Mẫu Báo Cáo Bài 23 Thực Hành Đo Nhiệt Độ

... (4đ) Đánh giá chỉ cách biểu hiện, tác phong: (2đ) BÀI 23: THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ I Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ thể 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế 420C 350C 0,10C 370C C o BÀI 23: THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ I Dùng nhiệt ... không còn nhằm nhiệt kế va đập xuống bầu nhiệt kế không, ống vào vật khác quản lí nỗ lực vào phần thân nhiệt kế, vẩy mạnh dạn mang lại tdiệt ngân tụt xuống C o BÀI 23: THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ I Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ ... tránh bị văng ý không để nhiệt kế va đtràn vào vật khác Chụ ý: Đặt nhiệt xúc thẳng chặt với domain authority Chụ ý: Không nạm vào bầu nhiệt kế phát âm nhiệt độ BÀI 23: THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ I Dùng nhiệt kế đo...

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo bài 23 thực hành đo nhiệt độ

*

*

*

bài giảng vật 7 bài 27 thực hành đo cường độ mẫu năng lượng điện và hiệu năng lượng điện vậy đối với đoạn mạch mắc tiếp nối


Xem thêm: Hỗ Trợ Bài Báo Quốc Tế Issn Là Gì, Giải Thích Các

... Hai điểm Vị trí mắc U = U12 a + U12b + U12c U 23a + U 23b + U 23c 12 U 23 = vôn kế 3 Hiệu năng lượng điện U12a= U12b= U12c= U23a= U12= U23b= U23c= U23= Hai điểm U +U +U U13 = 13a 13b 13c U13a= U13b= U13= ... tiếp: - Mắc mạch điện theo sơ vật, đóng công tắc mang đến mạch năng lượng điện Đọc ghi số I1 Ampe kế vào bảng bảng báo cáo *Lưu ý: Ứng cùng với địa chỉ đóng công tắc lần, khắc ghi số I 1a, I1b,I1c ampe kế mắc vị trí tính ... = I1a + I1b + I1c - Làm giống như, mắc ampe kế vào địa chỉ 3, ghi số I2 , I3 khớp ứng vào bảng báo cáo II - NỘI DUNG THỰC HÀNH: 1, Đo cường độ loại năng lượng điện đoạn mạch nối tiếp: Bảng Vị trí ampe kế...
*

bài giảng vật 7 bài 28 thực hành đo cường độ dòng năng lượng điện và hiệu điện nạm so với đoạn mạch mắc song tuy nhiên


... phát âm ghi quý hiếm I1 vào báo cáo 3 Đo cường độ loại năng lượng điện đoạn mạch mắc song tuy vậy K + A b)Tương từ : Mắc ampe kế thông liền với đèn Đóng công tắc đọc ghi cực hiếm I2 vào báo cáo 3 Đo cường độ dòng ... vào mạch để đo cường độ cái điện mạch Đóng công tắc hiểu ghi giá trị I vào báo cáo Hoàn thành nhận xét 3c) vào báo cáo Đo cường độ mẫu năng lượng điện đoạn mạch tuy nhiên tuy vậy a) Vẽ sơ đồ mang đến mạch điện hình ... tuy vậy tuy nhiên K + V M N Đo hiệu điện đoạn mạch mắc tuy vậy tuy nhiên K + V M N Hoàn thành dìm xét 2c) vào báo cáo Đo hiệu điện đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên a) Vẽ sơ đồ đến mạch điện hình 28.1a vào form phía trên, vẽ thêm...
*