau nlỗi thuế thu nhập cá nhân cá thể, thuế giá trị gia tăng… Và Từ đó mọi người, mỗi chủ thể đều phải sở hữu mã số thuế riêng. Dù ngơi nghỉ nước ta hay sinh sống quốc tế cũng như vậy, ở toàn quốc chúng ta Call mã số thuế, vậy nước ngoài mã số thuế tiếng Anh Call là gì ? Dưới đó là một số công bố về mã số thuế giờ đồng hồ Anh cho mình.


Related Articles

Giải đáp Mã số thuế tiếng Anh Gọi là gì

Mã số thuế trong tiếng Anh người ta Hotline là Tax Identification Number. Theo kia chúng ta có thể gọi đó là một dãy số, vần âm hoặc ký từ bỏ..

Xem thêm: Ai Dạy Tiếng Anh Tốt Hơn: Giáo Viên Bản Ngữ Là Gì ? Vì Sao Nên Chọn Bản Ngữ

Mã số thuế bởi phòng ban cai quản thuế cấp cho cho người nộp thuế rất có thể là cá thể tuyệt chủ thể doanh nghiệp lớn.. Theo phương tiện của Luật làm chủ thuế.

Mã số thuế dùng làm phân biệt, khẳng định từng fan nộp được cai quản thống duy nhất bên trên phạm vi nước ta. Dưới đây là một số từ bỏ vựng về thuế, mã số thuế cho chúng ta.

*
Mã số thuế giờ đồng hồ Anh

Từ vựng giờ Anh chăm ngành kế toán cùng thuế

Mã số thuế thu nhập cá nhân cá nhân giờ Anh là gì 

Mã số thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là Tax Identification Number

Mã số kê knhị thuế thu nhập cá nhân cá thể giờ đồng hồ Anh là gì 

Mã số kê khai thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là Individual Taxpayer Identification Number

Thuế thu nhập cá nhân cá thể tiếng Anh là gì 

Thuế các khoản thu nhập cá nhân giờ đồng hồ Anh là Personal income tax

Thuế thu nhập doanh nghiệp giờ đồng hồ Anh là gì 

Thuế thu nhập công ty giờ Anh là Profit tax

Thuế tiếng Anh là gì

Thuế giờ đồng hồ Anh là Tax

Đăng ký thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Đăng ký kết thuế tiếng Anh là Registrate

Ấn Định thuế giờ Anh là gì

Ấn định thuế tiếng Anh là Imposea tax

Thủ tục hoàn thuế giờ Anh là gì

Thủ tục trả thuế giờ đồng hồ Anh là Refund of tax

Bù trừ thuế tiếng Anh là gì

Bù trừ thuế tiếng Anh là Tax offset

Kiểm tra thuế giờ Anh là gì

Kiểm tra thuế giờ đồng hồ Anh là Examine

Knhì báo thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Khai báo thuế giờ Anh là Declare

Thuế môn bài xích giờ đồng hồ Anh là gì

Thuế môn bài tiếng Anh là License tax

Thuế giá trị gia tăng giờ đồng hồ Anh là gì

Thuế quý hiếm ngày càng tăng giờ Anh là Value added tax

Thuế các khoản thu nhập giờ đồng hồ Anh là gì

Thuế thu nhập cá nhân giờ Anh là Income tax

Thuế quý hiếm ngày càng tăng đầu vào giờ đồng hồ Anh là gì

Thuế quý hiếm ngày càng tăng nguồn vào tiếng Anh là Input sales tax

Thuế giá trị ngày càng tăng cổng output giờ Anh là gì

Thuế quý giá gia tăng cổng đầu ra giờ Anh là Output sales tax:

Thuế chuyển nhượng vốn giờ đồng hồ Anh là gì

Thuế ủy quyền vốn giờ Anh là Capital transfer tax

Thuế xuất, nhập khẩu giờ Anh là gì

Thuế xuất, nhập khẩu giờ Anh là Export/Import tax

Thuế trước bạ giờ Anh là gì

Thuế trước bạ tiếng Anh là Registration tax

Thuế hết sức ROI giờ Anh là gì

Thuế khôn cùng ROI tiếng Anh là Excess profits tax

Thuế Gián thu giờ Anh là gì

Thuế Gián thu giờ đồng hồ Anh là Indirect tax

Thuế trực thu giờ đồng hồ Anh là gì

Thuế trực thu tiếng Anh là Direct tax

Thuế suất tiếng Anh là gì

Thuế suất giờ Anh là Tax rate

Chính sách thuế giờ Anh là gì

Chính sách thuế tiếng Anh là Tax policy

Giảm thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Giảm thuế giờ Anh là Tax cut

Tiền phạt thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Tiền pphân tử thuế giờ đồng hồ Anh là Tax penalty

Chịu đựng thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Chịu đựng thuế giờ Anh là Taxable

Gian lận thuế tiếng Anh là gì

Gian lận thuế giờ đồng hồ Anh là Tax fraud

Trốn thuế tiếng Anh là gì

Trốn thuế giờ đồng hồ Anh là Tax avoidance

Hồ sơ khai thuế bởi điện tử giờ Anh là gì

Hồ sơ khai thuế bằng năng lượng điện tử tiếng Anh là E – file

Việc khai, nộp làm hồ sơ, tờ knhị thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Việc knhị, nộp hồ sơ, tờ knhì thuế tiếng Anh là Filing of retur

Kỳ tính thuế tiếng Anh là gì

Kỳ tính thuế giờ Anh là Assessment period

Việc tính thuế giờ Anh là gì

Việc tính thuế giờ Anh là Tax computation

Kỳ hạn thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Kỳ hạn thuế tiếng Anh là Term:

Sổ thuế giờ Anh là gì

Sổ thuế giờ đồng hồ Anh là Register of tax

Ưu đãi thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Ưu đãi thuế giờ đồng hồ Anh là Tax incentives

Trợ cấp cho thuế tiếng Anh là gì

Trợ cấp thuế tiếng Anh là Tax allowance

Người góp knhị thuế tiếng Anh là gì

Người giúp knhị thuế giờ đồng hồ Anh là Tax preparer

Năm tính thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Năm tính thuế giờ Anh là Tax year

Các tranh chấp về thuế tiếng Anh là gì

Các tma lanh chấp về thuế tiếng Anh là Tax dispute